ขอขอบคุณ : คุณปิยะกุล โชคศิริกุล, คุณภูมิ โชคศิริกุล, คุณกิติ โชคศิริกุล


ขอขอบคุณ : คุณปิยะกุล โชคศิริกุล, คุณภูมิ โชคศิริกุล, คุณกิติ โชคศิริกุล

Last Update 14-01-2016 |  Read 1172 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง