รับจัดสัมมนา

Thaifly รับจัดสัมมนา โดยมืออาชีพ
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา,จัดอบรม สัมมนา

 

 สร้างศักยภาพบุคคลากร พัฒนาองค์กรคุณ ด้วยสัมมนาที่ไม่เหมือนใคร สนุก,ได้ประโยชน์ กับทีมงานมืออาชีพ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย อีกหนึ่งบริการสุดประทับใจของ Thaifly Travel กับ การ จัดสัมมนา ที่ดีที่ในสุดในวงการ รับจัดสัมมนา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของพนักงานในองค์กร บนเงื่อนไขของเวลาอันสั้นที่นี่ เราเชื่อมั่นว่า การจัดสัมมนาคือ "จิ๊กซอว์" ชิ้นเล็กๆ ที่นำมาต่อจนกลายเป็น "ภาพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่"เป็นภาพสำคัญที่จะแสดงให้คุณและทุกคนในองค์กรเป็นจุดหมายปลายทางที่คาดหวังไว้ร่วมกันได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ ด้วยกิจกรรมสัมมนาที่แตกต่าง และหลากหลาย จะทำให้คุณได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับ จากผลทดสอบกับลูกค้ากว่า 100 ราย! พบว่ากลยุทธ์อันแยบยลดังกล่าวสามารถดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 


ตัวอย่าง รับจัดสัมมนา


เรามีบริการที่หลากหลายให้คุณเลือก พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะ   เล็ก   หรือ   ใหญ่  เราพร้อมจะจัดให้

Seminar All Destinations


บริการ รับจัดสัมมนา จัดสัมมนา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ และได้ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพบุคคลากร พัฒนาทีมงาน พัฒนาองค์กร เพื่อองค์กรของคุณ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ เราสามารถ จัดกิจกรรมให้คุณได้ อย่างเหมาะสม และ ได้รับประโยชน์สูงสุด

 


จัดอบรม,จัดสัมมนา,รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, รับจัดสัมมนานอกสถานที่,


ทำไมต้อง รับจัดสัมมนากับเรา ?

  ให้บริการที่ครบวงจร ตอบทุกโจทย์ของทุกองค์กรได้อย่างแท้จริง
  รับประกันคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นำเสนอด้วยรูปแบบสัมมนาที่หลากหลาย สร้างความรู้สึกแปลกใจใหม่ในการทำฟัง
  เน้นพัฒนาผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาได้เกิน 100% ในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
  มั่นใจในคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 21 ปี กับบริษัทชั้นนำของประเทศมากมาย
  สร้างเสริมความสามัคคีด้วยการปฎิบัติภารกิจที่ทุกคนต้องร่วมกันปฎิบัติให้สำเร็จเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
  บริการช่างภาพระดับมืออาชีพ ไม่พลาดทุกนาทีประทับใจ ตลอดรายการที่คุณทำกิจกรรม

 

TEAM UP + TEAM WORK = SUCCESS
จัดอบรม,จัดสัมมนา,รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, รับจัดสัมมนานอกสถานที่,

 

 

หลักการและเหตุผลของการ รับจัดสัมมนา


Thaifly เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นตัวช่วย สร้างกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากร ,พัฒนาองค์กร ของท่านให้สามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ,เปี่ยมด้วยความรักในองค์กร,ใส่ใจในวิสัยทัศน์,มีความรับผิดชอบ,กระตือรือร้น และมองประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรโดยหลักการและเหตุผล ของกิจกรรมสัมมนา ของเรานั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ เพราะในแต่ละองค์กรนั้น ทรัพยากรบุคคลเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และในปัจจุบันการทำงานร่วมกัน เป็นกลุ่ม,เป็นแผนก หรือ Brainstorm นั้นสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นเราจึงเห็นว่า การทำกิจกรรมสัมมนา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และจำเป็นกับทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ,ภาคเอกชน,บริษัท,ห้างร้าน,โรงงาน หรือแม้แต่โรงเรียน,มหาวิทยาลัย ,สถาบันต่างๆ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรและสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงการทำงาน,การประสานงาน,มีความสามัคคี ,มีความสามารถในจัดการเรียงลำดับความสำคัญของการทำงาน,รวมทั้งการผลักดันให้บุคลากรนำศักยภาพที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

เพื่อปรับความเข้าใจของบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในการทำงานให้ตรงกัน
เพื่อให้เกิดศักยภาพและความสามัคคีในการทำงาน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการถ่ายทอดและส่งมอบงานตามลำดับขั้นตอน
เพื่อให้บุคลากรมีการวางแผนในการดำเนินงานโดยการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน
เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์อีกทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
เพื่อพัฒนาแนวความคิดของบุคลากร
เพื่อพัฒนาทักษะ มุมมอง ในการทำงาน


 

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก จัดสัมมนา

ผลงานที่ได้จากทีมจะมีมากกว่าผลงานของแต่ละคนที่ทำงานคนเดียวมารวมกัน ในแง่ของผลผลิตและประสิทธิภาพ
ความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดีสร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้แก่องค์กร
พนักงานมีความรักในองค์กรมากยิ่งขึ้น
สร้างวิสัยทัศน์ที่ดีให้แก่พนักงานในองค์การ
มีการบริหาร การจัดการในเรื่องของอารมณ์ และการลำดับความคิดได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา

หลักสูตร ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ 
หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
หลักสูตร การระดมสมอง
หลักสูตร สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน


ประโยชน์ที่จะได้รับ หลังจากฝึกอบรมสัมมนา

- ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีม
- เพื่อให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
- เพื่อให้เป็นคนช่างสังเกต และละเอียดรอบคอบ
- สร้างความรักสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้นและทุกวัย
- สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร


 

จัดอบรม,จัดสัมมนา,รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, รับจัดสัมมนานอกสถานที่,มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 T.A.T. Licence No. 11/5301© 2021 | Thaifly.com. All rights reservedมั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 22 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.