RMA Group

 

RMA Group


สถานที่ : อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์


  Team Building&Walk Rally 23-24 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างพลังให้กับองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับพนักงานทั่วไป

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 4728 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
  • แผนกทีมบิวดิ้ง สัมมนา
  • Email : inbound@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.