Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน (TAIWAN TOUR)

   

 

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม

กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวันชั้นนำ อันดับ 1
 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน ชั้นนำ รวบรวมทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น ปี 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวันครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวันตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง,ฮัวเหลียน,อารีซัน และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน

 

 


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 5 : เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง (B/-/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 เมษายน 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
30 เมษายน 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
22 พฤษภาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 16,999 24,998 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 18,999 26,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,999 24,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 18,999 26,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ) [APR-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง (B/-/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ) [APR-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 เมษายน 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
10 เมษายน 2562 23,999 31,998 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 25,999 33,998 25,999 25,999 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
30 เมษายน 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
22 พฤษภาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 16,999 24,998 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เถาหยวน,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เถาหยวน,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
16,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [JUL-OCT] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [JUL-OCT] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา -ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 5 : ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
16,666
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 ธันวาคม 2562 16,666 22,166 16,666 16,666 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 18,888 24,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 25,555 31,055 25,555 25,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน – มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101- หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,นำท่านชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาร่าไอศครีม,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค ดิวตีฟรี
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
16,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
21 กันยายน 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 พฤษภาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 5 : ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR,ไทจง,มิยาฮาร่าไอศกรีม,เจียอี้,ตลาดกลางคืนเจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน,ชิมชาอู่หลง,ไถจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ไทเป,เจียงไคเช็ค,ชมผลิตภัณฑ์,ปะการังแดง,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,เส้นทางรถไฟสายผิงซี,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตลาดปลาไทเป,ไทเป,หมู่บ้านสายรุ้ง
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กันยายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 17,900 21,900 17,900 17,500 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
เลือกเที่ยวไต้หวัน ตามความชอบ
เลือกเที่ยวไต้หวัน ตามวันสำคัญ/เทศกาล