Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน (TAIWAN TOUR)

   

 

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม

กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวันชั้นนำ อันดับ 1
 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน ชั้นนำ รวบรวมทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น ปี 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวันครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวันตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง,ฮัวเหลียน,อารีซัน และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน

 

 


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน จิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้ (-/-/D)
Day 2 : อาหลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชา - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท (B/L/D)
Day 3 : ไทเป - ร้านสร้อย - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ไทเป - Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets - เถาหยวน - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน จิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท,เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ,ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
  สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
19,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 สิงหาคม 2562 22,900 28,400 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 20,900 26,400 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 24,999 30,499 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 19,900 25,400 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 24,999 30,499 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 24,999 30,499 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN TOP TAROKO) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – GLORIA OUTLETS – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง –ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – โรงแรมน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว (B/L/D)
Day 3 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – ดิวตี้ฟรี – โรงแรม (B/L/D)
Day 4 : ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM POWER CENTER – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN TOP TAROKO) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟไปเช้าเย็นกลับ,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),ร้านสร้อย,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,GLORIA OUTLETS,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนพื้นเมือง,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,955
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 19,955 23,455 19,955 19,955 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวแม่) [APR-JUL] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (B/L/-)
Day 6 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK (B/L/-)
Day 7 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวแม่) [APR-JUL] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง,ย่านซีเหมินติง,ฮัวเหลียน,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ,ร้านหยก,ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,MITSUI OUTLET PARK
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 เมษายน 2562 27,999 37,998 27,999 27,999 ทัวร์เต็ม
25 เมษายน 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
30 เมษายน 2562 20,999 28,998 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 20,999 28,998 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (T-DED WONDERFUL TAIWAN) [JUL-NOV] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย (B/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง – โบสถ์ตั้นสุ่ย – ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย (B/-/-)
Day 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (T-DED WONDERFUL TAIWAN) [JUL-NOV] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR,ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,Coffee Shop,ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง,ไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,นั่งกระเช้าเหมาคง,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89),ตลาดปลาไทเป,ร้านคอสเมติก,เขตตั้นซุ่ย,สะพานแห่งความรัก,ป้อมปราการสีแดง,โบสถ์ตั้นสุ่ย,ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park
  กรกฎาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
24 ตุลาคม 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง (B/L/D)
Day 3 : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 23,999 30,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 23,999 30,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 21,999 27,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 22,999 29,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SIMPLE) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Germanium Power - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก (B/L/D)
Day 3 : เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 4 : อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์ (B/L/D)
Day 5 : เดินทางเมืองไทเป – DUTY FEE - ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SIMPLE) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน,พิเศษชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 20,999 25,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 20,999 25,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 20,999 25,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวแม่) [AUG-OCT] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (B/L/-)
Day 6 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK (B/L/-)
Day 7 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวแม่) [AUG-OCT] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง,ย่านซีเหมินติง,ฮัวเหลียน,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ,ร้านหยก,ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,MITSUI OUTLET PARK
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
19,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 สิงหาคม 2562 21,999 30,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 21,999 30,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 21,999 30,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 22,999 31,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน บรรเจิด) [AUG-NOV] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน บรรเจิด) [AUG-NOV] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR,เมืองเถาหยวน,เมืองไถจง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,วัดจงไถซานซื่อ,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองไถจง,แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก,เมืองไทเป,ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,Cosmetic shop,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิว,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
20,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 สิงหาคม 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด อาหลี่ซัน) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ (B/L/D)
Day 4 : ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก (B/L/-)
Day 5 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด อาหลี่ซัน) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ไต้หวัน,เมืองหนานโถว,วัดจงไถ่ฉาน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถัมซำจั๋ง,วัดเหวินอู่,เมืองเจียอี้,อุทยานอาหลี่ซัน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน,ร้านชา,เมืองไทจง,ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์,ไทจง,ไทเป,ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด,ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ่ว,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
20,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 สิงหาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO CHIC) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป (B/L/D)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป– GERMANIUM POWER CENTER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO CHIC) [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองไถจง,สวนดอกไม้จงเซ่อ,ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,เมืองจีหลง,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,น้ำตกสือเฟิ่น,ปล่อยโคมลอย,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี, ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีนซีฟู๊ด, พระกระโดดกำแพง,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
20,955
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤษภาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,955 24,455 20,955 20,955 เช็คที่นั่ง
เลือกเที่ยวไต้หวัน ตามความชอบ
เลือกเที่ยวไต้หวัน ตามวันสำคัญ/เทศกาล