ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-DED AMAZING TAIWAN) [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
24,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ หม้อรวม) [OCT] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
25,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ) [JUN-DEC] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
25,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (KIKKY DAO MING SI IN TAIWAN) [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
33,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562