Thaifly Travel
   02-713-8992

 

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน ชั้นนำ อันดับ 1
 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ชั้นนำ รวบรวมทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โปรโมชั่น ปี 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวมทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืนราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน 5 วัน 3 คืนครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืนตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง,ฮัวเหลียน,อารีซัน และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง (B/L/D)
Day 5 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก,ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์Germanium,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),ซีเหมินติง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,Cosmetic shop,Taipei Fish Market,Mitsui Outlet Park
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
21,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 13 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – อ่าวซือจือวาน – ย่านซินจูเจียง (-/L/D)
Day 2 : โดมแห่งแสง – เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร – วัดโฝวกวงซัน – เจียอี้ – เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เจียอี้ – เมืองหนานโถว (B/L/D)
Day 4 : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89) (B/L/D)
Day 5 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – DUTY FREE – GERMANIUM – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อ่าวซือจือวาน โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ร้านพายสับปะรด,ช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซินจูเจียง เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง,มื้อพิเศษ กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ,น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / ตุลาคม
24,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 สิงหาคม 2562 24,999 32,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 24,999 32,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง