Thaifly Travel
   02-713-8992

 

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน ชั้นนำ อันดับ 1
 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ชั้นนำ รวบรวมทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โปรโมชั่น ปี 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวมทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืนราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืนครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืนตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง,ฮัวเหลียน,อารีซัน และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-เจียอี้-น้ำพุกลางเมือง-ตลาดกลางคืน WENHU (-/L/D)
Day 2 : เจียอี้-อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-เจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (B/L/-)
Day 4 : ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค,แช่น้ำแร่ส่วนตัว,น้ำพุกลางเมือง,ตลาดกลางคืน WENHU,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ร้านขนมพายสับปะรด,ตึกไทเป 101
  กรกฎาคม / สิงหาคม
21,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 21,500 25,500 21,500 20,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 22,500 26,500 22,500 21,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 22,500 26,500 22,500 21,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 21,500 25,500 21,500 20,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-เจียอี้-น้ำพุกลางเมือง-ตลาดกลางคืน WENHU (-/L/D)
Day 2 : เจียอี้-อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง-เจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (B/L/-)
Day 4 : ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค,แช่น้ำแร่ส่วนตัว,น้ำพุกลางเมือง,ตลาดกลางคืน WENHU,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ร้านขนมพายสับปะรด,ตึกไทเป 101
  กันยายน / ตุลาคม
21,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กันยายน 2562 22,500 26,500 22,500 21,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 21,500 25,500 21,500 20,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 24,500 28,500 24,500 23,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 23,500 27,500 23,500 22,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า) [JUN-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ – เมืองเจียอี้ (-/-/D)
Day 2 : เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง – ไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า) [JUN-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,ไถจง,หนานโถว,หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ,วัดเหวินหวู่,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,เมืองไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร),ตลาดซีเหมินติง,สายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
22,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 กรกฎาคม 2562 23,900 27,800 23,900 22,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 22,900 26,800 22,900 2,190 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 24,900 28,800 24,900 23,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 22,900 26,800 22,900 2,190 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 22,900 25,900 22,900 2,190 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 23,900 27,800 23,900 22,900 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 22,900 26,800 22,900 2,190 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (MIRACLE TAIWAN) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (B/L/D)
Day 4 : DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (MIRACLE TAIWAN) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS ,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่ วัดหลงซานซื่อ Taipei Fish Market,ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM,ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง DUTY FREE MIDSUI OUTLET,มื้อพิเศษกับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
22,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อุโมงค์ไจ่ซาน วัดโฝวกวงซัน ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831 (B/L/D)
Day 3 : อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 – ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง – ร้านเส้นหมี่จินเหมิน – บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง (B/L/-)
Day 4 : เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อุโมงค์ไจ่ซาน วัดโฝวกวงซัน ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,เกาสง,ร้านพายสับปะรด,วัดโฝวกวงซัน,สนามบินเกาสง,บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน,ตึกจวี่กวง,ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง,ห้องน้ำชา 831,อุโมงค์ไจ่ซาน,พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823,ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง,ร้านเส้นหมี่จินเหมิน,บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง,ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง,เจดีย์มังกรเสือ
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
25,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
20 สิงหาคม 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อุโมงค์ไจ่ซาน วัดโฝวกวงซัน ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831 (B/L/D)
Day 3 : อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 – ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง – ร้านเส้นหมี่จินเหมิน – บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง (B/L/-)
Day 4 : เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อุโมงค์ไจ่ซาน วัดโฝวกวงซัน ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,เกาสง,ร้านพายสับปะรด,วัดโฝวกวงซัน,สนามบินเกาสง,บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน,ตึกจวี่กวง,ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง,ห้องน้ำชา 831,อุโมงค์ไจ่ซาน,พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823,ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง,ร้านเส้นหมี่จินเหมิน,บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง,ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง,เจดีย์มังกรเสือ
  กุมภาพันธ์ / มีนาคม
25,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 กุมภาพันธ์ 2563 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
18 กุมภาพันธ์ 2563 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
3 มีนาคม 2563 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
17 มีนาคม 2563 25,900 30,400 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกสือเฟิน แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันสบายๆ สไตล์มิชลินสตาร์) [AUG-DEC] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (-/-/D)
Day 2 : ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน (B/L/D)
Day 3 : ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ – (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกสือเฟิน แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันสบายๆ สไตล์มิชลินสตาร์) [AUG-DEC] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES,น้ำตกสือเฟิน,เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิง,ไทเป,ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก,สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน,D.I.Y.เค้กพายสับปะรด,แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน,ร้านสินค้าปลอดภาษี,วัดหลงซาน,ซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
26,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกสือเฟิน แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันสบายๆ สไตล์มิชลินสตาร์) [FEB-MAR] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (-/-/D)
Day 2 : ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน (B/L/D)
Day 3 : ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ – (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกสือเฟิน แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันสบายๆ สไตล์มิชลินสตาร์) [FEB-MAR] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES,น้ำตกสือเฟิน,เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิง,ไทเป,ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก,สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน,D.I.Y.เค้กพายสับปะรด,แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน,ร้านสินค้าปลอดภาษี,วัดหลงซาน,ซีเหมินติง
  กุมภาพันธ์ / มีนาคม
26,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กุมภาพันธ์ 2563 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
18 กุมภาพันธ์ 2563 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
10 มีนาคม 2563 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
18 มีนาคม 2563 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
25 มีนาคม 2563 26,900 30,900 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันคุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง (-/-/D)
Day 2 : ไทเป – พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน – สวนพฤกษศาสตร์ – พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว – พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ (B/L/D)
Day 3 : ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี – ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม – ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ – ร้านสินค้าปลอดภาษี (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันคุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ไต้หวัน,ไทเป,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน,สวนพฤกษศาสตร์,พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว,พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต,อาบน้ำแร่,ชมทำเนียบประธานาธิบดี,ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม,ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ,ร้านสินค้าปลอดภาษี,เหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
27,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 สิงหาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันคุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง (-/-/D)
Day 2 : ไทเป – พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน – สวนพฤกษศาสตร์ – พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว – พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ (B/L/D)
Day 3 : ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี – ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม – ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ – ร้านสินค้าปลอดภาษี (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันคุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ไต้หวัน,ไทเป,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน,สวนพฤกษศาสตร์,พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว,พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต,อาบน้ำแร่,ชมทำเนียบประธานาธิบดี,ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม,ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ,ร้านสินค้าปลอดภาษี,เหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  กุมภาพันธ์ / มีนาคม
27,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
7 กุมภาพันธ์ 2563 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
14 กุมภาพันธ์ 2563 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
21 กุมภาพันธ์ 2563 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
3 มีนาคม 2563 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
5 มีนาคม 2563 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง
13 มีนาคม 2563 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง