Thaifly Travel
   02-713-8992

 
ศูนย์รวมทัวร์ไต้หวัน เมษายน ชั้นนำ ถูกสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน เมษายน ชั้นนำ อันดับ 1 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน เมษายน 2563 / 2020 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน เมษายนราคาถูก สุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน เมษายนครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน เมษายนตัวจริง ประสบการณ์กว่า 21 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 21 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน เมษายน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง, อารีซัน  และเส้นทางอื่นๆ ทั่วไต้หวัน เมษายน ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน เมษายน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมซากุระ นั่งรถไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เจียอี๋ (-/-/D)
Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟ - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมซากุระ นั่งรถไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน,ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน,พิเศษ ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ,ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี
  มิถุนายน
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-มิฮายาร่าไอศกรีม-ไถจงไนท์มาเก็ต (-/L/D)
Day 2 : ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตึกไทเป 101-สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 3 : ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินไถจง-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น),ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป,ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน,พิเศษ MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง,แถมฟรี ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด
  มิถุนายน
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK (B/-/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,เถาหยวน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวิ่นหวู่,เมืองไถจง,COFFEE SHOP,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,ไทเป,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน),COSMETIC SHOP,MITSUI OUTLET PARK
  กรกฎาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านกาแฟ,เมืองไทจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  กรกฎาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน วัดโฝวกวงซัน นั่งรถไฟโบราณ หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - เกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ (-/L/D)
Day 2 : วัดโฝวกวงซัน - เกาสง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ -วั ดจงไถฉานซื่อ - ไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : ไทจง - ไทเป - ขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (B/L/-)
Day 5 : หมู่บ้านสายรุ้ง - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน วัดโฝวกวงซัน นั่งรถไฟโบราณ หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน,ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101,วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน,ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง,พิเศษ ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู,ฟรี WIFI บนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค2) [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (-/L/-)
Day 2 : ขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : DUTY FREE - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค2) [APR-JUN] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง,อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว,เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101,ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย,ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน,เมนูพิเศษ อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี,พักไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน,ฟรี WIFI บนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี นั่งกระเช้าเมาคง ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ มุ้งมิ้งน่ารัก) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ไทเป (-/-/-)
Day 2 : ไทเป - ขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมผิงซี - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่นDUTY FREE - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (B/L/-)
Day 3 : นั่งกระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติ - เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี นั่งกระเช้าเมาคง ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ มุ้งมิ้งน่ารัก) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว,ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101,นั่งกระเช้าเมาคงใครไม่มาถือว่าพลาด,ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO,ฟรี WIFI บนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา -ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 5 : ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,555 22,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ไต้หวัน(สนามบินไทจง) – เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) (-/-/-)
Day 2 : ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา+วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านขนมเค้กพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ซีเหมินติง,ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านชา,เมืองไทจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
  กรกฎาคม
15,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [FEB-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [FEB-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  มิถุนายน
15,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง