Thaifly Travel
   02-713-8992

 ศูนย์รวมทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ชั้นนำ ถูกสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน ชั้นนำ อันดับ 1 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10ราคาถูก สุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10ครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10ตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง, อารีซัน  และเส้นทางอื่นๆ ทั่วไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน,ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง,พิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน,บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Wi-Fi on Bus
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
12 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
14 พฤษภาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
19 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
21 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
26 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
28 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
2 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
21 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
28 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง) [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM-Duty Free-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง) [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [JUL] 3วัน 2คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง (-/L/-)
Day 2 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [JUL] 3วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ,ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว,ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101,สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง,สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
  กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน,ตึกไทเป 101,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,499
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 พฤษภาคม 2562 12,222 15,222 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
12 พฤษภาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
2 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 ทัวร์เต็ม
26 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 พฤษภาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,333 14,333 11,333 11,333 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ผูหลี่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด,เย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION,ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,222
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,777 19,277 14,777 14,777 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ (B/L/-)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,เมืองจีหลง,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤษภาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
14 พฤษภาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
9 สิงหาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
21 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
25 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
1 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
2 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
11 ตุลาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
16 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
30 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ผิงซี - สถานีสือเฟิ่น - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - MITSUI OUTLET PARK (B/-/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย,ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
  กรกฎาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
13,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 14,333 18,833 14,333 14,333 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,333 18,833 14,333 14,333 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,333 18,833 14,333 14,333 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 13,555 18,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง