Thaifly Travel
   02-713-8992

 ศูนย์รวมทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา ชั้นนำ ถูกสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา ชั้นนำ อันดับ 1 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชาราคาถูก สุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน วันอาสาฬหบูชาครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชาตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง, อารีซัน  และเส้นทางอื่นๆ ทั่วไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 สิงหาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ (B/L/-)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,เมืองจีหลง,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free
  กรกฎาคม / สิงหาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมซากุระ นั่งรถไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เจียอี๋ (-/-/D)
Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟ - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมซากุระ นั่งรถไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน,ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน,พิเศษ ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ,ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป101 - ซีเหมิงติง (-/-/-)
Day 2 : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 3 : เจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป,ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
17 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK (B/-/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,เถาหยวน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวิ่นหวู่,เมืองไถจง,COFFEE SHOP,ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,ไทเป,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน),COSMETIC SHOP,MITSUI OUTLET PARK
  กรกฎาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านกาแฟ,เมืองไทจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  กรกฎาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน วัดโฝวกวงซัน นั่งรถไฟโบราณ หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - เกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ (-/L/D)
Day 2 : วัดโฝวกวงซัน - เกาสง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ -วั ดจงไถฉานซื่อ - ไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : ไทจง - ไทเป - ขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (B/L/-)
Day 5 : หมู่บ้านสายรุ้ง - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน วัดโฝวกวงซัน นั่งรถไฟโบราณ หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย) [APR-JUL] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน,ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101,วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน,ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง,พิเศษ ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู,ฟรี WIFI บนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม
14,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 18,888 23,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO WOW) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINE
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไทเป-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง (-/-/-)
Day 2 : ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER – วัดจูหลินซาน – GLORIA OUTLETS -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN SO WOW) [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINE,ไถจง,หนานโถว,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89),วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองจีหลง,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,น้ำตกสือเฟิ่น,ปล่อยโคมลอย,ร้านขนมพายสับปะรด,วัดจูหลินซาน,Gloria Outlets,เมนูชวนชิม..เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู๊ด สไตล์ไต้หวัน,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
  กรกฎาคม / สิงหาคม
14,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 17,900 20,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 16,900 19,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 15,900 18,400 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา -ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 5 : ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,555 22,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิว ไหว้พระ นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์ (B/L/-)
Day 5 : ไทเป - เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว - สถานีสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิว ไหว้พระ นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,555 22,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง