Thaifly Travel
   02-713-8992

 ศูนย์รวมทัวร์ไต้หวัน บินตรง ชั้นนำ ถูกสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน บินตรง ชั้นนำ อันดับ 1 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน บินตรง 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน บินตรงราคาถูก สุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน บินตรงครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน บินตรงตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน บินตรง ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง, อารีซัน  และเส้นทางอื่นๆ ทั่วไต้หวัน บินตรง ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน บินตรง


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง,ช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง,พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
  ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
14,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,900 21,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก พาเพลินตัวแม่) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทจง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก พาเพลินตัวแม่) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,ร้านคอสเมติก,Mitsui Outlet Park
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 16,999 22,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 16,999 22,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,999 22,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิว ไหว้พระ นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์ (B/L/-)
Day 5 : ไทเป - เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว - สถานีสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิว ไหว้พระ นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 16,555 22,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เถาหยวน,ไถจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ร้านกาแฟ,ไทเป,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89),ซีเหมินติง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,Mitsui Outlet Park
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 มิถุนายน 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา -ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 5 : ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (AROUND TAIWAN) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101,กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  เมษายน / พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 เมษายน 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
26 เมษายน 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 14,555 20,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 15,555 21,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,555 22,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ไต้หวัน(สนามบินไทจง) – เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) (-/-/-)
Day 2 : ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา+วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านขนมเค้กพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ซีเหมินติง,ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านชา,เมืองไทจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
15,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 16,666 21,166 16,666 16,666 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,777 22,277 17,777 17,777 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ไต้หวัน(สนามบินไทจง) – เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) (-/-/-)
Day 2 : ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา+วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านขนมเค้กพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ซีเหมินติง,ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านชา,เมืองไทจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
15,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 เมษายน 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 16,666 21,166 16,666 16,666 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR ,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ขนมพายสัปปะรด,อุทยานเหยหลิ่ว,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,(ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89),ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 พฤษภาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR ,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ขนมพายสัปปะรด,อุทยานเหยหลิ่ว,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,(ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89),ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 สิงหาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 5 : ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR,ไทจง,มิยาฮาร่าไอศกรีม,เจียอี้,ตลาดกลางคืนเจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน,ชิมชาอู่หลง,ไถจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ไทเป,เจียงไคเช็ค,ชมผลิตภัณฑ์,ปะการังแดง,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,เส้นทางรถไฟสายผิงซี,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตลาดปลาไทเป,ไทเป,หมู่บ้านสายรุ้ง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
15,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 18,900 22,900 18,900 18,500 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 18,900 22,900 18,900 18,500 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,500 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,500 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 15,900 19,900 15,900 15,500 เช็คที่นั่ง