Thaifly Travel
   02-713-8992

 ศูนย์รวมทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง ชั้นนำ ถูกสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง ชั้นนำ อันดับ 1 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งราคาถูก สุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวัน ช้อปปิ้งครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้งตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง, อารีซัน  และเส้นทางอื่นๆ ทั่วไต้หวัน ช้อปปิ้ง ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ (B/L/-)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUN] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,เมืองจีหลง,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free
  มิถุนายน
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 มิถุนายน 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 สิงหาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ (B/L/-)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,เมืองจีหลง,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free
  กรกฎาคม / สิงหาคม
12,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมซากุระ นั่งรถไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เจียอี๋ (-/-/D)
Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟ - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมซากุระ นั่งรถไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท,นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน,ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน,พิเศษ ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ,ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-บ้านสายรุ้ง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านใบชา-ไถจง (B/L/-)
Day 3 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลา (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI) [AUG-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พิเศษ ปล่อยโคมลอยกระดาษ,พิเศษ อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน,พิเศษ อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
  สิงหาคม / กันยายน
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-ไถจง-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ตลาดกลางคืน เจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : ชิมชาอู่หลง-อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-มิฮายาร่าไอศกรีม-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านพายสับปะรด-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ-ถ่ายรูปตึกไทเป 101-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-สนามบินไถจง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น),ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป,ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน,พิเศษ MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน,แถมฟรี ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 13,500 17,500 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 13,500 17,500 13,500 12,900 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 14,500 18,500 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 14,500 18,500 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 14,500 18,500 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 14,500 18,500 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 14,500 18,500 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 14,500 18,500 14,500 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-บ้านสายรุ้ง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านใบชา-ไถจง (B/L/-)
Day 3 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลา (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI) [OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พิเศษ ปล่อยโคมลอยกระดาษ,พิเศษ อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน,พิเศษ อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
  ตุลาคม
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป101 - ซีเหมิงติง (-/-/-)
Day 2 : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 3 : เจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป,ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
17 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-บ้านสายรุ้ง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านใบชา-ไถจง (B/L/-)
Day 3 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลา (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ TAIPEI) [MAY-JUL] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พิเศษ ปล่อยโคมลอยกระดาษ,พิเศษ อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน,พิเศษ อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
  มิถุนายน / กรกฎาคม
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-มิฮายาร่าไอศกรีม-ไถจงไนท์มาเก็ต (-/L/-)
Day 2 : ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตึกไทเป 101-สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 3 : ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินไถจง-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น),ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป,ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน,พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง,แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
13,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 15,900 19,900 15,900 14,900 เช็คที่นั่ง