ทัวร์แอฟริกาใต้ 2561 / 2018

ทัวร์แอฟริกาใต้ เคปทาวน์ ล่องเรือ นั่งกระเช้า (SAFARI CAPETOWN) [FEB-MAY] 6วัน 3คืน บิน Singapore Airlines

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ ล่องเรือชมแมวน้ำ ช้อปปิ้ง (EASY SOUTH AFRICA) [MAY] 7วัน 4คืน บิน Ethiopain Airlines

ราคาเริ่มต้นที่
59,911บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • พฤษภาคม 2561

ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ ตลุยซาฟารี ล่องเรือ [SEP] 11วัน 8คืน บิน Singapore Airlines

ราคาเริ่มต้นที่
134,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • เมษายน 2561
ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้