ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [APR-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
14,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [APR-JUN] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
16,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [DEC] 6วัน 5คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
24,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คุนหมิง ขนมไข่ปลา ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า) [APR-JUN] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
24,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล่า) [APR-MAY] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN

ราคาเริ่มต้นที่
38,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม