Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟ้าจรดทราย) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง (-/L/D)
Day 2 : เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนา ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟ้าจรดทราย) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดาลัด,เมืองมุยเน่,ลำธารนางฟ้า,ทะเลทรายแดง,จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง,ทะเลทรายขาว,น้ำตกดาตันลา,รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์,สวนดอกไฮเดรนเยีย,นั่งกระเช้าชมเมือง,วัดตั๊กลัม,ตลาดไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้เมืองหนาว,ฟาร์มชะมด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
7,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 7,999 10,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์) [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge (-/L/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรักดานัง (B/L/D)
Day 3 : ช๊อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์) [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,ดานัง,บาน่าฮิลล์เต็มวัน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,แฟนตาซีพาร์ค,Golden Bridg,หมู่บ้านแกะสลักหิน,ฮอยอัน,พายเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,สะพานแห่งความรักดานัง,ช๊อปปิ้งตลาดห่าน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
8,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
30 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง (-/L/D)
Day 2 : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ ชิมไวน์แดงของดาลัด (B/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์,ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ดานัง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - ดานัง (-/-/D)
Day 2 : บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน) - สะพานมือ - ดานัง (B/L/D)
Day 3 : ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก,เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน,พิเศษ อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร,อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ,แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
  มิถุนายน / กรกฎาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมือ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก (-/-/D)
Day 2 : ดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานมือ - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง (B/L/D)
Day 3 : ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร (B/L/D)
Day 4 : เว้ - พระราชวังไดโนย - ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมือ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวเวียดนามกลาง,เมืองมรดกโลก พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว้),บริการอาหารครบทุกมื้อ,พิเศษ อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์,อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ,แถมฟรี กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ช้อปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
  กรกฎาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ลาวไก - ซาปา (-/-/D)
Day 2 : ซาปา - หุบเขาปากมังกร - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกซิลเวอร์ (B/L/D)
Day 3 : ซาปา - ฮานอย (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4วัน 3คืน (พักซาปา 2คืน),เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม,อิ่มอร่อยสุกี้ปลาแซลมอล อาหารขึ้นชื่อซาปา,SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง อาหารกว่า 200 ชนิด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHILL CHILL) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) (-/L/D)
Day 2 : ดานัง- ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง - สะพานมังกร (B/L/D)
Day 3 : ดานัง– กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHILL CHILL) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองโบราณฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,นั่งเรือกระด้งฮอยอัน,นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์,สวนดอกไม้,สะพานมือ Golden Bridge,พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน,วัดลินห์อึ๋ง,ช้อปปิ้งตลาดฮาน,สวนสนุก The Fantasy Park,ถ่ายรูป สะพานมังกร
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา (B/L/D)
Day 2 : ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได,ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน,นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน,ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน,ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน",อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย และตลาดซาปา,พิเศษ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
  กรกฎาคม / สิงหาคม
10,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
14 กรกฎาคม 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 9,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ล่องเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม (B/-/D)
Day 2 : เว้ - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – อลังการ สะพานทอง GOLDEN BRIDGE – วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร (B/L/D)
Day 3 : ดานัง – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ล่องเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก,สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK,อลังการ สะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์,ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร,เพิ่มพิเศษ นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill,ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง,อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง,กุ้งมังกร
  กรกฎาคม / สิงหาคม
10,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 11,500 13,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 12,900 14,800 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 11,555 13,455 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 11,555 13,455 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,555 13,455 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,900 16,800 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 12,900 14,800 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,900 12,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว วินเพิร์ลแลนด์ ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์มหาสนุก) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ตลาดไนซ์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : เมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - เครซี่เฮ้าส์ - สวนดอกไม้เมืองหนาว – ญาจาง - ตลาดดัม (B/L/D)
Day 3 : เมืองญาจาง - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนากา - วินเพิร์ลแลนด์ (B/L/D)
Day 4 : เมืองญาจาง – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว วินเพิร์ลแลนด์ ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์มหาสนุก) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย,ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม,สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์,นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม,ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
10,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง