Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม มิถุนายน 2562 / 2019


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟาซีปัน นิงบิงห์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน VIETNAM AIRLILES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก - ซาปา (-/L/D)
Day 2 : ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET (B/L/D)
Day 3 : ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน (B/L/D)
Day 4 : นิงห์บิงห์ - ฮานอย - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟาซีปัน นิงบิงห์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน VIETNAM AIRLILES ,พักซาปาสุดฟิน 2 คืน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้ว,ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน+นั่งกระเช้า ชมจุดที่สูงและสวยที่สุดของเวียดนาม,ล่องเรือที่ฮาลองบก จ่างอาน ที่ได้รับรางวัลมรดกโลกทางธรรมชาติ,บินสายการบินประจำชาติ เวียดนามแอร์ไลน์ มีบริการอาหารร้อนเสริฟบนเครื่อง,บุฟเฟต์นานาชาติ SEN ที่มีอาหารมากกว่า 200 ชนิด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
15,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 มิถุนายน 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 17,900 20,900 17,900 17,900 ทัวร์เต็ม
9 สิงหาคม 2562 17,900 20,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 15,900 18,900 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ ฮอยอัน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ENJOY VIETNAM KLANG) [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ –วัดเจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดองบา – ล่องเรือชมแม่น้ำหอม - เว้ (-/L/D)
Day 2 : เว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังไดโน้ย - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองฮอยอัน (B/L/D)
Day 3 : ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) เมืองดานัง - สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ ฮอยอัน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ENJOY VIETNAM KLANG) [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ดานัง,เว้,สุสานกษัตริย์ไคดินห์,วัดเจดีย์เทียนมู่,ตลาดดองบา,หมู่บ้านหินอ่อน,ฮอยอัน,เมืองโบราณฮอยอัน,บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง),ตลาดฮาน,สะพานมังกร,วัดหลินอึ๋ง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
16,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 พฤษภาคม 2562 16,900 22,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
11 พฤษภาคม 2562 16,900 22,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 16,900 22,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 20,300 26,200 20,300 20,300 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,500 23,400 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 16,500 22,400 16,500 16,500 เช็คที่นั่ง