Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม มิถุนายน 2562 / 2019


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM 3D) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM 3D) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
10,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก SUN WORLD ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/-/-)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก SUN WORLD ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง,สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  มิถุนายน / กรกฎาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
10,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานมังกร นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (WORLD HERRITAGE VIETNAM) [JUN-OCT] 4วัน 3 คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา (-/L/D)
Day 2 : เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D)
Day 3 : ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – อลังการ สะพานทอง GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน – สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานมังกร นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (WORLD HERRITAGE VIETNAM) [JUN-OCT] 4วัน 3 คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก,สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK,อลังการ สะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์,ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร,พิเศษ นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill,อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง,กุ้งมังกร
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 มิถุนายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 11,900 14,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,900 13,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,888 13,788 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,888 13,788 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 11,500 14,400 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park (B/L/D)
Day 3 : บาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น,ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge),เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน,ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม,หาดหมีเคว,อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus,พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 เมษายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (-/L/D)
Day 2 : พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก (B/L/D)
Day 3 : วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พักบาน่าฮิลล์) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น,ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge),เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน,ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม,อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus,พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 มิถุนายน 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,899 18,799 13,899 13,899 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 10,899 15,799 10,899 10,899 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,899 17,799 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,899 16,799 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนามฮาลอง ฮานอย ซาปา ช้อปปิ้ง (สุดโดน เวียดนามเหนือ ) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา (Love market)-ซาปา (B/L/D)
Day 4 : เมืองซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน นิงห์บิงห์ (สุดโดน...เวียดนามเหนือ) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน AIR ASIA,นิงห์บิงห์,ล่องเรือฮาลองบก,ถ้ำตำก๊อก,ฮาลอง,ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง,ถ้ำนางฟ้า,ฮานอย,อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย,เมืองลาวไก,ซาปา,Silver Water Fall-Cat Cat Village,ตลาดเมืองซาปา,
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,900 18,400 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,900 18,400 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,900 18,400 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง บาน่าฮิลล์ ช้อปปิ้ง (EASY DAZZLING BANA HILL V.1) [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดตองบา – ล่องเรือมังกร (-/L/D)
Day 2 : วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เทือกเขาบาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ (B/L/D)
Day 3 : เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ดานัง (B/L/D)
Day 4 : วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง บาน่าฮิลล์ ช้อปปิ้ง (EASY DAZZLING BANA HILL V.1) [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,สุสานจักรพรรดิไคดิงห์,ช้อปปิ้งตลาดตองบา,ล่องเรือมังกร,วัดเจดีย์เทียนมู่,พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน,เทือกเขาบาน่าฮิลล์,นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์,เที่ยวชมห้องเก็บไวน์,สวนดอกไม้,สะพานทองโกลเด้น บริดจ์,พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์,เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์,นั่งเรือกระด้ง,เมืองฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น,วัดลินห์อึ๋ง,ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา (B/L/D)
Day 2 : ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได,ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน,นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน,ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน,ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน",อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย และตลาดซาปา,พิเศษ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 9,900 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 10,900 14,400 10,900 9,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 13,900 17,400 13,900 12,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,900 16,400 12,900 11,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,900 15,400 11,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์-ฮาลอง-ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย (B/L/D)
Day 3 : เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์-ฮาลอง-ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,เมืองลาวไก,เมืองซาปา,หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต,น้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา,นั่งรถรางเมืองซาปา,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน,ช้อปปิ้งถนน36สาย,ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก,ถ้ำตามก๊ก,เมืองฮาลอง,ร้านยา,ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต,ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์,ถ้ำนางฟ้า,หมู่บ้านชาวประมง,ร้านหยก
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 เมษายน 2562 10,989 14,489 10,989 9,989 ทัวร์เต็ม
28 เมษายน 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 ทัวร์เต็ม
19 พฤษภาคม 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 11,989 15,489 11,989 10,989 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 11,989 15,489 11,989 10,989 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 ทัวร์เต็ม
28 กรกฎาคม 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 เช็คที่นั่ง