Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์) [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge (-/L/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรักดานัง (B/L/D)
Day 3 : ช๊อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์) [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,ดานัง,บาน่าฮิลล์เต็มวัน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,แฟนตาซีพาร์ค,Golden Bridg,หมู่บ้านแกะสลักหิน,ฮอยอัน,พายเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,สะพานแห่งความรักดานัง,ช๊อปปิ้งตลาดห่าน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
8,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
30 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-บาน่าฮิลล์เต็มวัน–นั่งกระเช้าไฟฟ้า–แฟนตาซีพาร์ค Golden Bridge (-/L/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหิน-ฮอยอัน–พายเรือกระด้ง–วัดหลินอึ๋ง–สะพานแห่งความรักดานัง (B/L/D)
Day 3 : ช๊อปปิ้งตลาดห่าน–สนามบินดานัง-กรุงเทพ ( B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR,ดานัง,บาน่าฮิลล์เต็มวัน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,แฟนตาซีพาร์ค,Golden Bridge,บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์,หมู่บ้านแกะสลักหิน,ฮอยอัน,พายเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,สะพานแห่งความรักดานัง, ช๊อปปิ้งตลาดห่าน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
8,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ตะลุยทะเล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) (-/L/D)
Day 2 : ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ตะลุยทะเล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR,ดาลัด,มุยเน่,ลำธาร FAIRY STREAM,หมู่บ้านชาวประมง,น้ำตกดาทันลา,พระราชวังฤดูร้อน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,วัดตั๊กลัม,บ้านเพี้ยน,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว,เที่ยวน้ำตก,สนุกสนานกับการนั่งรถราง,พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด,พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว,มุยเน่ 3 ดาว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 10,499 12,999 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 10,499 12,999 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ดานัง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - ดานัง (-/-/D)
Day 2 : บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน) - สะพานมือ - ดานัง (B/L/D)
Day 3 : ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก,เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน,พิเศษ อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร,อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ,แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
  มิถุนายน / กรกฎาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
29 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HANG OUT) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง - สะพานมังกร (-/L/D)
Day 2 : ดานัง- กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)- วัดลินห์อึ๋ง-ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน (B/L/D)
Day 3 : ดานัง– กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HANG OUT) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,ตลาดห่าน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,เมืองโบราณฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,นั่งเรือกระด้งฮอยอัน,บ้านโบราณ,สะพานญี่ปุ่น,ศาลกวนอู,สะพานมังกร,สวนดอกไม้,สะพานมือ Golden Bridge,บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น),วัดลินห์อึ๋ง,ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - หมูบ้านแกะลักหินอ่อน - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก (-/L/D)
Day 2 : วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (B/L/D)
Day 3 : บานาฮิลส์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็บไวน์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดานัง,เมืองฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น,บ้านเลขที่ 101,ศาลเจ้าโบราณ,ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน,หมูบ้านแกะลักหินอ่อน,เมืองดานัง,สะพานมังกร,สะพานแห่งความรัก,วัดหลินอึ๋ง,หาดมีเค,บานาฮิลล์,สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE,สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค,บานาฮิลส์,สะพานมือ,สวนดอกไม้,รงเก็บไวน์
  สิงหาคม / กันยายน
8,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำหอม พายเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ ) [SEP] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-บาน่าฮิลล์–นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge– แฟนตาซีพาร์ค (-/L/D )
Day 2 : บาน่าฮิลล์-เมืองดานัง-อุโมงค์หายเวิน–เมืองลังโก-ทะเลสาบลังโก-เมืองเว้–พระราชวังไดนอย–ล่องเรือแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 3 : เมืองเว้–เจดีย์เทียนหมุ–ร้านค้าโอท๊อป-เมืองดานัง-หมู่บ้านแกะสลักหิน–เมืองฮอยอัน-พายเรือกระด้ง (B/L/D)
Day 4 : วัดหลินอึ๋ง-ช้อปปิ้งตลาดห่าน–กรุงเทพ ( B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ ) [SEP] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,บาน่าฮิลล์,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,Golden Bridge,แฟนตาซีพาร์ค,บาน่าฮิลล์,เมืองดานัง,อุโมงค์หายเวิน,เมืองลังโก,ทะเลสาบลังโก,เมืองเว้,พระราชวังไดนอย,ล่องเรือแม่น้ำหอม,เมืองเว้,เจดีย์เทียนหมุ,ร้านค้าโอท๊อป,เมืองดานัง,หมู่บ้านแกะสลักหิน,เมืองฮอยอัน,พายเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,ช้อปปิ้งตลาดห่าน
  กันยายน
9,876บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำหอม พายเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ ) [AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-บาน่าฮิลล์–นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge– แฟนตาซีพาร์ค (-/L/D )
Day 2 : บาน่าฮิลล์-เมืองดานัง-อุโมงค์หายเวิน–เมืองลังโก-ทะเลสาบลังโก-เมืองเว้–พระราชวังไดนอย–ล่องเรือแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 3 : เมืองเว้–เจดีย์เทียนหมุ–ร้านค้าโอท๊อป-เมืองดานัง-หมู่บ้านแกะสลักหิน–เมืองฮอยอัน-พายเรือกระด้ง (B/L/D)
Day 4 : วัดหลินอึ๋ง-ช้อปปิ้งตลาดห่าน–กรุงเทพ ( B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ ) [AUG] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,บาน่าฮิลล์,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,Golden Bridge,แฟนตาซีพาร์ค,บาน่าฮิลล์,เมืองดานัง,อุโมงค์หายเวิน,เมืองลังโก,ทะเลสาบลังโก,เมืองเว้,พระราชวังไดนอย,ล่องเรือแม่น้ำหอม,เมืองเว้,เจดีย์เทียนหมุ,ร้านค้าโอท๊อป,เมืองดานัง,หมู่บ้านแกะสลักหิน,เมืองฮอยอัน,พายเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,ช้อปปิ้งตลาดห่าน
  สิงหาคม
9,876บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,876 13,876 9,876 9,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHILL CHILL) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) (-/L/D)
Day 2 : ดานัง- ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง - สะพานมังกร (B/L/D)
Day 3 : ดานัง– กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CHILL CHILL) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองโบราณฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,นั่งเรือกระด้งฮอยอัน,นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์,สวนดอกไม้,สะพานมือ Golden Bridge,พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน,วัดลินห์อึ๋ง,ช้อปปิ้งตลาดฮาน,สวนสนุก The Fantasy Park,ถ่ายรูป สะพานมังกร
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - หมูบ้านแกะลักหินอ่อน - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก (-/L/D)
Day 2 : วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (B/L/D)
Day 3 : บานาฮิลส์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ - โรงเก็บไวน์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลส์) [OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองดานัง,เมืองฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น,บ้านเลขที่ 101,ศาลเจ้าโบราณ,ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน,หมูบ้านแกะลักหินอ่อน,เมืองดานัง,สะพานมังกร,สะพานแห่งความรัก,วัดหลินอึ๋ง,หาดมีเค,บานาฮิลล์,สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE,สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค,บานาฮิลส์,สะพานมือ,สวนดอกไม้,รงเก็บไวน์
  ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง