ทัวร์เนปาล โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 25,500 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ช้อปปิ้ง [JUL-DEC] 5วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
32,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา ไหว้พระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ช้อปปิ้ง [JUL] 5วัน 4คืน บิน Thai Airways

ราคาเริ่มต้นที่
32,991บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • กรกฎาคม 2561

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา ไหว้พระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ช้อปปิ้ง [DEC] 5วัน 4คืน บิน Thai Airways

ราคาเริ่มต้นที่
34,991บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ธันวาคม 2561

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ โภครา ไหว้พระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ช้อปปิ้ง [OCT] 5วัน 4คืน บิน Thai Airways

ราคาเริ่มต้นที่
35,991บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 2561