ทัวร์ฮ่องกง Emirates (EK)

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
13,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2562

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG FEEL GOOD) [JAN-FEB] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
14,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
16,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
16,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG NGONGPING) [JAN-APR] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
19,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG DISNEYLAND) [JAN-APR] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
19,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
21,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เกาะลันเตา ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 4วัน 3คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
23,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HONGKONG EXCLUSIVE) [JAN-APR] 3วัน 2คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
29,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม