ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้า ล่องเรือสำเภาจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 3วัน 2คืน บิน ROYAL JORDANIAN AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
15,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม