ทัวร์ฮ่องกง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 [2562 / 2019]