ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จีน ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน พระราชวังจอมปลอม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
24,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น พระราชวังกู้กง เกาะพระอาทิตย์ ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ช้อปปิ้ง (เปิดซุปตัวซุปตาร์ ฮาร์บิ้น) [JAN-FEB] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
26,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฮาร์บิน สกีหิมะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HARBIN ICY SNOWY) [JAN-FEB] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
28,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ เกาะพระอาทิตย์ ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรหมแดง) [JAN-FEB] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
29,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ฮาร์บิน สกีหิมะ เทศกาลน้ำแข็ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
29,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ฮาร์บิน เสิ่นหยาง สกีหิมะ ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง นั่งรถไฟความเร็วสูง ช้อปปิ้ง (KIKKY HIGH COOL IN HARBIN) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
31,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ฮาร์บิน สกีหิมะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เสิ่นหยาง ฮาร์บิน ICE & SNOW FESTIVAL) [FEB] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
31,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ฮาร์บิน สกีหิมะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HARBIN SKI & SNOW FESTIVAL) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
31,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ฮาร์บิน สกีหิมะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE CHINA SNOW TOWN) [JAN] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
33,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562

ทัวร์จีน ฮาร์บิน สกีหิมะ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เสิ่นหยาง ฮาร์บิน THE CHINA SNOW TOWN) [FEB] 7วัน 5คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
33,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562