ทัวร์จีน อูรูมูฉี กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่) [APR-JUN] 8วัน 7คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
51,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562