Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ดูไบ กรุงอาบูดาบี นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย ตึกเรือใบ ช้อปปิ้ง (LET’S STAY IN DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS) [SEP-DEC] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ดูไบ–กรุงอาบูดาบี–Grand Mosque–Ferrari World–ดูไบเฟรม (B/L/D)
Day 3 : The Palm Project–ตึกเรือใบ–ตลาด Medinat Jumeirah Souk–นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย (B/L/-)
Day 4 : พิพิธภัณฑ์ดูไบ–นั่งเรือ Abra Ride–ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง–ห้างดูไบ–ขึ้นเบิร์จคาลิฟาBurj Khalifa (B/-/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ กรุงอาบูดาบี นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย ตึกเรือใบ ช้อปปิ้ง (LET’S STAY IN DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS) [SEP-DEC] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES AIRLINES,ดูไบ,กรุงอาบูดาบี,Grand Mosque,Ferrari World,ดูไบเฟรม,The Palm Project,ตึกเรือใบ,ตลาด Medinat Jumeirah Souk,นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย,พิพิธภัณฑ์ดูไบ,นั่งเรือ Abra Ride,ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง,ห้างดูไบ,ขึ้นเบิร์จคาลิฟาBurj Khalifa
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
24,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กันยายน 2562 25,900 29,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 25,900 29,800 25,900 25,900 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 24,900 28,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 26,900 30,800 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 39,900 48,800 39,900 39,900 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 39,900 48,800 39,900 39,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้ง (เลสโก ราชาแห่งดินแดนอาหรับ) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองดูไบ - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ (-/-/-)
Day 2 : เมืองดูไบ - พระราชวังท่านชีค - ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตลาดเมดินัท จูไมร่า -อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ ดูไบอาย - ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ - ทะเลทราย (B/-/D)
Day 3 : เมืองดูไบ - เมืองอาบูดาบี - สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี - โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี - เมืองดูไบ - ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ (B/L/-)
Day 4 : เมืองดูไบ - ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก - ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวดูไบ ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้ง (เลสโก ราชาแห่งดินแดนอาหรับ) [JUN-OCT] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES AIRLINES,เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์,ห้างดูไบ มอลล์,น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ,พระราชวังท่านชีค,ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง,สุเหร่า จูไมร่า,ชายหาด จูไมร่า,ตลาดเมดินัท จูไมร่า,อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ,นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม,โรงแรมแอตแลนติส,ชิงช้าสวรรค์ ดูไบอาย,ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ทะเลทราย,เมืองอาบูดาบี,สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี,โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ,อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์,เฟอร์รารี่ เวิลด์,ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี,ห้างเอมิเรตส์ มอลล์,ร้านเครื่องหนัง,ขึ้นชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม,พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองดูไบ,ดูไบ ครีก,นั่งเรือข้ามฟาก,ย่านตลาดเก่า,ตลาดทอง,ตลาดเครื่องเทศ
  กันยายน / ตุลาคม
24,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กันยายน 2562 25,999 33,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 25,999 33,998 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 26,999 34,998 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 26,999 34,998 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 27,999 37,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 29,999 39,998 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 28,999 38,998 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ตะลุยทะเลทราย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ช้อปปิ้ง (SUPER SHOCK DUBAI) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ดูไบ - ชมตึก DUBAI FRAME (-/-/D)
Day 2 : ดูไบ - อาบูดาบี - อิมิเรตส์พาเลส - GRAND MOSQUE - HERITAGE VILLAGE - FERRARI WORLD - MALL OF EMIRATES (B/L/D)
Day 3 : ดูไบ - JUMEIRAH BEACH - บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail - THE PLAM - ทัวร์ทะเลทราย(4WD) (B/L/D)
Day 4 : ดูไบ - DUBAI MUSEUM - ABRA TAXI - GOLD SOUK - SPICE SOUK - ขึ้นตึก BURJ KHALIFA - DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวดูไบ ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ตะลุยทะเลทราย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ช้อปปิ้ง (SUPER SHOCK DUBAI) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES,ขึ้นตึก เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น,ขึ้นตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่,นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam,ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินเนอร์ใต้แสงจันทร์,ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก,ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall และ Mall Of Emirates แวะชม FERRARI WORLD,เมนูพิเศษ BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง
  กันยายน / ตุลาคม
25,500บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กันยายน 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 25,500 32,000 25,500 25,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ทะเลทรายอาหรับ โชว์ระบำหน้าท้อง ช้อปปิ้ง [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติดูไบ (-/-/-)
Day 2 : ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์-อาบูดาบี-ถ่ายรูปกับรถ Ferrari-Grand Mosque-Heritage Village-ถ่ายรูปพาโนรามาวิว 360 องศา-เอทิฮัดทาวเวอร์-ชมน้ำพุเต้นระบำแห่งดูไบ (B/L/D)
Day 3 : พระราชวังชีค-สุเหร่าจูไมร่าห์-ชายหาดจูเมราห์-บุรจญ์อัลอาหรับ-ขึ้นรถไฟ Monorail-หมู่เกาะต้นปาล์ม-โรงแรมแอตแลนทิส-นั่งรถลิมูซีนชมเมือง-ทะเลทรายอาหรับ-โชว์ระบำหน้าท้อง (B/L/D)
Day 4 : พิพิธภัณฑ์ดูไบ-นั่งเรือAbraข้ามฟาก-ตลาดเครื่องเทศ-ตลาดทอง-ดูไบเฟรม-เอมิเรตส์มอลล์-สนามบินดูไบ (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวดูไบ ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ทะเลทรายอาหรับ โชว์ระบำหน้าท้อง ช้อปปิ้ง [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES,เที่ยวดูไบมอลล์ ชมน้ำพุแห่งดูไบ หรือน้ำพุเต้นระบำ,ท่านเดินทางสู่ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก,ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์รารี่เวิลด์,นำท่านชม มัสยิด GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก,เดินทางสู่ Heritage Village แวะถ่ายรูปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร์,แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ และบุรจญ์อัลอาหรับ,ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม และโรงแรมแอตแลนทิสเดอะปาล์ม,สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive นั่งรถลิมูซีน ชมเมืองดูไบ,ตะลุยทะเลทรายด้วยรถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือ Abra ข้ามฟากที่ Dubai Creek ถ่ายรูปกับ‘ดูไบ เฟรม,ช้อปปิ้งที่เอมิเรตส์มอลล์ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  กรกฎาคม / กันยายน
28,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 32,900 38,900 32,900 31,900 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 28,900 34,900 28,900 27,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 29,900 35,900 29,900 28,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เบิร์จคาริฟา ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ช้อปปิ้ง (HELLO DUBAI) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ - ขึ้นตึก DUBAI FRAME (-/-/D)
Day 2 : ดูไบ - อาบูดาบี - GRANFD MOSQUE - HERITAGE VILLAGE - LOUVRE MUSEUM (B/L/D)
Day 3 : ดูไบ - JUMEIRAH BEACH - บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail - THE PLAM - ทัวร์ทะเลทราย (4WD) (B/L/D)
Day 4 : ดูไบ - DUBAI MUSEUM - ABRA TAXI - GOLD SOUK - SPICE SOUK - ขึ้นตึก BURJ KHALIFA - DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวดูไบ ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เบิร์จคาริฟา ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ช้อปปิ้ง (HELLO DUBAI) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน EMIRATES,ขึ้นตึก เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น,ขึ้นตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่,นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam,ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินเนอร์ใต้แสงจันทร์,ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก,ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall,เมนูพิเศษ BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง,พิเศษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี,แถมฟรี ของ Premium โมเดล ตึกเบิร์จคาริฟา ทุกที่นั่ง
  กันยายน
28,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กันยายน 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 28,999 35,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เบิร์จคาริฟา ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ช้อปปิ้ง (INSIDE DUBAI) [AUG] 5วัน 4คืน บิน ETIHAD AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : ดูไบ – แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME - DUBAI MUSEUM - ABRA TAXI-GOLD SOUK - SPICE SOUK – ขึ้นตึก BRUJ KHALIFA – DUBAI MALL (-/L/-)
Day 3 : ดูไบ-JUMEIRAH BEACH - บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail - THE PLAM - ทัวร์ทะเลทราย(4WD) (B/L/D)
Day 4 : ดูไบ - อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - HERITAGE VILLAGE – EMIRATE PALACE - LOUVRE MUSEUM – แวะถ่ายรูป FERRARI WOULD – YAS MARINA MALL (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวดูไบ ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เบิร์จคาริฟา ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ช้อปปิ้ง (INSIDE DUBAI) [AUG] 5วัน 4คืน บิน ETIHAD AIRWAYS,แถมฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD),ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น,นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm,ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์,ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก,ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall,เมนูพิเศษ BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง,ราคารวมวีซ่าแล้ว
  สิงหาคม
32,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 สิงหาคม 2562 32,999 39,499 32,999 39,999 เช็คที่นั่ง