Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (เลสโก นาโกย่า เพลินโอบาระ) [NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ (-/-/-)
Day 2 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์ (B/L/-)
Day 3 : ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (B/-/-)
Day 4 : เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (เลสโก นาโกย่า เพลินโอบาระ) [NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,นาโกย่า,เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ,ทาคายาม่า,หมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,อิออน มอลล์,ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ,ศาลเจ้าโอสึคันนง,ถนนช้อปปิ้งโอสึ,โอซาก้า,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,เกียวโต,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชา,วัดคินคะคุจิ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,โอซาก้า,ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
23,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤศจิกายน 2562 26,999 34,999 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 26,999 34,999 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 26,999 34,999 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 23,999 31,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (เลสโก เพลินโครังเค) [NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ (-/-/-)
Day 2 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ (B/L/-)
Day 3 : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - โอซาก้า– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (B/-/-)
Day 4 : เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (เลสโก เพลินโครังเค) [NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,นาโกย่า,ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค,ชมเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ,ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ,ชมเมืองเก่า ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ,มิตซุยเอ้าท์เล็ท,โอซาก้า,ดิวตี้ฟรี,เกียวโต,ศาลเจ้าเฮอัน,พิธีชงชา,วัดคินคะคุจิ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,โอซาก้า,ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
23,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 23,999 31,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ กินปู ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO ปี 2) [FEB] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-ภูเขาไฟฟูจิ–อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น–บุฟเฟ่ต์ ขาปู (-/-/D)
Day 3 : โอชิโนะ ฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-JTC DUTY FREE-วัดอาซากุสะ-หอคอยโตเกียวสกาย ทรี–ย่านโอไดบะ-หุบเขาโอวาคุดานิ (B/L/-)
Day 4 : นิกโก้-Nikko- ทะเลสาบชูเซนจิ-วัดนาริตะซัง-อิออน มอลล์ (B/-/-)
Day 5 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ กินปู ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO ปี 2) [FEB] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,วัดพระใหญ่อุชิกุ,USHIKU DAIBUTSU,ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์มอาบน้ำแร่,แช่ออนเซ็น,ลานสกี,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,JTC DUTY FREE,วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่,หุบเขาโอวาคุดานิ,นาริตะ, อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์,โตเกียวสกายทรี,วัดอาซากุสะ,ศาลเจ้าเมจิ,ย่านฮาราจูกุ
  มกราคม / กุมภาพันธ์
ราคาเริ่มต้น
24,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 มกราคม 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
1 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
2 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
3 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
4 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
5 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
6 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
7 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
8 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
9 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
10 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
11 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
12 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
13 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
14 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
15 กุมภาพันธ์ 2563 25,876 33,876 25,876 25,876 เช็คที่นั่ง
16 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
17 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
19 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
20 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
21 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
22 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
23 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
24 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
25 กุมภาพันธ์ 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
26 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
27 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
28 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
29 กุมภาพันธ์ 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ กินปู ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO ปี 2) [MAR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : อุโมงค์ใบเมเปิ้ล-ภูเขาไฟฟูจิ–อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น–บุฟเฟ่ต์ ขาปู (-/-/D)
Day 3 : โอชิโนะ ฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-JTC DUTY FREE-วัดอาซากุสะ-หอคอยโตเกียวสกาย ทรี–ย่านโอไดบะ-หุบเขาโอวาคุดานิ (B/L/-)
Day 4 : นิกโก้-Nikko- ทะเลสาบชูเซนจิ-วัดนาริตะซัง-อิออน มอลล์ (B/-/-)
Day 5 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ กินปู ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY TOKYO ปี 2) [MAR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,วัดพระใหญ่อุชิกุ,USHIKU DAIBUTSU,ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์มอาบน้ำแร่,แช่ออนเซ็น,ลานสกี,ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว,JTC DUTY FREE,วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่,หุบเขาโอวาคุดานิ,นาริตะ, อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์,โตเกียวสกายทรี,วัดอาซากุสะ,ศาลเจ้าเมจิ,ย่านฮาราจูกุ
  มีนาคม
ราคาเริ่มต้น
24,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
2 มีนาคม 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
3 มีนาคม 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
4 มีนาคม 2563 24,876 32,876 24,876 24,876 เช็คที่นั่ง
5 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
6 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
7 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
8 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
9 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง
10 มีนาคม 2563 26,876 34,876 26,876 26,876 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (โอซาก้าสละโสด) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต - โอกากิ (-/L/-)
Day 3 : เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้าง Aeon – นาโกย่า (B/L/-)
Day 4 : มิเอะ - ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ - โอซาก้า – โดทงพลาซ่า ย่านไซบาชิ (B/-/-)
Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000บาท) (B/-/-)
Day 6 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (โอซาก้าสละโสด) [JUN-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า,ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ,Unseen หินแต่งงาน อิเสะ,โอกากิ 1คืน นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น,อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท),เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เครื่องลำใหญ่,B777 ที่นั่งแบบ 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่อง1เที่ยว
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
24,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 มิถุนายน 2562 24,888 34,388 24,888 24,888 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 24,888 34,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 24,888 34,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO AUTUMN LOVE) [SEP-NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนิวชิโตเสะ-โนโบริเบทสึ–จิโกคุดานิ-นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway–โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จุดชมวิวไซโล - ออนเซ็นโทยะ/นิเสะโกะ (-/L/D)
Day 3 : โอตารุ – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ- ร้านดิวตี้ฟรี –ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (B/L/D)
Day 4 : ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour (B/-/-)
Day 5 : ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (HOKKAIDO AUTUMN LOVE) [SEP-NOV] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ฮอกไกโด,ซัปโปโร,จิโกคุดานิ,นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway,โทยะ,ทะเลสาบโทยะ,จุดชมวิวไซโล,ออนเซ็นโทยะ,นิเสะโกะ,โอตารุ,คลองโอตารุ,เครื่องแก้วโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ซัปโปโร,โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ,ร้านดิวตี้ฟรี,ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,สวนสาธารณะโอโดริ,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour,ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุโน,โบริเบทสึ,พักโทยะหรือนิเซโกะ ออนเซ็น 1 คืน,ซัปโปโร 2 คืน,อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน,บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ A330-300 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,Wifi on bus + แช่ออนเซ็น, บุฟเฟ่ต์ขาปูและชาบูหมูไม่อั้น
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
24,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 กันยายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 27,888 37,388 27,888 27,888 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 24,888 34,388 24,888 24,888 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 25,888 35,388 25,888 25,888 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 26,888 36,388 26,888 26,888 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 29,888 39,388 29,888 29,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ กินบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI เที่ยวเต็ม) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (-/-/-)
Day 2 : โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ศูนย์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไก - สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค - โตเกียว - โอไดบะ (B/L/-)
Day 4 : เมืองคามาคูระ - หลวงพ่อโต - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
Day 5 : โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ กินบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TOKYO FUJI เที่ยวเต็ม) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ,หุบเขาโอวาคุดานิ,ภูเขาไฟฟูจิ,วัดอาซากุสะ,หลวงพ่อโต,โอชิโนะฮัคไก,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ซิบูย่า,ฮาราจุกุ,ไดเวอร์ซิตี้,ขาปู,แช่ออนเซ็น
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
24,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 24,900 32,800 24,900 24,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ พาเพลิน) [JUN-JUL] 6วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินนาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ (-/L/-)
Day 3 : เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ (B/L/-)
Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (B/-/-)
Day 5 : เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ – สนามบินคันไซ (B/-/-)
Day 6 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ พาเพลิน) [JUN-JUL] 6วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ไหว้หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ ให้อาหารกวางน้อย บริเวณหน้าวัด,ชมปราสาทอินุยามะ ปราสาทที่เต็มไปด้วยการวางกลไกป้องกันศัตรูที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นในยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจ,ถ่ายรูปกับศาลาทอง หลังคาเหลืองอร่าม,เดินลอดเสาโทริอิสีแดงนับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,เที่ยวเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ,ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า,อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า,บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Free Wi-Fi on Bus
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
24,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 มิถุนายน 2562 25,900 33,800 25,900 24,900 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 24,900 32,800 24,900 23,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 25,900 33,800 25,900 24,900 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 25,900 33,800 25,900 24,900 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 25,900 33,800 25,900 24,900 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 24,900 32,800 24,900 23,900 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 26,900 34,800 26,900 25,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 27,900 35,800 27,900 26,900 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 27,900 35,800 27,900 26,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 27,900 35,800 27,900 26,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 27,900 35,800 27,900 26,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 27,900 35,800 27,900 26,900 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 27,900 35,800 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ใบไม้แดง) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : นาริตะ – พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)
Day 4 : นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคง่อน – อิออน (B/L/-)
Day 5 : นาริตะ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กินขาปูยักษ์ ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (เลสโก ใบไม้แดง) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,นาริตะ,พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ,สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ทานขาปูยักษ์,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5),ศาลเจ้าโคมิตาเคะ,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,นิกโก้,ศาลเจ้าโทโชกุ,สะพานชินเคียว,ทะเลสาบชูเซนจิ,น้ำตกเคง่อน,อิออน
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
24,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
30 กันยายน 2562 24,999 32,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 26,999 34,999 26,999 26,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 25,999 33,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Taiwan Eva 3 อุทยาน) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี (B/L/D)
Day 5 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 6 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Taiwan Eva 3 อุทยาน) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR,วัดเสวียนกง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
24,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
26 กันยายน 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง