Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์หน้าหนาว


ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สวนสนุก EVERLAND ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HI KOREA SUPER PRO) [SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAY
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เดินทางถึงสนามบินอินชอน – PAJU PREMIUM OUTLET – ถ้ำควังมยอง (-/L/D)
Day 3 : ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดทงแดมุน + ตลาดพัมโทแกบี (Bamdokkaebi Market) @DDP (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ ถ่ายชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สวนสนุก EVERLAND ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HI KOREA SUPER PRO) [SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAY,อินชอน,PAJU PREMIUM OUTLET,ถ้ำควังมยอง,ป้อมฮวาซอง,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,ศูนย์เครื่องสำอางค์,ตลาดทงแดมุน,ตลาดพัมโทแกบี (Bamdokkaebi Market) @DDP,ศูนย์โสม,น้ำมันสนเข็มแดง,มหาวิทยาลัยอีแด,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย,ทำคิมบับ ถ่ายชุดฮันบก,ดิวตี้ฟรี,ตลาดเมียงดง,ศูนย์สมุนไพร,ย่านยอนนัมดง,ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด,ร้านละลายเงินวอน
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กันยายน 2562 16,900 22,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ท่องโลกการ์ตูน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน HONGKOK AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) (-/L/D)
Day 2 : สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว (B/-/-)
Day 3 : ศูนย์หยกและสมุนไพร-Jewelry Factory-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ท่องโลกการ์ตูน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์) [JUN-OCT] 3วัน 2คืน บิน HONGKOK AIRLINES,ฮ่องกง,หาดรีพัลส์เบย์,วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา),สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)รวมค่าเข้าแล้ว,ศูนย์หยกและสมุนไพร,Jewelry Factory,วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกงหมิว,อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 มิถุนายน 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 22,900 28,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 22,900 28,900 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 16,900 21,400 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 19,900 25,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 19,900 25,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี โซล สกีหิมะ สวนสนุก EVERLAND เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ช้องปิ้ง (ออนนี่ ICE FISHING) [JAN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม - สนุกสนานกับการเล่นสกี (-/L/D)
Day 3 : เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND – ศูนย์เครื่องสำอาง – น้ำมันสนเข็มแดง – N Seoul Tower (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – Star Park - Duty Free – ตลาดเมียงดง (B/L/D)
Day 5 : ช้อปปิ้งย่านฮงแด – SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี โซล สกีหิมะ สวนสนุก EVERLAND เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ช้องปิ้ง (ออนนี่ ICE FISHING) [JAN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X ,เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง,สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท,หมู่บ้านเทพนิยายและไชน่าทาวน์,อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม,สวนสนุก EVERLAND,หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก,พระราชวังเคียงบกกุง,เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,ช้องปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดงและย่านฮงแด,บินตรงสู่อินชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
16,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
9 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
11 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
14 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 มกราคม 2563 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PERFECTION BALI) [FEB-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – วัดเม็งวี – วัดเบซากีห์ (-/L/D)
Day 2 : ชมระบำบารอง แดนซ์ – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลี สวิง – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน (B/L/D)
Day 3 : วานากิริฮิลล์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อท (B/L/D)
Day 4 : สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น) – ชายหาดจิมบารัน – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร (B/L/D)
Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวอินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (PERFECTION BALI) [FEB-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,เกาะบาหลี,วัดเม็งวี,วัดเบซากีห์,ชมระบำบารอง แดนซ์,หมู่บ้านคินตามานี,บาหลี สวิง,ภูเขาไฟบาตูร์,ทะเลสาบบาตูร์,วิหารเทมภัคศิริงค์,ตลาดปราบเซียน,วานากิริฮิลล์,ประตูสวรรค์,เทือกเขาเบดูกัล,วัดอุลัน ดานู,ทะเลสาบบราตัน,วิหารทานาล็อท,สวนพระวิษณุ,วิหารอูลูวาตู,ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น),ชายหาดจิมบารัน,อนุสาวรีย์มหาภารตะ
  กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
16,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
21 กุมภาพันธ์ 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
28 กุมภาพันธ์ 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
14 มีนาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
21 มีนาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
28 มีนาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 ทัวร์เต็ม
10 เมษายน 2562 26,999 30,999 26,999 26,999 ทัวร์เต็ม
11 เมษายน 2562 27,999 31,999 27,999 27,999 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 28,999 32,999 28,999 28,999 ทัวร์เต็ม
18 เมษายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
23 พฤษภาคม 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ยอดองครักษ์ EP.2) [OCT] 6วัน 5คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ (-/-/-)
Day 2 : เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง (B/L/D)
Day 3 : เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง (B/L/D)
Day 4 : แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย (B/L/D)
Day 5 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ (B/L/D)
Day 6 : เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ยอดองครักษ์ EP.2) [OCT] 6วัน 5คืน บิน THAI AIR ASIA,เมืองฉางซา,เมืองฉางเต๋อ,เมืองเฟิ่งหวง,สะพานสายรุ้ง,ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง,เมืองโบราณเฟิ่งหวง,เมืองจางเจียเจี้ย,ลำธารแส้ม้าทอง,ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน,นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง,สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง,เขาอวตาร,ลิฟท์แก้วไป๋หลง,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ร้านหยก,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
17 ตุลาคม 2562 16,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู เกาะโบโฮล ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ ช้อปปิ้ง (ALOHA CEBU) [OCT-DEC] 5วัน 2คืน บิน PHILIPPINE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – เซบู (-/-/-)
Day 2 : เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทราเซีย หมู่บ้านโลบ๊อค – ล่องเรือ – เนินช็อคโกแลต – Blood Compact Shire – เกาะเซบู (B/L/D)
Day 3 : เซบู – ออสล๊อบ – ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ – น้ำตก Tumalog Falls – เซบู (B/L/D)
Day 4 : เซบู – กางเขนโบราณ – โบสถ์ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร – วัด TAOIST – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู – ช้อปปิ้งห้าง SM Mall (B/L/D)
Day 5 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู เกาะโบโฮล ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ ช้อปปิ้ง (ALOHA CEBU) [OCT-DEC] 5วัน 2คืน บิน PHILIPPINE AIRLINES,เกาะเซบู,เกาะโบโฮล,ผ่านชม Balayon Church,ลิงทราเซีย,หมู่บ้านโลบ๊อค,ล่องเรือ,เนินช็อคโกแลต,Blood Compact Shire,เกาะเซบู,ออสล๊อบ,ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ,น้ำตก Tumalog Falls,กางเขนโบราณ,โบสถ์ซานโต้ นิโน,ป้อมปราการซานเปโดร,วัด TAOIST,อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู,ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
17,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 ตุลาคม 2562 17,900 25,400 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 21,900 29,400 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 18,900 26,400 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 18,900 26,400 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 22,900 30,400 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ตกปลาน้ำแข็ง ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท) [JAN] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!! – พักสกีรีอสร์ท 1 คืน “ให้ท่านได้ฟินกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม” (-/L/D)
Day 3 : ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - สนุกย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (B/L/D)
Day 4 : น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี) (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ตกปลาน้ำแข็ง ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท) [JAN] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,อินชอน,เกาหลีใต้,เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!!,พักสกีรีอสร์ท 1 คืน “ให้ท่านได้ฟินกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม”,ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่,สนุกย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND,ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet,ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น,น้ำมันสน,พระราชวังเคียงบกกุง,ฮ็อกเกตนามู,โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี),ศูนย์โสมเกาหลี,พลอยอเมทีส,ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก,ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
17,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มกราคม 2563 21,900 28,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
2 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
3 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
4 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
5 มกราคม 2563 17,900 24,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
6 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
7 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
8 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
9 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
11 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
12 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
13 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
14 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
15 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
16 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
17 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
18 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
19 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
20 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
21 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
22 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
23 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
24 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
25 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
26 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
27 มกราคม 2563 18,900 25,900 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
28 มกราคม 2563 19,900 26,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
29 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
30 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
31 มกราคม 2563 20,900 27,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ไหว้พระ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ BUMBOAT ช้อปปิ้ง (SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3D) [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel (-/-/D)
Day 2 : ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel (B/-/D)
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ไหว้พระ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ BUMBOAT ช้อปปิ้ง (SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3D) [MAY-JUN] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว,ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว,ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว,ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ,ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว,ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,พิเศษลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋,รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด,บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า,พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน,FREE WIFI ,ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 21,999 27,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 23,999 29,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 23,999 29,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี) [OCT-NOV] 6วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจิ่วจ้ายโกว (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) (B/L/D)
Day 4 : เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน (B/L/D)
Day 5 : เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี) [OCT-NOV] 6วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,เฉิงตูซวงหลิว,เมืองจิ่วจ้ายโกว,อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน),เมืองจิ่วจ้ายโกว,เมืองหวงหลง,อุทยานแห่งชาติหวงหลง,เมืองเม่าเสี้ยน,เมืองเฉิงตู,ร้านยางพารา,ร้านบัวหิมะ,ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 21,999 29,998 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
11 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 17,999 25,998 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 18,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ไหว้พระ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ BUMBOAT ช้อปปิ้ง (SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3D) [SEP-OCT] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel (-/-/D)
Day 2 : ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel (B/-/D)
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ไหว้พระ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ล่องเรือ BUMBOAT ช้อปปิ้ง (SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3D) [SEP-OCT] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINE,เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว,ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว,ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว,ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ,ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว,ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,พิเศษลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋,รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด,บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า,พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน,FREE WIFI ,ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กันยายน 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 19,999 25,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 18,999 24,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามความชอบ หลากสไตล์ ตามใจคุณ
ในราคาสบายกระเป๋า มั่นใจบริษัททัวร์ตัวจริง

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ได้หลากสไตล์ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์สกีรีสอร์ท , ทัวร์ชมดอกซากุระ , ทัวร์พรีเมี่ยม หรูหรา 5 ดาว , ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์บินตรง , ทัวร์ 2 ประเทศ สุดคุ้ม , ทัวร์แสวงบุญ , ทัวร์ไหว้พระ , ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ , ทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ , ทัวร์ชมดอกทิวลิป , ทัวร์หรู 5 ดาว , ทัวร์กินปู , ทัวร์ออนเซ็น , ทัวร์ล่องเรือ สำราญ , ทัวร์ชิมสตรอเบอรี่ , ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า , ทัวร์ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเทศกาล วันหยุดพิเศษ
เที่ยวยกก๊วนได้ ไม่ต้องลางานเยอะ จัดเต็มกับโปรโมชั่นทัวร์ดีๆ ทุกวันสำคัญ

เลือกเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ได้ทุกเทศกาล วันหยุดพิเศษ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์วันเด็ก,ทัวร์วันตรุษจีน,ทัวร์วันวาเลนไทน์,ทัวร์วันมาฆบูชา,ทัวร์วันจักรี,ทัวร์วันสงกรานต์,ทัวร์วันแรงงาน,ทัวร์วันฉัตรมงคล,ทัวร์วันวิสาขบูชา,ทัวร์วันเข้าพรรษา,ทัวร์วันอาสาฬหบูชา,ทัวร์วันแม่,ทัวร์วันปิยะ,ทัวร์วันพ่อ,ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ,ทัวร์วันออกพรรษา,ทัวร์วันลอยกระทง,ทัวร์วันคริสมาสต์, ทัวร์ปีใหม่ จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines

เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines กว่า 80 สายการบินชั้นนำในโลก มีให้ท่านเลือกจนจุใจ ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...