Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์หน้าหนาว


ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (FIRST SNOW IN SEORAK) [DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : อินชอน – เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน (-/L/D)
Day 3 : สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (B/L/D)
Day 4 : น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี) (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รักชิมสตรอเบอรี่ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (FIRST SNOW IN SEORAK) [DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,เกาหลีใต้,เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้,อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์),วัดชินฮึงซา,พักซอรัคซาน 1 คืน,สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี,ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่,ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ),ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet,ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น,น้ำมันสน,พระราชวังเคียงบกกุง,ฮ็อกเกตนามู,โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี),ศูนย์โสมเกาหลี,พลอยอเมทีส,ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รักชิมสตรอเบอรี่ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
23 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 21,999 27,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 23,999 29,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 25,999 31,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 24,999 30,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 28,999 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมใบไม้เปลี่ยนสี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO AUTUMN IN SEOUL) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK) – เช็คอินทิวต้นแปะก๊วยชื่อดัง “เกาะนามิ” – ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล (-/L/D)
Day 3 : สนุกเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก LOTTE WORLD – ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี “LOTTETOWER” – ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้นับหมื่นต้น “สวนยางจูนาริ” โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด (B/L/D)
Day 4 : ชมพระราชวังด็อกซูกุง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ณ ตลาดเมียงดง – เข้าที่พักกรุงโซล (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมใบไม้เปลี่ยนสี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO AUTUMN IN SEOUL) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้,ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK),เช็คอินทิวต้นแปะก๊วยชื่อดัง “เกาะนามิ” ,ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก),สนุกเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก LOTTE WORLD,ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี “LOTTETOWER”,ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้นับหมื่นต้น “สวนยางจูนาริ” โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET,ช้อปปิ้งตลาดฮงแด,ชมพระราชวังด็อกซูกุง,ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ,น้ำมันสนเข็มแดง,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ณ ตลาดเมียงดง,ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี,พลอยอเมทิส,ร้านละลายเงินวอน,พิเศษ!! พักโซล 3 คืน + พาท่านชมทุ่งโคเชีย พิงค์มูลลี่ สุดฟิน
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
30 กันยายน 2562 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 14,999 19,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) [JAN] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet (-/L/-)
Day 2 : วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights (B/L/-)
Day 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) [JAN] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ฮ่องกง,เกาะลันเตา,วัดโป่วหลิน,City gate Outlet,วิคตรอเรีย พีค,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย,A Symphony of Lights,มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์,THE PARISIAN MACAO,ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 มกราคม 2563 14,999 18,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 มกราคม 2563 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN) [APR-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน (-/-/D)
Day 2 : กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW (B/L/D)
Day 3 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลิน (B/L/D)
Day 4 : เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) (B/L/D)
Day 5 : ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา - ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (B/L/D)
Day 6 : สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN) [APR-OCT] 6วัน 5คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,เมืองกุ้ยหลิน,เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า),ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน,สวนฉวนซาน,ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,หลงเซิน,นาขั้นบันไดหลงจี๋,หมู่บ้านชาวจ้วง,เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ),เขาเซียงกง,เมืองหยางซั่ว,ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE),ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย),ร้านผ้าไหม,หยางซั่ว,ศาลาเซียวเหยา,ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี,ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 เมษายน 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 16,999 20,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
8 สิงหาคม 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,999 21,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มหวาน) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet (-/L/-)
Day 2 : วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights (B/L/-)
Day 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มหวาน) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ฮ่องกง,เกาะลันเตา,วัดโป่วหลิน,City gate Outlet,วิคตรอเรีย พีค,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย,A Symphony of Lights,มาเก๊า,วัดอาม่า,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วิหารเซนต์ปอล,เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน,เวเนเชี่ยน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 18,999 22,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (MY AUTUMN IN KOREA) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา (-/L/D)
Day 3 : สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก) (B/L/D)
Day 4 : สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต – “ ตลาดเมียงดง” (สยามสแควร์เกาหลี) (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (MY AUTUMN IN KOREA) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,เกาหลีใต้,ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์),สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา,สวนผลไม้ตามฤดูกาล (ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่),ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND,ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก),สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง,น้ำมันสนแดง(RED PINE),ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง,โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต,“ ตลาดเมียงดง” (สยามสแควร์เกาหลี),ศูนย์โสมเกาหลี,โรงงานพลอยอเมทิส,ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก,ซื้อของฝากละลายเงินวอน
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
30 กันยายน 2562 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (ENJOY SKI & WINTER SNOW) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : อินชอน – เกาหลีใต้ – พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70% เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ – พาท่านสนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน (-/L/D)
Day 3 : ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (B/L/D)
Day 4 : น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี) (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (ENJOY SKI & WINTER SNOW) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,เกาหลีใต้,พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70% เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้,พาท่านสนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท,พักซูวอน 1 คืน,ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่,ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ),ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet,ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น,น้ำมันสน,พระราชวังเคียงบกกุง,ฮ็อกเกตนามู,โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี),ศูนย์โสมเกาหลี,พลอยอเมทีส,ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก,ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
29 พฤศจิกายน 2562 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
23 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 21,999 27,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 23,999 29,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 25,999 31,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 24,999 30,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 28,999 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี โซล สกีหิมะ สวนสนุก EVERLAND เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ช้องปิ้ง (อาจุมม่า ICE FISHING) [JAN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ –อินชอน – ย่านไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม (-/-/D)
Day 2 : สนุกสนานกับการเล่น สกี – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สวนสนุก EVERLAND – กรุงโซล (-/L/D)
Day 3 : ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง– พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร - N-Seoul Tower – Star Park – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – SUPERMARKET – สนามบินอินชอน (B/L/D)
Day 5 : สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี โซล สกีหิมะ สวนสนุก EVERLAND เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ช้องปิ้ง (อาจุมม่า ICE FISHING) [JAN] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X ,เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง,สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท,หมู่บ้านเทพนิยายและย่านไชน่าทาวน์,อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม,สวนสนุก EVERLAND,พระราชวังเคียงบกกุง,หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก,STAR PARK, N-Seoul Tower,ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ย่านฮงแด,,บินตรงสู่อินชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
15 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
16 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
24 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
25 มกราคม 2563 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [JUL-SEP] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ (B/L/D)
Day 3 : ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง (B/L/D)
Day 5 : แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี (B/L/D)
Day 6 : ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า) [JUL-SEP] 6วัน 5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES,เที่ยวเมืองแห่งความฝัน,แชงกรีล่า พิชิตภูเขาอันยิ่งใหญ่,ภูเขาหิมะมังกรหยก,ชมความงดงามของมรดกโลก,เมืองโบราณลี่เจียง,แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง,KUNMING WATERFALL PARK,ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต,วัดลามะซงจ้านหลิง
  กรกฎาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
16,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 กรกฎาคม 2562 16,899 20,399 19,899 19,899 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 16,899 20,399 19,899 19,899 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 16,899 20,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 16,899 20,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 16,899 20,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,899 20,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สวนสนุก EVERLAND ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HI KOREA SUPER PRO) [SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAY
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เดินทางถึงสนามบินอินชอน – PAJU PREMIUM OUTLET – ถ้ำควังมยอง (-/L/D)
Day 3 : ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดทงแดมุน + ตลาดพัมโทแกบี (Bamdokkaebi Market) @DDP (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ ถ่ายชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สวนสนุก EVERLAND ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HI KOREA SUPER PRO) [SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAY,อินชอน,PAJU PREMIUM OUTLET,ถ้ำควังมยอง,ป้อมฮวาซอง,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,ศูนย์เครื่องสำอางค์,ตลาดทงแดมุน,ตลาดพัมโทแกบี (Bamdokkaebi Market) @DDP,ศูนย์โสม,น้ำมันสนเข็มแดง,มหาวิทยาลัยอีแด,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย,ทำคิมบับ ถ่ายชุดฮันบก,ดิวตี้ฟรี,ตลาดเมียงดง,ศูนย์สมุนไพร,ย่านยอนนัมดง,ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด,ร้านละลายเงินวอน
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กันยายน 2562 16,900 22,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามความชอบ หลากสไตล์ ตามใจคุณ
ในราคาสบายกระเป๋า มั่นใจบริษัททัวร์ตัวจริง

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ได้หลากสไตล์ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์สกีรีสอร์ท , ทัวร์ชมดอกซากุระ , ทัวร์พรีเมี่ยม หรูหรา 5 ดาว , ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์บินตรง , ทัวร์ 2 ประเทศ สุดคุ้ม , ทัวร์แสวงบุญ , ทัวร์ไหว้พระ , ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ , ทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ , ทัวร์ชมดอกทิวลิป , ทัวร์หรู 5 ดาว , ทัวร์กินปู , ทัวร์ออนเซ็น , ทัวร์ล่องเรือ สำราญ , ทัวร์ชิมสตรอเบอรี่ , ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า , ทัวร์ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเทศกาล วันหยุดพิเศษ
เที่ยวยกก๊วนได้ ไม่ต้องลางานเยอะ จัดเต็มกับโปรโมชั่นทัวร์ดีๆ ทุกวันสำคัญ

เลือกเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ได้ทุกเทศกาล วันหยุดพิเศษ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์วันเด็ก,ทัวร์วันตรุษจีน,ทัวร์วันวาเลนไทน์,ทัวร์วันมาฆบูชา,ทัวร์วันจักรี,ทัวร์วันสงกรานต์,ทัวร์วันแรงงาน,ทัวร์วันฉัตรมงคล,ทัวร์วันวิสาขบูชา,ทัวร์วันเข้าพรรษา,ทัวร์วันอาสาฬหบูชา,ทัวร์วันแม่,ทัวร์วันปิยะ,ทัวร์วันพ่อ,ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ,ทัวร์วันออกพรรษา,ทัวร์วันลอยกระทง,ทัวร์วันคริสมาสต์, ทัวร์ปีใหม่ จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines

เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines กว่า 80 สายการบินชั้นนำในโลก มีให้ท่านเลือกจนจุใจ ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...