Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์หน้าหนาว


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D)
Day 2 : ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 4 : เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เมืองฮานอย,เมืองซาปา,นั่งรถไฟเมืองซาปา,กระเช้าไฟฟ้า,ยอดเขาฟานซิปัน,หมู่บ้านก๊าตก๊าต,น้ำตกสีเงิน,ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต,วัดเจิ่นกว๊อก,ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย,ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 สิงหาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 11,999 14,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VIETNAM NHA TRANG) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ญาจาง – โบสถ์หินญาจาง – ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ – ตลาดญาจาง (-/L/D)
Day 2 : ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!! สนุกกับโซนสวนน้ำ • โซนอควาเรียม• โซนเครื่องเล่น • โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์) (B/L/D)
Day 3 : ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café” พิเศษ!! พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง (B/L/D)
Day 4 : ญาจาง - สนามบิน - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VIETNAM NHA TRANG) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,ญาจาง,โบสถ์หินญาจาง,ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่,ตลาดญาจาง,ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!! สนุกกับโซนสวนน้ำ • โซนอควาเรียม• โซนเครื่องเล่น • โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์),ชมน้ำตกบาโฮ,วัดลองเซิน,ปราสาทโพนคร,ชมร้านกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café” พิเศษ!! พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 กันยายน 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,900 17,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน CATHAY PACIFIC
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – จุดชมวิว วิคตอร์เรียพีค Mid Level – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 2 : เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน (B/L/-)
Day 3 : อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Option 1.กระเช้านองปิง360//2. Disney Land สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน CATHAY PACIFIC,ฮ่องกง,Only 2019,เจ้าแม่กวนอิม,รีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ),ช้อปปิ้งนาธาน,ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก๊ต,Option1. เสริมกระเช้านองปิง360 ไป-กลับ 1,200 บาท/ท่าน,Option2. DISNEY LAND 3,000บาท /ท่าน,โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,911
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
28 กรกฎาคม 2562 12,921 17,921 12,921 12,921 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 11,911 16,911 11,911 11,911 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 11,911 16,911 11,911 11,911 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 11,911 16,911 11,911 11,911 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 11,911 16,911 11,911 11,911 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 12,921 17,921 12,921 12,921 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 12,921 17,921 12,921 12,921 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สิงโตพ่นน้ำ) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show (-/L/D)
Day 2 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ อิสระท่องเที่ยว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สิงโตพ่นน้ำ) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,สิงคโปร์,น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,มารีน่าเบย์แซน,ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show,อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ฮาจิเลน,ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,999 18,499 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 17,499 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 14,999 18,499 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์) [SEP-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน (-/-/D)
Day 2 : วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล (B/L/D)
Day 3 : วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวอินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์) [SEP-NOV] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,งูระฮ์ไร,ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน,วัดเม็งวี (ทามมาอายุน),วานากิริ ฮิลส์,ประตูสวรรค์,เทือกเขาเบดูกัล,ทะเลสาบบราตัน,วัดอูลันดานู,วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล,วิหารอูลูวาตู ,สวนพระวิษณุ,ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก),อนุสาวรีย์มหาภารตะ
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 กันยายน 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร) [JUL-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ (-/-/D)
Day 2 : เมืองจางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชา (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านยาบัวหิมะ (B/L/D)
Day 4 : ร้านยางพารา – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร) [JUL-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉางซา,เมืองฉางเต๋อ,เมืองจางเจียเจี้ย,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ถนนคนเดินซีปูเจี่ย,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย,ร้านใบชา,ร้านหยก,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์ ,ร้านยาบัวหิมะ,ร้านยางพารา,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 11,999 16,998 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 16,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,999 16,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 17,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,999 19,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 13,999 18,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUCKY MYANMAR BAGAN) [JAN-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ (-/L/D)
Day 2 : เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง (B/L/D)
Day 3 : มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พระมหามัยมุนี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (LUCKY MYANMAR BAGAN) [JAN-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,เมืองมัณฑะเลย์,เมืองพุกาม,จุดชมวิวทะเลเจดีย์,เจดีย์บูพญา,ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ,เจดีย์ชเวสิกอง,วัดอนันดา,วัดมนุหา,วัดกุบยางกี,วัดติโลมินโล,วัดสัญพัญญู,วิหารธรรมยันจี,มัณฑะเลย์,เมืองอมรปุระ,สะพานไม้อูเบ็ง,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี,พระราชวังมัณฑะเลย์,พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,วัดกุโสดอ
  มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 มกราคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
8 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
22 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
8 มีนาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
22 มีนาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
5 เมษายน 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซิปัน) [SEP-DEC] 5วัน 4คืน บิน VIETJET AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย (B/L/D)
Day 3 : เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย (B/L/D)
Day 5 : เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซิปัน) [SEP-DEC] 5วัน 4คืน บิน VIETJET AIR,เมืองไฮฟอง,เมืองฮาลอง,ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต,ท่าเรือโห่งไก,ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์,ถ้ำนางฟ้า,เกาะไก่ชน,เมืองนิงห์บิงห์,ล่องเรือฮาลองบก,เมืองฮานอย,เมืองลาวไก,ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน,เมืองซาปา,หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต,น้ำตกสีเงิน,ภูเขาปากมังกร,ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์,นั่งรถไฟชมเมืองซาปา,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน,เมืองฮานอย,สะพานแสงอาทิตย์,ทะเลสาบคืนดาว,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 15,999 19,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร EP.2) [OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ (-/-/-)
Day 2 : ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ (B/L/D)
Day 3 : เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา (B/L/D)
Day 4 : ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร EP.2) [OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,เมืองฉางซา,เมืองฉางเต๋อ,ร้านหยก,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์,ร้านยาบัวหิมะ,เมืองจางเจียเจี้ย,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ถนนคนเดินซีปูเจี่ย,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย,ร้านใบชา,ร้านยางพารา,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 ตุลาคม 2562 14,999 20,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 11,999 17,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 13,999 19,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก สุดสวย บาน่าฮิลส์) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (-/L/D)
Day 2 : บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 3 : เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองดานัง (B/L/D)
Day 4 : เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก สุดสวย บาน่าฮิลส์) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,เมืองดานัง,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,บาน่า ฮิลส์,สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค,สะพานมือ,โรงเก็บไวน์,สวนดอกไม้แห่งความรัก,เมืองเว้,พระราชวังเว้,ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม,วัดเทียนมู่,เมืองฮอยอัน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,สะพานญี่ปุ่น,ศาลเจ้าโบราณ,บ้านเลขที่ 101,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,ตลาดฮาน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
11,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 กรกฎาคม 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,999 15,899 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 12,999 16,899 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 12,999 16,899 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,999 19,899 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 12,999 16,899 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,899 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,899 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 12,999 16,899 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 13,999 17,899 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 14,999 18,899 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามความชอบ หลากสไตล์ ตามใจคุณ
ในราคาสบายกระเป๋า มั่นใจบริษัททัวร์ตัวจริง

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ได้หลากสไตล์ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์สกีรีสอร์ท , ทัวร์ชมดอกซากุระ , ทัวร์พรีเมี่ยม หรูหรา 5 ดาว , ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์บินตรง , ทัวร์ 2 ประเทศ สุดคุ้ม , ทัวร์แสวงบุญ , ทัวร์ไหว้พระ , ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ , ทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ , ทัวร์ชมดอกทิวลิป , ทัวร์หรู 5 ดาว , ทัวร์กินปู , ทัวร์ออนเซ็น , ทัวร์ล่องเรือ สำราญ , ทัวร์ชิมสตรอเบอรี่ , ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า , ทัวร์ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเทศกาล วันหยุดพิเศษ
เที่ยวยกก๊วนได้ ไม่ต้องลางานเยอะ จัดเต็มกับโปรโมชั่นทัวร์ดีๆ ทุกวันสำคัญ

เลือกเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ได้ทุกเทศกาล วันหยุดพิเศษ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์วันเด็ก,ทัวร์วันตรุษจีน,ทัวร์วันวาเลนไทน์,ทัวร์วันมาฆบูชา,ทัวร์วันจักรี,ทัวร์วันสงกรานต์,ทัวร์วันแรงงาน,ทัวร์วันฉัตรมงคล,ทัวร์วันวิสาขบูชา,ทัวร์วันเข้าพรรษา,ทัวร์วันอาสาฬหบูชา,ทัวร์วันแม่,ทัวร์วันปิยะ,ทัวร์วันพ่อ,ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ,ทัวร์วันออกพรรษา,ทัวร์วันลอยกระทง,ทัวร์วันคริสมาสต์, ทัวร์ปีใหม่ จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines

เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines กว่า 80 สายการบินชั้นนำในโลก มีให้ท่านเลือกจนจุใจ ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...