Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์หน้าหนาว


ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส หอเอนปิซ่า ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า (-/L/D)
Day 3 : เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารฟลอเรนซ์ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี – หอเอนปิซ่า - เมือง เมสเตร (B/L/D)
Day 4 : เมสเตร – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต - มิลาน (B/L/D)
Day 5 : มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล (B/L/-)
Day 6 : เมืองลูเซิร์น – ยอดเขา Grindelwald First – กรุงเบิร์น - เมืองเบอซ็องซง (B/L/D)
Day 7 : เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารีส – ล่องเรือบาโตมุช (B/-/D)
Day 8 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเอลิเซ่ - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ (B/L/-)
Day 9 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส หอเอนปิซ่า ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS,โคลอสเซียม,หอเอนปิซ่า,เวนิสแวะช้อปปิ้งที่มิลาน,ยอดเขอทิตลิส,ชมสิงโตหินแกะสลัก,สะพานชาเปลที่ลูเซิร์น,ปารีสหอไอเฟล/ช็องเอลิเซ่,ล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซน
  มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม
ราคาเริ่มต้น
52,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 มกราคม 2563 52,900 65,400 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
6 กุมภาพันธ์ 2563 49,900 62,400 49,900 49,900 เช็คที่นั่ง
13 กุมภาพันธ์ 2563 49,900 62,400 49,900 49,900 เช็คที่นั่ง
20 กุมภาพันธ์ 2563 49,900 62,400 49,900 49,900 เช็คที่นั่ง
27 กุมภาพันธ์ 2563 52,900 65,400 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
5 มีนาคม 2563 54,900 67,400 54,900 54,900 เช็คที่นั่ง
12 มีนาคม 2563 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
19 มีนาคม 2563 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ช้อปปิ้ง (เลสโก เฮอร์คิวลีส) [AUG-OCT] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น (-/L/D)
Day 3 : เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู
Day 4 : เมืองมิทเท่นวาลด์ ประเทศเยอรมัน - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน - ทะเลสาบโคนิคซี่ - โบสถ์เซนต์บาโธโลมา - นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหม
Day 5 : เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จั
Day 6 : เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระรา
Day 7 : เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรปทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ช้อปปิ้ง (เลสโก เฮอร์คิวลีส) [AUG-OCT] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS ,เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน,เมืองโฮเฮ็นชวานเกา,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทโฮเฮนชวานเกา,เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น,สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส,ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่,ยอดเขาซุกสปิตเซ่,สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์,เมืองมิทเท่นวาลด์,พิพิธภัณฑ์ไวโอลิน,โบสถ์คาธอลิคสีชมพู,เมืองมิทเท่นวาลด์ ประเทศเยอรมัน,เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย,ถนนมาเรียเทเรซ่า,หอคอยประจำเมือง,เสาอันนาเซาเลอ,หลังคาทองคำ,เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน,ทะเลสาบโคนิคซี่,โบสถ์เซนต์บาโธโลมา,นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน,อุโมงค์กลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเคห์ลสไตน์ โดยลิฟต์,ยอดเขาเคห์ลสไตน์,เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย,บ้านเกิดโมสาร์ท,ถนนเก็ตเตรียกาสเซส,เมืองซาลซ์บูร์ก,เมืองเซนต์วูฟกัง,โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง,จัตุรัสใจกลางเมือง,โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์,เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย,หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,ปราสาทครุมลอฟ,ย่านเมืองเก่า,จัตุรัสกลางเมือง,ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน,เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย,พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท,ถนนสายวงแหวน,โรงละครโอเปร่า,อาคารรัฐสภา ออสเตรีย,น้ำพุพัลลัส อะธีน่า,พระราชวังเบลวีเดียร์,พระราชวังฮอฟบวร์ค,โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น,พระราชวังเชินบรุนน์,ถนนคาร์นท์เนอร์
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
52,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 สิงหาคม 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 52,999 64,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 55,999 67,998 55,999 55,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ช้อปปิ้ง (เลสโก ซีตัส) [SEP-NOV] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุส
Day 3 : เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์ - เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา - ยอดเขาพิลาทุส - สถานีกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส - เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา - สถานีแฟรงค์มุนเทต
Day 4 : เมืองโดเนาเอส์ชินเกน - สระน้ำสีฟ้าขนาดเล็ก - เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมัน - โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส - สะพานปง กูรแวร์ต - พระราชวังโรฮัน - จัตุรัสกูเทนบูร์ - มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์ - เมืองแม็ส - มหาวิหารแซงต์
Day 5 : เมืองแม็ส - เมืองแร็งส์ - มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์ เซนต์ แร็งส์ - ประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - เมืองปารีส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท (B/L/-)
Day 6 : เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแ
Day 7 : เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ช้อปปิ้ง (เลสโก ซีตัส) [SEP-NOV] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน,เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน,ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา,เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก,สะพานไม้ชาเปล,สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์,เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาพิลาทุส โดยรถไฟไต่เขา,ยอดเขาพิลาทุส,สถานีกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา พิลาทุส,เดินทางลงจากยอดเขาพิลาทุส โดยกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา พาโนรามา,สถานีแฟรงค์มุนเทต,สถานีเครียงซีเรค,เมืองทิทิเช่ ประเทศเยอรมัน,ป่าดำ,ทะเลสาบทิทิเซ่,เมืองโดเนาเอส์ชินเกน,สระน้ำสีฟ้าขนาดเล็ก,เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมัน,โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส,สะพานปง กูรแวร์ต,พระราชวังโรฮัน,จัตุรัสกูเทนบูร์,มหาวิหารแห่งเมืองสตราซบูร์,เมืองแม็ส,มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเมืองแม็ส,เพลซ ดาร์ แมส,อาร์เซนอล เดอ แม็ส,เมืองแร็งส์,มหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์,พระราชวังโต,โบสถ์ เซนต์ แร็งส์,ประตูชัยประจำเมืองแร็งส์,เมืองปารีส,ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท,เมืองปารีส,พระราชวังแวร์ซายส์,ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน,หอไอเฟล,จัตุรัสทรอคคาเดโร่,ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด,ถนนช็อง เซลีเซ,ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล,จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์,ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
52,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 กันยายน 2562 55,999 67,998 55,999 55,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 52,999 64,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 58,999 70,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ลอนดอน ช้อปปิ้ง (เลสโก เฮรา) [OCT-NOV] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - โบสถ์เซนต์ ไจลส์ - อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าชาร์ลที่ 2 - อนุสาวรีย์อดัม สมิธ - หั
Day 3 : เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์ - เมืองวินเดอร์เมียร์ ประเทศอังกฤษ - อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค - ท่าเรือเลคไซด์ - ท่าเรือบาวเนสส์ เมืองลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ - เดอะ ทรี เกรซ - ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (B/L/-)
Day 4 : เมืองลิเวอร์พูล - เมืองแมนเชสเตอร์ - วิหารแมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เมืองกลอสเตอร์ (B/L/-)
Day 5 : เมืองกลอสเตอร์ - อาสนวิหารกลอสเตอร์ - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - เมืองบาธ (B/L/D)
Day 6 : เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน (B/-/D)
Day 7 : เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนี
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวอังกฤษ ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ ลอนดอน ช้อปปิ้ง (เลสโก เฮรา) [OCT-NOV] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS,เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์,เมืองเอดินเบิร์ก,ถนนรอยัลไมล์,พระตำหนักโฮลี่รู๊ด,โบสถ์เซนต์ ไจลส์,อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าชาร์ลที่ 2,อนุสาวรีย์อดัม สมิธ,หัวใจแห่งความโชคดี,อนุสาวรีย์หมาน้อยผู้ซื่อสัตย์และกตัญญู,ปราสาทเอดินเบิร์ก,โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต,เมืองวินเดอร์เมียร์ ประเทศอังกฤษ,อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค,ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค,ท่าเรือเลคไซด์,ท่าเรือบาวเนสส์ เมืองลิเวอร์พูล,สนามฟุตบอล แอนฟิลด์,เดอะ ทรี เกรซ,ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์,เมืองลิเวอร์พูล,เมืองแมนเชสเตอร์,วิหารแมนเชสเตอร์,สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด,เมืองกลอสเตอร์,อาสนวิหารกลอสเตอร์,หมู่บ้านไบบูลรี่,เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์,เมืองออกซ์ฟอร์ด,มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด,มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช,มหาวิหารไครสต์เชิร์ช,เมืองบาธ,มหาวิหารบาธ,โรงอาบน้ำโรมันโบราณ,เมืองซาลิสบัวรี่,อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์,เมืองลอนดอน,จัตุรัสทราฟัลก้าร์,จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,หอนาฬิกาบิ๊กเบน,ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย,พระราชวังบัคกิ้งแฮม,สะพานมิลเลนเนียม,โรงละครโกลบ,หอศิลป์แบงค์ไซด์,โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน,มหาวิหารเซนต์พอล,ย่านนีลส์ ยาร์ด,ย่านไนซ์บริด,ห้างฮาร์วีย์ นิโคล,ห้างแฮรอดส์
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
52,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 ตุลาคม 2562 55,999 68,998 55,999 55,999 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 52,999 65,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ล่องเรือสำราญ DFDS ช้อปปิ้ง (เลสโก อโฟรไดท์) [SEP-DEC] 8วัน 5คืน บิน QARTAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ (-/L/D)
Day 3 : เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองกอล (B/L/D)
Day 4 : เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองไมร์ดัล - เมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น) (B/L/-)
Day 5 : เมืองแบร์เกน - จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น - ป้อมปราการเมืองแบร์เกน - ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท – ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน) - เมืองเกียโล (B/-/D)
Day 6 : เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (B/-/D)
Day 7 : เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวสแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ล่องเรือสำราญ DFDS ช้อปปิ้ง (เลสโก อโฟรไดท์) [SEP-DEC] 8วัน 5คืน บิน QARTAR AIRWAYS,เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน,เนินเขาฟยัลกาทัน,พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง,มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม,โอเปร่า เฮ้าส์,ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม,พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์,ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน,พระราชวังหลวง,โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด,จัตุรัสใจกลางเมือง,ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด,สะพานหินเก่าแก่,เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน,เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์,อุทยานฟรอกเนอร์,ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน,พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,เมืองกอล,เมืองฟลัม,ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น,หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น,เมืองฟลัม,นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล,น้ำตกจอสฟอสเซ่น,เมืองไมร์ดัล,เมืองแบร์เกน,ตลาดปลาทอร์เก็ท ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น),จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น,ป้อมปราการเมืองแบร์เกน,ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน,ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน,พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน,ตลาดปลาทอร์เก็ท,ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน),เมืองเกียโล,เมืองออสโล,ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท,พระราชวังหลวง ออสโล,อาคารรัฐสภา ออสโล,ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก,เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก,น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน,รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด,พระราชวังคริสเตียนบอร์ก,พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว,พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน,ถนนสตรอยเยท,ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
52,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 กันยายน 2562 52,999 66,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 58,999 72,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 55,999 69,998 55,999 55,999 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 58,999 72,998 58,999 58,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ล่องเรือสำราญ DFDS ช้อปปิ้ง (เลสโก ไดโอนี่) [DEC] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (-/-/D)
Day 3 : เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ (B/L/-)
Day 4 : เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา (B/L/-)
Day 5 : เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (B/L/D)
Day 6 : เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (B/-/-)
Day 7 : อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (B/-/-)
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวสแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ล่องเรือสำราญ DFDS ช้อปปิ้ง (เลสโก ไดโอนี่) [DEC] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS,เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน,เนินเขาฟยัลกาทัน,พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง,มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม,โอเปร่า เฮ้าส์,ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม,พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์,ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน,พระราชวังหลวง,โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด,จัตุรัสใจกลางเมือง,ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด,สะพานหินเก่าแก่,เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน,เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์,อุทยานฟรอกเนอร์,ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน,ถนนคาร์ล โยฮันน์,พระราชวังหลวง,อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก,เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก,น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน,รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด,พระราชวังคริสเตียนบอร์ก,พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว,พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน,ถนนสตรอยเยท,ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน,อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
52,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 ธันวาคม 2562 52,999 65,998 52,999 52,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้ง (RUSSIA BEST PRICE) [SEP-DEC] 8วัน 7คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 16 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–มอสโคว (-/-/-)
Day 2 : มอสโคว–พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย–วิหารเซนต์ซาเวีย–อารามโนโวดิวิชี–สแปโรว์ฮิลล์ (-/-L/D)
Day 3 : มอสโควเมโทร–พระราชวังเครมลิน–อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างกุม–ละครสัตว์RUSSIAN CIRCUS (B/L/D)
Day 4 : มอสโคว–ซากอส–วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส–ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน–ล่องเรือแม่น้ำมอสควา (B/L/D)
Day 5 : มอสโคว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสาอเล็กซานเดอร์ – พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)
Day 6 : พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (B/L/D)
Day 7 : อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ – วิหารเซนต์ไอแซค – วิหารหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/L/-)
Day 8 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวทัวร์ยุโรป มอสโคว์ พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย วิหารเซนต์ซาเวีย อารามโนโวดิวิชี–สแปโรว์ฮิลล์[SEP-DEC]-8วัน7คืนมอสโคว,พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย,วิหารเซนต์ซาเวีย,อารามโนโวดิวิชี,สแปโรว์ฮิลล์มอสโควเมโทร,พระราชวังเครมลิน,อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์,ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์,จัตุรัสแดง,วิหารเซนต์บาซิล,หอนาฬิกาซาวิเออร์,ห้างกุม,ละครสัตว์,RUSSIAN CIRCUS,ซากอส,วิหารนักบุญเซนต์,เซอร์เจียส,ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน,ล่องเรือแม่น้ำมอสความอสโคว,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก,เสาอเล็กซานเดอร์,พระราชวังฤดูหนาวพุชกิ้น,พระราชวังแคทเธอรีน,ปีเตอร์ฮอฟ,วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์,อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์,วิหารเซนต์ไอแซค,วิหารหยดเลือด,ป้อมปีเตอร&พอล,เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
53,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 กันยายน 2562 54,800 60,700 54,800 54,800 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 54,800 60,700 54,800 54,800 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 54,800 60,700 54,800 54,800 เช็คที่นั่ง
28 ตุลาคม 2562 54,500 60,400 54,500 54,500 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 53,500 108,000 53,500 53,500 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 53,500 108,000 53,500 53,500 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 54,500 60,400 54,500 54,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช้อปปิ้ง (รัสเซีย IN TRAIN) [DEC] 8วัน 5คืน บิน EMIRATE
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ (-/-/D)
Day 3 : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์ (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (B/L/D)
Day 5 : นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (B/L/D)
Day 6 : ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (B/L/D)
Day 7 : มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน (B/L/-)
Day 8 : ดูไบ – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช้อปปิ้ง (รัสเซีย IN TRAIN) [DEC] 8วัน 5คืน บิน EMIRATE,ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์,การแสดงละครสัตว์,นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก,การแสดงในพระราชวังนิโคลัส
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
53,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 ธันวาคม 2562 53,900 57,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 53,900 57,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 67,900 71,800 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 67,900 71,800 67,900 67,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เบิร์น เขากลาเซียร์ 3000 น้ำตกไรน์ นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (PANORAMA SWISS WITH 3 MOUNTAINS) [DEC] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : ซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - ลูเซิร์น - ครีนส์ (-/L/-)
Day 3 : ครีนส์ - ยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม - เบิร์น - บีล (B/L/-)
Day 4 : บีล - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - ลัลลี่ (B/L/-)
Day 5 : ลัลลี่ - ชทานส์ - ซุก - ซูริค (B/-/-)
Day 6 : ซูริค - สนามบินซูริค (B/-/-)
Day 7 : กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เบิร์น เขากลาเซียร์ 3000 น้ำตกไรน์ นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (PANORAMA SWISS WITH 3 MOUNTAINS) [DEC] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS,ซูริค,ชาฟฮาวเซ่น,น้ำตกไรน์,อินเทอร์ลาเก้น,ลูเซิร์น,เบิร์น,มองเทรอซ์,โลซานน์,ซุก,Mt.Titlis,Mt.Glacier 3000,Mt.Rigi Kulm
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
54,300
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ธันวาคม 2562 54,300 62,800 52,300 49,300 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 54,300 62,800 52,300 49,300 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส หอเอนปิซ่า ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า (-/L/D)
Day 3 : เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหารฟลอเรนซ์ - จัตุรัสชิกนอเรีย - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี – หอเอนปิซ่า - เมือง เมสเตร (B/L/D)
Day 4 : เมสเตร – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต - มิลาน (B/L/D)
Day 5 : มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล (B/L/-)
Day 6 : เมืองลูเซิร์น – ยอดเขา Grindelwald First – กรุงเบิร์น - เมืองเบอซ็องซง (B/L/D)
Day 7 : เมืองเบอซ็องซง - McArthurGlen Troyes – กรุงปารีส – ล่องเรือบาโตมุช (B/-/D)
Day 8 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเอลิเซ่ - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ (B/L/-)
Day 9 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส หอเอนปิซ่า ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 9วัน 6คืน บิน QATAR AIRWAYS,โคลอสเซียม,หอเอนปิซ่า,เวนิสแวะช้อปปิ้งที่มิลาน,ยอดเขอทิตลิส,ชมสิงโตหินแกะสลัก,สะพานชาเปลที่ลูเซิร์น,ปารีสหอไอเฟล/ช็องเอลิเซ่,ล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
54,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 ตุลาคม 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 54,900 67,400 54,900 54,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 54,900 67,400 54,900 54,900 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 54,900 67,400 54,900 54,900 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 55,900 68,400 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามความชอบ หลากสไตล์ ตามใจคุณ
ในราคาสบายกระเป๋า มั่นใจบริษัททัวร์ตัวจริง

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ได้หลากสไตล์ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์สกีรีสอร์ท , ทัวร์ชมดอกซากุระ , ทัวร์พรีเมี่ยม หรูหรา 5 ดาว , ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์บินตรง , ทัวร์ 2 ประเทศ สุดคุ้ม , ทัวร์แสวงบุญ , ทัวร์ไหว้พระ , ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ , ทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ , ทัวร์ชมดอกทิวลิป , ทัวร์หรู 5 ดาว , ทัวร์กินปู , ทัวร์ออนเซ็น , ทัวร์ล่องเรือ สำราญ , ทัวร์ชิมสตรอเบอรี่ , ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า , ทัวร์ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มกราคม ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเทศกาล วันหยุดพิเศษ
เที่ยวยกก๊วนได้ ไม่ต้องลางานเยอะ จัดเต็มกับโปรโมชั่นทัวร์ดีๆ ทุกวันสำคัญ

เลือกเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ได้ทุกเทศกาล วันหยุดพิเศษ ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์วันเด็ก,ทัวร์วันตรุษจีน,ทัวร์วันวาเลนไทน์,ทัวร์วันมาฆบูชา,ทัวร์วันจักรี,ทัวร์วันสงกรานต์,ทัวร์วันแรงงาน,ทัวร์วันฉัตรมงคล,ทัวร์วันวิสาขบูชา,ทัวร์วันเข้าพรรษา,ทัวร์วันอาสาฬหบูชา,ทัวร์วันแม่,ทัวร์วันปิยะ,ทัวร์วันพ่อ,ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ,ทัวร์วันออกพรรษา,ทัวร์วันลอยกระทง,ทัวร์วันคริสมาสต์, ทัวร์ปีใหม่ จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 16 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines

เลือกเที่ยวตามสายการบินชั้นนำ มีครบทั้ง Full Service และ Budget Airlines กว่า 80 สายการบินชั้นนำในโลก มีให้ท่านเลือกจนจุใจ ทุกเส้นทางยอดนิยมทั่วโลก จองไว ได้ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...
 
...