ทัวร์สโลวัค

ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (HASHTAG EASTERN EUROPE) [JAN-MAR] 7วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
43,991บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี ช้อปปิ้ง [MAR-MAY] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ช้อปปิ้ง [FEB-MAR] 8วัน 5คืน บิน EVA AIR

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (GET READY FOR WINTER) [FEB-MAR] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
49,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค ช้อปปิ้ง (GET READY FOR SUMMER) [APR-MAY] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้นที่
52,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค สโลวัก ฮังการี บราติสลาวา พระราชวังเชิร์นบรุน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง (CHARMING EAST EUROPE) [MAY] 8วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
53,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • พฤษภาคม 2562

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 8วัน 5คืน บิน EVA AIR

ราคาเริ่มต้นที่
55,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน ช้อปปิ้ง (ROMANTIC EAST EUROPE) [JAN-MAR] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
58,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ช้อปปิ้ง (คุทนา ฮอร่า) [FEB-MAR] 9วัน 6คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
59,000บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน ช้อปปิ้ง (VIENNA THE SERIES) [JAN-MAR] 10วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
59,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม