ทัวร์สิงคโปร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 [2562 / 2019]