Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่: 16 กรกฎาคม 2562 / 2019
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์-ฮาลอง-ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย (B/L/D)
Day 3 : เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์-ฮาลอง-ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,เมืองลาวไก,เมืองซาปา,หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต,น้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา,นั่งรถรางเมืองซาปา,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน,ช้อปปิ้งถนน36สาย,ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก,ถ้ำตามก๊ก,เมืองฮาลอง,ร้านยา,ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต,ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์,ถ้ำนางฟ้า,หมู่บ้านชาวประมง,ร้านหยก
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 เมษายน 2562 10,989 14,489 10,989 9,989 ทัวร์เต็ม
28 เมษายน 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 ทัวร์เต็ม
19 พฤษภาคม 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 11,989 15,489 11,989 10,989 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 11,989 15,489 11,989 10,989 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 ทัวร์เต็ม
28 กรกฎาคม 2562 12,989 16,489 12,989 11,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ทะเลทรายมุยเน่ ชมดอกไฮเดรนเยีย ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์ - เช็คอิน Caf? Apartment - ตลาดเบนถัน - ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D)
Day 2 : โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่ (B/L/D)
Day 3 : ฟานเทียต - ดาลัท - น้ำตกดาทันลา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บ้านเพี้ยน - ตลาดกลางคืน (B/L/D)
Day 4 : ดาลัท - สวนดอกไม้ - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ฟาร์มเลี้ยงชะมด - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ทะเลทรายมุยเน่ ชมดอกไฮเดรนเยีย ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,โปรแกรมดอกไม้ นั่งรถไม่เหนื่อย เข้าเมืองโฮจิมินห์-ออกเมืองดาลัท,พิเศษ เที่ยวสุดคุ้ม โปรแกรมซิวๆ พักโรงแรม 4ดาวเมืองดาลัท,แถมฟรี กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ + หมวก,ฟรี รวมราคานั่งรถจี๊ฟ ตะลุยทะเลทรายขาว
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 เมษายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
10 เมษายน 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
12 เมษายน 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
14 เมษายน 2562 14,999 18,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
24 เมษายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
26 เมษายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
3 พฤษภาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
5 พฤษภาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
19 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
31 พฤษภาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม มุยเน่ ดาลัท ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ดาลัท - ฟานเทียต - มุยเน่ (-/L/D)
Day 2 : ฟานเทียต - ทะเลทรายขาวมุยเน่ - ดาลัท (B/L/D)
Day 3 : ฟานเทียต - ทะเลทรายขาวมุยเน่ - ดาลัท (B/L/D)
Day 4 : ดาลัท - สวนดอกไม้ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม มุยเน่ ดาลัท ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี (พักที่ดาลัท 2คืน),เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่,รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ + หมวกแก๊ป
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์) [MAY-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน (-/-/D)
Day 2 : วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล (B/L/D)
Day 3 : วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวอินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์) [MAY-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,งูระฮ์ไร,ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน,วัดเม็งวี (ทามมาอายุน),วานากิริ ฮิลส์,ประตูสวรรค์,เทือกเขาเบดูกัล,ทะเลสาบบราตัน,วัดอูลันดานู,วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล,วิหารอูลูวาตู ,สวนพระวิษณุ,ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก),อนุสาวรีย์มหาภารตะ
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 10,999 12,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 10,999 12,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 10,999 12,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,999 13,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,999 15,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 14,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานโกเด้นบริดจ์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร (-/-/D)
Day 2 : เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) (B/L/D)
Day 3 : สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 4 : เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานโกเด้นบริดจ์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์,ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค,ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์,ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 มิถุนายน 2562 10,999 14,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 14,999 18,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 14,999 18,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,999 16,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ล่องเรือกระจาด ช้อปปิ้ง (TAMCOC VIETNAM) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (-/L/D)
Day 2 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง (B/L/D)
Day 3 : ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh (B/L/D)
Day 4 : นิงห์บิงห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ล่องเรือกระจาด ช้อปปิ้ง (TAMCOC VIETNAM) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์,สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก,จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
11,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 12,500 15,200 12,500 12,500 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,500 15,200 12,500 12,500 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,500 15,200 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 12,500 15,200 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,500 15,200 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,500 15,200 12,500 12,500 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,500 14,200 11,500 11,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เวียดนาม - เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - เมืองเว้ (-/-/D)
Day 2 : ดานัง - นั่งกระเช้าขึ้น - ลงบานาฮิลล์ - Fantasy Park - สะพานทอง - สะพานมังกร - ตลาดฮานดานัง (B/L/D)
Day 3 : ดานัง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง - ชมวิวภูเขาลิง - เวียดนาม(สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,เมืองดานัง,บานาฮิลล์,เมืองเว้,สะพานทองที่เปิดใหม่,ตลาดฮาน,ตลาดสดของเมืองดานัง,ล่องเรือมังกร,ชมแม่น้ำหอม,วัดหลินอึ๋ง
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
11,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
14 มิถุนายน 2562 11,555 14,055 11,555 11,555 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 11,555 14,055 11,555 11,555 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,555 14,055 11,555 11,555 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 11,555 14,055 11,555 11,555 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 11,555 14,055 11,555 11,555 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 11,555 14,055 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (VINTAGE MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร,พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน,พักโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL,สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่สวยงาม,ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,500 17,000 13,500 13,000 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,500 16,000 12,500 12,000 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,555 15,055 11,555 11,055 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/L/D)
Day 2 : หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HELLO MYANMAR) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า,พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา,ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร,พิเศษ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน,พักโรงแรมสุดหรู Shangri La Hotel ระดับ 5 ดาว,ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหัวหน้าทัวร์)
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,900 17,800 13,900 13,400 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 15,899 11,999 11,499 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,900 16,800 12,900 12,400 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 11,888 15,788 11,888 11,388 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ่ง (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ) (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (B/L/D)
Day 4 : ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง หุบเขาอวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว นั่งกระเช้า ล่องเรือชมเมืองโบราณ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES,ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน,นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์,หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน,แถมพิเศษ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ,พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน,เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,อาหารพื้นเมือง,อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 มิถุนายน 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 11,888 15,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 12,888 16,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
8 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 14,888 18,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 17,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน