Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่: 16 กรกฎาคม 2562 / 2019
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน,ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง,พิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน,บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Wi-Fi on Bus
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
12 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
14 พฤษภาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
19 พฤษภาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
21 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
26 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
28 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
2 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
11 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
21 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
23 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
28 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก โชว์น้ำพุ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โป๊ะเชะ) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน EGYPT AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (-/-/-)
Day 2 : เซินเจิ้น-ร้านหยก-ร้านชา-ตงก่วน-สะพานแก้ว 3 มิติ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน (B/L/D)
Day 3 : วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ (B/L/D)
Day 4 : ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก โชว์น้ำพุ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โป๊ะเชะ) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน EGYPT AIR,ร้านหยก,ร้านชา,ตงก่วน,สะพานแก้ว 3 มิติ,ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน,วัดกวนอู,ช้อปปิ้งหลอหวู่,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,ร้านบัวหิมะ,ร้านผ้าไหม,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ซิตี้ทัวร์,Repulse Bay,อ่าววิคตอเรีย,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
29 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา วัดเจดีย์เสาเดียว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village (B/L/D)
Day 3 : เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ฮานอย (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา วัดเจดีย์เสาเดียว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 11,999 14,699 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,999 14,699 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,999 14,699 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 11,999 14,699 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 14,699 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 11,999 14,699 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,999 12,699 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ลาวไก - ซาปา (-/-/D)
Day 2 : ซาปา - หุบเขาปากมังกร - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกซิลเวอร์ (B/L/D)
Day 3 : ซาปา - ฮานอย (B/L/D)
Day 4 : ฮานอย - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR,เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4วัน 3คืน (พักซาปา 2คืน),เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม,อิ่มอร่อยสุกี้ปลาแซลมอล อาหารขึ้นชื่อซาปา,SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง อาหารกว่า 200 ชนิด
  พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 พฤษภาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
4 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (SUPERB SO SHIOK 3D OPTION A) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
Day 2 : Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Day 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (SUPERB SO SHIOK 3D OPTION A) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า,พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน,FREE WIFI,ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ,เข้าชม GARDEN BY THE BAY,ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ,ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว,ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,พิเศษ ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋,รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
2 มิถุนายน 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า (B/L/D)
Day 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 5 : ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 6 : ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,หนานโถวร้านชาอู่หลง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ไถจง ,ตลาดไนท์มาร์เก็ต,ไถจง,ไทเป,ร้านพายสับปะรด,เย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,GERMANIUM SHOP,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สวนสนุก LOTTE TOWER ช้อปปิ้ง (เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) (-/-/-)
Day 2 : เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วัดโชเกซา – ล่องเรือแม่น้ำฮัน (B/L/D)
Day 3 : สวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP (B/L/D)
Day 4 : ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง (B/L/-)
Day 5 : ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สวนสนุก LOTTE TOWER ช้อปปิ้ง (เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์) [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,เกาหลีใต้,สะพานแขวน GAMAKSAN,LA PROVENCE,วัดโชเกซา,ล่องเรือแม่น้ำฮัน,สวนสนุกล็อตเต้,ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี,ศูนย์สมุนไพรโสม,คอสเมติค,ถนนฮงแด,943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP,ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน,ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู,พระราชวังเคียงบกกุง,พลอยอเมทิส,ตลาดเมียงดง,ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 9,999 14,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 16,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,999 18,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,999 16,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,999 16,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,999 16,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,999 16,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,999 16,999 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 17,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล เกาะเชจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (EXCLUSIVE SEOUL JEJU SUMMER) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-)
Day 2 : สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ล็อตเต้ โซล สกาย – หอคอยกรุงโซล – ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีทซา (-/L/D)
Day 3 : บลูเฮาส์ – พระราชวังถ็อกซูกุง – คลองชองเกชอน – จตุรัสควางฮวามุน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค (B/L/D)
Day 4 : พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ชมดอกไฮเดรนเยีย – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (B/L/D)
Day 5 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล เกาะเชจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (EXCLUSIVE SEOUL JEJU SUMMER) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY,สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์,ล็อตเต้ โซล สกาย,หอคอยกรุงโซล,ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท บลูเฮาส์,พระราชวังถ็อกซูกุง,คลองชองเกชอน,จตุรัสควางฮวามุน,พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค,วัดซันบังซา,ภูเขาซองอัค,พิพิธภัณฑ์แฮนยอ,ร้านน้ำมันสน,หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ,ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง,ชมดอกไฮเดรนเยีย,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ,ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร,สะพานข้ามทะเลยงยอน,ร้านค้าสมุนไพร,ร้านละลายเงินวอน,ศูนย์เครื่องสำอางค์,ศูนย์โสม,ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี,ดาวทาวน์เมืองเชจู
  กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
10,300
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 กรกฎาคม 2562 10,300 15,200 10,300 10,300 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 10,600 15,500 10,600 10,600 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 10,900 15,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 10,300 15,200 10,300 10,300 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,600 15,500 10,600 10,600 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 10,900 15,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 10,600 15,500 10,600 10,600 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เกาะเชจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (EXCLUSIVE BUSAN JEJU SUMMER) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน EASTAR JET / บิน JEJU AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ (-/-/-)
Day 2 : วัดดแฮดอง ยงกุงซา – เอเปค เฮ้าส์ – จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด – ปูซานทาวเวอร์ – ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง (-/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค (B/L/D)
Day 4 : พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ชมดอกไฮเดรนเยีย – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (B/L/D)
Day 5 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ลอตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี ปูซาน เกาะเชจู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (EXCLUSIVE BUSAN JEJU SUMMER) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน EASTAR JET / บิน JEJU AIR,ทุ่งวัดแฮดอง ยงกุงซา,เอเปค เฮ้าส์,จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด,ปูซานทาวเวอร์,ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง,หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน,สะพานเดินทะเล,นั่งกระเช้าลอยฟ้า,พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค,วัดซันบังซา,ภูเขาซองอัค,พิพิธภัณฑ์แฮนยอ,ร้านน้ำมันสน,หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ,ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง,ชมดอกไฮเดรนเยีย,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ,ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน,ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน,ศูนย์เครื่องสำอางค์,ศูนย์โสม,ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี,ดาวทาวน์เมืองเชจู
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
10,300
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 กรกฎาคม 2562 10,300 16,200 10,300 10,300 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 10,600 16,500 10,600 10,600 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 10,900 16,800 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 10,300 16,200 10,300 10,300 ทัวร์เต็ม
21 กรกฎาคม 2562 10,900 16,800 10,900 10,900 ทัวร์เต็ม
23 สิงหาคม 2562 10,900 16,800 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน,ตึกไทเป 101,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,499
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 พฤษภาคม 2562 12,222 15,222 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
12 พฤษภาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
2 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 ทัวร์เต็ม
26 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน