Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่: 16 กรกฎาคม 2562 / 2019
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้ง (EASY SNOW IN SUMMER TITLIS) [JUL-OCT] 7วัน 4คืน บิน QATAR AIRWAYS
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – โดฮา (-/-/-)
Day 2 : ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซุค – ชมเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า (-/L/-)
Day 3 : ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง –สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ดิจอง (B/L/D)
Day 4 : ดิจอง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า –ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส (B/L/-)
Day 5 : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต (B/L/-)
Day 6 : ปารีส – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน –จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร -พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (B/L/-)
Day 7 : โดฮา – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้ง (EASY SNOW IN SUMMER TITLIS) [JUL-OCT] 7วัน 4คืน บิน QATAR AIRWAYS,น้ำตกไรน์,ซุค,ชมเมือง,ลูเซิร์น,สะพานไม้ ชาเปล,อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก,ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า,ลูเซิร์น,เอนเกลเบิร์ก,กระเช้าไฟฟ้า TITLIS ROTAIR,ยอดเขาทิตลิต,ถ้ำน้ำแข็ง,สะพานแขวนทิตลิต,ลานหิมะ,เอนเกลเบิร์ก,ดิจอง,ประตูชัย,โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง,จัตุรัสกลางเมือง,ย่านเมืองเก่า,ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท,ปารีส,พระราชวังแวร์ซายส์,ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต,ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส,ล่องเรือแม่น้ำแซน,จัตุรัสคองคอร์ด,ถนนชองป์เซลิเซ่,ประตูชัย,ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร,พิพิธภัณฑ์ลูฟ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
50,990
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
14 กรกฎาคม 2562 50,990 59,990 50,990 48,990 ทัวร์เต็ม
18 สิงหาคม 2562 50,990 59,990 50,990 48,990 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 50,990 59,990 50,990 48,990 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 50,990 59,990 50,990 48,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังนิโคลัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมการแสดงละครสัตว์ ช้อปปิ้ง (THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE) [JUN-OCT] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ (-/-/D)
Day 3 : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – ละครสัตว์ (B/L/D)
Day 4 : พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำ (B/L/D)
Day 5 : นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (B/L/D)
Day 6 : ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (B/L/D)
Day 7 : มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ถนนเนฟสกี้ - Outlet - สนามบิน (B/L/-)
Day 8 : ดูไบ – กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังนิโคลัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมการแสดงละครสัตว์ ช้อปปิ้ง (THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE) [JUN-OCT] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES,เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ,เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด,ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้,รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu),นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg),ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace),ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์,ไข่ปลาเซลมอน,แชมเปญ,ว้อดก้า
  มิถุนายน / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
51,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 มิถุนายน 2562 52,900 59,800 52,900 52,900 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 56,900 63,800 56,900 56,900 ทัวร์เต็ม
2 กันยายน 2562 52,900 59,800 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 52,900 59,800 52,900 52,900 เช็คที่นั่ง
1 ตุลาคม 2562 51,900 58,800 51,900 51,900 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 51,900 58,800 51,900 51,900 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 51,900 58,800 51,900 51,900 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 51,900 58,800 51,900 51,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ช้อปปิ้ง (EASY SCENIC BEAUTY EUROPE) [JUL-OCT] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – โดฮา (-/-/-)
Day 2 : ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย -พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต (-/L/-)
Day 3 : ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ดิจอง (B/-/D)
Day 4 : ดิจอง – ย่านเมืองเก่า – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจอง – จัตุรัสกลางเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก –ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า (B/L/-)
Day 5 : ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง –สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – มิลาน (B/L/D)
Day 6 : มิลาน – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร (B/L/-)
Day 7 : เมสเตร – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโม – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ย่าน Via Montenapoleone –ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา (B/L/-)
Day 8 : โดฮา – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ช้อปปิ้ง (EASY SCENIC BEAUTY EUROPE) [JUL-OCT] 8วัน 5คืน บิน QATAR AIRWAYS,หอไอเฟล,ล่องเรือแม่น้ำแซน,จัตุรัสคองคอร์ด,ถนนชองป์เซลิเซ่,ประตูชัย,พิพิธภัณฑ์ลูฟ,ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต,ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท,ย่านเมืองเก่า,โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจอง,จัตุรัสกลางเมือง,ลูเซิร์น,สะพานไม้ชาเปล,อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก,ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า,กระเช้าไฟฟ้า TITLIS ROTAIR,ยอดเขาทิตลิต,ถ้ำน้ำแข็ง,สะพานแขวนทิตลิต,ลานหิมะ,เมสเตร,ท่าเรือตรอนเคตโต้,เวนิส,สะพานรีอัลโต,สะพานถอนหายใจ,จัตุรัสซานมาร์โค,ท่าเรือตรอนเคตโต้,ปราสาทสฟอร์เซสโก้,ดูโอโม,แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2,ย่าน VIA MONTENAPOLEONE
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
51,990
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
14 กรกฎาคม 2562 52,990 64,490 52,990 50,990 ทัวร์เต็ม
22 กันยายน 2562 51,990 63,490 51,990 49,990 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 53,990 65,490 53,990 51,990 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 53,990 65,490 53,990 51,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน แฟรงก์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม โคโลญ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ช้อปปิ้ง [JUL-DEC] 9วัน 6คืน บิน THAI AIRWAYS
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : แฟรงก์เฟิร์ต–แบมเบิร์ก–นูเรมเบิร์ก (B/L/-)
Day 3 : นูเรมเบิร์ก–วูซ์บวร์ก–ไฮเดลเบิร์ก–แฟรงก์เฟิร์ต–จัตุรัสโรเมอร์ (B/L/D)
Day 4 : แฟรงก์เฟิร์ต–ล่องเรือแม่น้ำไรน์–โคโลญ (B/L/D)
Day 5 : โคโลญ–Outlet–หมู่บ้านกีธูร์น–อัมสเตอร์ดัม (B/-/D)
Day 6 : อัมสเตอร์ดัม–ล่องเรือหลังคากระจก–หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์–กรุงเฮก–รอตเตอร์ดัม (B/L/D)
Day 7 : รอตเตอร์ดัม–เกนท์–บรูกก์–บรัสเซลล์ (B/L/D)
Day 8 : บรัสเซลล์ (B/-/-)
Day 9 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน แฟรงก์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม โคโลญ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ช้อปปิ้ง [JUL-DEC] 9วัน 6คืน บิน THAI AIRWAYS,แฟรงก์เฟิร์ต,แบมเบิร์ก,นูเรมเบิร์ก,วูซ์บวร์ก,ไฮเดลเบิร์ก,แฟรงก์เฟิร์ต,จัตุรัสโรเมอร์,ล่องเรือแม่น้ำไรน์,โคโลญ,อัมสเตอร์ดัม,ล่องเรือหลังคากระจก,หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์,กรุงเฮก,รอตเตอร์ดัม,รอตเตอร์ดัม,เกนท์,บรูกก์,บรัสเซลล์
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
53,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
23 กรกฎาคม 2562 59,900 66,800 59,900 59,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 53,900 60,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 55,900 62,800 55,900 55,900 เช็คที่นั่ง
3 พฤศจิกายน 2562 53,900 59,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 53,900 59,800 53,900 53,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง ไหว้พระ ชมโชว์ระบำภูฏาน ช้อปปิ้ง (HAPPINESS IN BHUTAN) [JUN-JUL] 5วัน 4คืน บิน BHUTAN AIRLINE
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง (-/L/D)
Day 2 : ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง (B/L/D)
Day 3 : พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร (B/L/D)
Day 4 : พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร (B/L/D)
Day 5 : พาโร-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง ไหว้พระ ชมโชว์ระบำภูฏาน ช้อปปิ้ง (HAPPINESS IN BHUTAN) [JUN-JUL] 5วัน 4คืน บิน BHUTAN AIRLINE,พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.,ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน,ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก,เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน,พิเศษ เฉพาะลูกค้าคนสำคัญ,น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน,ระบำหน้ากาก Mask Dance และระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น,อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ,บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร,ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง,ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
53,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 53,900 58,800 53,900 52,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เวเว่ย์ ลูเซิร์น พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ช้อปปิ้ง (เลสโก คัลลิสโต) [JUL-DEC] 7วัน 4คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย (-/-/D)
Day 3 : เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล (B/-/D)
Day 5 : เมืองลูเซิร์น - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส (B/L/-)
Day 6 : เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (-/-/-)
Day 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เวเว่ย์ ลูเซิร์น พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ช้อปปิ้ง (เลสโก คัลลิสโต) [JUL-DEC] 7วัน 4คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เมืองเจนีวา,สวนอังกฤษ,นาฬิกาดอกไม้,อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ,น้ำพุเจ็ทโด้,เมืองโลซานน์,มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์,มหาวิหารโลซานน์,พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล,สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์,ศาลาไทย,เมืองเวเว่ย์,อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน,เมืองมองเทรอซ์,ปราสาทชิลยอง,หมู่บ้านทาซ,นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท,ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น,นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ,ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น,เมืองเบิร์น,บ่อหมีสีน้ำตาล,ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์,ประตูเมืองโบราณ,น้ำพุปีศาจกินเด็ก,หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม,บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์,ศาลาว่าการเมือง,โบสถ์มุนสเตอร์,เมืองลูเซิร์น,อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก,สะพานไม้ชาเปล,เมืองอินเทอลาเก้น,ทะเลสาบทูน,ทะเลสาบเบรียนซ์,เมืองกรินเดิลวัลท์,สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน,นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา,สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์,สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค,ยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็งพันปี,ลานสฟิงซ์,ธารน้ำแข็ง,ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป,สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค,นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน,สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์,เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน,โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์,โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์,โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์,ถนนบานโฮฟซตราสเซอ,ถนนออกัสตินเนอร์กาส
  กรกฎาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
53,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 59,999 72,998 59,999 59,999 ทัวร์เต็ม
17 พฤศจิกายน 2562 53,999 66,998 53,999 53,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 59,999 72,998 59,999 59,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 65,999 81,998 65,999 65,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ช้อปปิ้ง (WOW WOW RUSSIA) [JUL-SEP] 8วัน 5คืน บิน TURKISH AIRLINE
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - อิสตันบูล (-/-/-)
Day 2 : อิสตันบูล - มอสโคว์ - วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ - ชมเซอร์คัส (B/L/D)
Day 3 : มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - GUM (B/L/D)
Day 4 : METRO – ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (B/L/D)
Day 5 : SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว - กาล่าดินเนอร์ (B/L/D)
Day 6 : พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า (B/L/D)
Day 7 : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - อิสตันบูล (B/L/-)
Day 8 : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ช้อปปิ้ง (WOW WOW RUSSIA) [JUL-SEP] 8วัน 5คืน บิน TURKISH AIRLINE,อิสตันบูล,มอสโคว์,วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์,ชมเซอร์คัส,มอสโคว์,จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล,GUM,METRO,ถนนอารบัต,อดเขาสแปร์โรว์ฮิล,SAPSAN EXPRESS,เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก,พระราชวังฤดูหนาว,กาล่าดินเนอร์,พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ,ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์,Bronze horseman,เรือรบหลวงออโรร่า,มหาวิหารเซนต์ไอแซค,โบสถ์หยดเลือด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
53,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 กรกฎาคม 2562 54,555 63,055 53,555 52,555 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 54,555 63,055 53,555 52,555 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 53,999 62,499 52,999 51,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน พระราชวังฤดูร้อน ชมละครสัตว์ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 16 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติดูไบ-สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว-Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (-/-/D)
Day 3 : พระราชวังเคลมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ช้อปปิ้งห้าง GUM-มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์-ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS (B/L/D)
Day 4 : พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย-หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower-พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว-ตลาดอิสไมโลโว่ (B/L/D)
Day 5 : สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด (B/L/D)
Day 6 : วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (B/L/D)
Day 7 : พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ – สนามบินพัลโคโว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (B/L/D)
Day 8 : สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน พระราชวังฤดูร้อน ชมละครสัตว์ ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES,ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์,ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์,ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว,ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์,เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show,เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train,ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ,ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค,ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ,ชมพระราชวังแคทเธอรีน ช้อปปิ้ง Outlet Pulkovo Village,พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
55,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 กรกฎาคม 2562 57,900 62,900 57,900 56,900 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 57,900 62,900 57,900 56,900 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 57,900 62,900 57,900 56,900 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 55,900 60,900 55,900 54,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 56,900 61,900 56,900 55,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES AIRLINES
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 18 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : เวียนนา–พระราชวังเชินบรุนน์ (-/-/D)
Day 3 : เวียนนา–ฮัลสตัท–ฟุซเซ่น (B/L/D)
Day 4 : ฟุซเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์–โดเนาเอส์ชินเกน (B/L/D)
Day 5 : โดเนาเอส์ชินเกน–ทิทิตเซ่–กอลมาร์–ริคเวียร์–กองอีเชม –ไฟท์บรูก (B/L/D)
Day 6 : ไฟท์บรูก–น้ำตกไรน์–อินเทอร์ลาเคน (B/L/D)
Day 7 : อินเทอร์ลาเคน–ยอดเขาจุงฟราวด์–ลูเซิร์น (B/L/D)
Day 8 : ลูเซิร์น–นั่งรถไฟไต่เขาริกิ-ซูก–สนามบินซูริค (B/L/-)
Day 9 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 9วัน 6คืน บิน EMIRATES AIRLINES,เวียนนา,พระราชวังเชินบรุนน์,ฮัลสตัท,ฟุซเซ่น,ปราสาทนอยชวานสไตน์,โดเนาเอส์ชินเกน,ทิทิตเซ่,กอลมาร์,ริคเวียร์,กองอีเชม,ไฟท์บรูก,น้ำตกไรน์,อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์,ลูเซิร์น,นั่งรถไฟไต่เขาริกิ,ซูก
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
58,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 กรกฎาคม 2562 63,900 74,800 63,900 63,900 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 63,900 74,800 63,900 63,900 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 58,900 69,800 58,900 58,900 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 58,900 69,800 58,900 58,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 58,900 69,800 58,900 58,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 58,900 69,800 58,900 58,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ (-/-/-)
Day 2 : ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว – QVB / ไชน่า ทาวน์ (-/L/D)
Day 3 : ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ (B/L/D)
Day 4 : ซิดนีย์ - พอร์ต สตีเฟ่น – ซิดนีย์ (B/L/D)
Day 5 : ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [JUL-SEP] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,นครซิดนีย์,ชมเมือง,บอนได บีช,The Gap,The Rock,Mrs. Macquarie’s chair,โอเปร่า เฮ้าส์,เรือชมความงามของอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก,สวนสัตว์ โคอาล่า ปาร์ค,อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลกและกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่,พอร์ต สตีเฟ่น นั่งเรือชมความน่ารักของปลาโลมา เล่น Sand Boarding และนั่งรถ 4WD,ตึกควีนวิคตอเรีย QVB,ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์,ไชน่าทาวน์
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
58,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 58,900 67,800 52,900 49,900 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 58,900 67,800 52,900 49,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 58,900 67,800 52,900 49,900 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 58,900 67,800 52,900 49,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 58,900 67,800 52,900 49,900 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 58,900 67,800 52,900 49,900 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน