Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่: 16 กรกฎาคม 2562 / 2019
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


ทัวร์เกาหลี โซล สวนสนุก EVERLAND พระราชวังชางด๊อกกุง ช้อปปิ้ง (KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์) [JUN-JUL] 6วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : อินชอน - ทะเลสาบมาจัง - หุบเขาศิลปะโพชอน - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง (B/L/D)
Day 3 : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ตลาดทงอิน - วัดโชเกชา (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง - ซัมชองดงกิล - COSMETIC-ดิวตี้ฟรี - หอคอย NSEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - STAR PARK - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - KING’S CROSS CAFE - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ (B/L/-)
Day 6 : สนามบินนานาฃาติอินชอน - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี โซล สวนสนุก EVERLAND พระราชวังชางด๊อกกุง ช้อปปิ้ง (KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์) [JUN-JUL] 6วัน 3คืน บิน AIR ASIA X,ทะเลสาบมาจัง,หุบเขาศิลปะโพชอน,วัดวาวูจองซา,ป้อมปราการฮวาซอง,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,ตลาดทงอิน,วัดโชเกชา,พระราชวังชางด๊อกกุง,ซัมชองดองกิล,โซลทาวเวอร์,เมียงดง,สตาร์พาร์ค,ย่านฮงแด,KING’S CROSS CAFE,ฮุนไดเอ้าท์เลท
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
8,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 มิถุนายน 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 8,888 14,788 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 14,900 20,800 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 14,900 20,800 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 14,900 20,800 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,900 20,800 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 9,999 15,899 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 10,999 16,899 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 11,900 17,800 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์) [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge (-/L/D)
Day 2 : หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรักดานัง (B/L/D)
Day 3 : ช๊อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์) [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,ดานัง,บาน่าฮิลล์เต็มวัน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,แฟนตาซีพาร์ค,Golden Bridg,หมู่บ้านแกะสลักหิน,ฮอยอัน,พายเรือกระด้ง,วัดหลินอึ๋ง,สะพานแห่งความรักดานัง,ช๊อปปิ้งตลาดห่าน
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
8,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
3 พฤษภาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
5 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
7 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
11 พฤษภาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
13 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 12,998 16,498 12,998 12,998 ทัวร์เต็ม
19 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
21 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
23 พฤษภาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
27 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 10,998 14,498 10,998 10,998 ทัวร์เต็ม
31 พฤษภาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
2 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 8,888 12,388 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
10 มิถุนายน 2562 8,888 12,388 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 11,998 15,498 11,998 11,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ตะลุยทะเล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม) (-/L/D)
Day 2 : ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ตะลุยทะเล ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน VIETJET AIR,ดาลัด,มุยเน่,ลำธาร FAIRY STREAM,หมู่บ้านชาวประมง,น้ำตกดาทันลา,พระราชวังฤดูร้อน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,วัดตั๊กลัม,บ้านเพี้ยน,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว,เที่ยวน้ำตก,สนุกสนานกับการนั่งรถราง,พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด,พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว,มุยเน่ 3 ดาว
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
8,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 พฤษภาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
22 พฤษภาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 10,499 12,999 10,499 10,499 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 8,888 11,388 8,888 8,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 10,499 12,999 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 9,499 11,999 9,499 9,499 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น นองปิง ลันเตา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน)– เซิ่นเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ (B/L/D)
Day 3 : เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น นองปิง ลันเตา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES,ฮ่องกง,อ่าวรีพลัสเบย์,เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน),เซิ่นเจิ้น,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น,ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ,ช้อปปิ้งห้างหลอวู่,ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ,ร้านจิวเวอรี่,วัดแชกงหมิว,กระเช้านองปิง 360,พระใหญ่เกาะลันเตา,ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท,โดยสายการบิน Hongkong Airline
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
8,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 9,888 13,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 9,888 13,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 9,888 13,388 11,888 11,888 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 8,888 12,388 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 9,888 13,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว) [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้ (-/-/-)
Day 2 : ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 3 : หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck-ร้านหยก (B/L/D)
Day 5 : เซี่ยงไฮ้-ดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว) [FEB-OCT] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA,เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก,มหานครเซี่ยงไฮ้,ตำนานรักนางพญางูขาว,เจดีย์เหลยฟงถ่า,ตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ,ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว,จุดเช็คอินใหม่ของเซี่ยงไฮ้,ตึก STARBUCK ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก,ลิ้มรสเมนูพิเศษ,กุ้งมังกร,เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง,ไก่ขอทาน,หมูตงปอ
  กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
8,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กุมภาพันธ์ 2562 8,899 12,399 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
27 กุมภาพันธ์ 2562 8,899 12,399 11,899 11,899 ทัวร์เต็ม
2 มีนาคม 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
6 เมษายน 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 ทัวร์เต็ม
11 เมษายน 2562 15,899 19,399 18,899 18,899 ทัวร์เต็ม
12 เมษายน 2562 15,899 19,399 18,899 18,899 ทัวร์เต็ม
25 เมษายน 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 13,899 17,399 16,899 16,899 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,899 13,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 12,899 16,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,899 17,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 13,899 17,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CLASSIC VIETNAM) [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR ,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,สัมผัสสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู๊ดบนเรือ ,จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย,พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก เมนู พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
8,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
29 กรกฎาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 9,900 11,800 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 8,900 10,800 8,900 8,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก (B/L/D)
Day 3 : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,เมืองลาวไก,เมืองซาปา,น้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา,หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต,นั่งรถรางเมืองซาปา,นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
8,989
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 มิถุนายน 2562 8,989 11,489 8,989 7,989 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,989 12,489 9,989 8,989 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 10,989 13,489 10,989 9,989 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 11,989 14,489 11,989 10,989 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์พม่าตาหวาน) [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR NATIONAL AIRLINE
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-/L/D)
Day 2 : เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน (B/L/D)
Day 3 : พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์พม่าตาหวาน) [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR NATIONAL AIRLINE,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,เจดีย์กาบาเอ พิธีครอบพระธาตุ,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุมุเตา,เจดีย์โปตาทาวน์,เทพทันใจ เทพกระซิบ,พระราชวังบุเรงนอง,วัดไจ้คะวาย พระ1,000รูป,พระนอนตาหวาน,พระธาตุอินแขวน,พระนอนยิ้มหวาน,เจดีย์ไจ้ปุ่น,วัดบารมี,ตลาดสก็อต
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
8,997
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 10,997 14,497 10,997 10,997 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 11,997 15,497 11,997 11,997 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 10,997 14,497 10,997 10,997 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 8,997 12,497 8,997 8,997 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พญาบุปผา) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง (-/-/-)
Day 2 : เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง (B/L/D)
Day 3 : สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พญาบุปผา) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน LUCKY AIR,เมืองตงชวน,แผ่นดินสีทอง,ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน,เมืองคุนหมิง,สวนน้ำตกคุนหมิง,สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden,ตำหนักทองจินเตี้ยน,เมืองโบราณกวนตู้,หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน,ร้านบัวหิมะ,ประตูม้าทองไก่หยก,ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย,ภูเขาซีซาน,วัดหยวนทง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
8,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
2 กรกฎาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 10,999 13,998 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 9,999 12,998 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 กันยายน 2562 8,999 11,998 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง (-/L/D)
Day 2 : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ ชิมไวน์แดงของดาลัด (B/L/D)
Day 3 : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ พระราชวังฤดูร้อน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง (เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI VIETJET AIR,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์,ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
8,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 ทัวร์เต็ม
8 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 8,999 11,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน