Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่: 10 ธันวาคม 2562 / 2019
10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (HELLO TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (HELLO TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว,พักโรงแรม ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่),เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 22,888 27,388 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร (-/-/D)
Day 2 : ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม (B/L/D)
Day 3 : เว้ – พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่– ดานัง – บาน่าฮิลล์ (B/L/D)
Day 4 : บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน,สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village,ชมวัดจีน,ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ,ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู,เที่ยวเมืองเว้,ชมเจดีย์เทียนมู่,ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์,ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง,ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน,นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์,ชมสะพานสีทอง,ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park,สักการะวัดลินห์อึ๋ง,ชมสะพานมังกร,ช้อปปิ้งตลาด Dong Ba และตลาดฮาน,พิเศษนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง,พิเศษกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  ตุลาคม / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 ตุลาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 14,900 18,900 14,900 13,900 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 16,900 20,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู อิสระท่องเที่ยว ชมลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ ช้อปปิ้ง (ฟิลิปปินส์ HAVE FUN) [OCT-DEC] 4วัน 2คืน บิน PHILIPPINE AIRLINES
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (-/-/-)
Day 2 : เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ - หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู (B/L/D)
Day 3 : Free Day (อิสระเต็มวัน) (B/-/D)
Day 4 : กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู – ช้อปปิ้งห้าง SM City Cebu – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู อิสระท่องเที่ยว ชมลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ ช้อปปิ้ง (ฟิลิปปินส์ HAVE FUN) [OCT-DEC] 4วัน 2คืน บิน PHILIPPINE AIRLINES,เกาะโบโฮล,The Chocolate Hills,ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์,บ้านโบราณ Yap-San Diego,อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู,อิสระ 1 วัน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 ตุลาคม 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 14,900 19,400 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (B/L/D)
Day 3 : อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น), ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 ธันวาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 16,999 21,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 14,999 19,998 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
20 ธันวาคม 2562 15,999 20,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 24,999 32,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (FIRST SNOW IN SEORAK) [DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : อินชอน – เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน (-/L/D)
Day 3 : สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (B/L/D)
Day 4 : น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี) (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รักชิมสตรอเบอรี่ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (FIRST SNOW IN SEORAK) [DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,เกาหลีใต้,เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้,อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์),วัดชินฮึงซา,พักซอรัคซาน 1 คืน,สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี,ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่,ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ),ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet,ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น,น้ำมันสน,พระราชวังเคียงบกกุง,ฮ็อกเกตนามู,โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี),ศูนย์โสมเกาหลี,พลอยอเมทีส,ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รักชิมสตรอเบอรี่ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
23 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 21,999 27,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 23,999 29,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 25,999 31,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 24,999 30,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 28,999 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ราชินีออนเซ็น) [NOV-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park (-/L/D)
Day 2 : บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง (B/L/D)
Day 3 : สวนน้ำ Ebisu Than Tai – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ราชินีออนเซ็น) [NOV-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์,นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่,เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค และความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์,ตื่นตากับ สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ำกลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น,ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน,พัก 4 ดาวทุกคืน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
7 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 17,888 23,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 18,888 24,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
1 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 18,888 24,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 17,888 23,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 17,888 23,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ล่องเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ราชาบานาฮิลล์) [NOV-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ (-/L/D)
Day 2 : บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple) (B/L/D)
Day 3 : ดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร (B/L/D)
Day 4 : เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ล่องเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ ราชาบานาฮิลล์) [NOV-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS,สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์,นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก เพลิดเพลินเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส,ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสุดฮอต สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์,สักการะพระองค์ใหญ่ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์เต็มอิ่ม 2 คืน,สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
4 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
11 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 17,888 23,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
17 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
28 พฤศจิกายน 2562 17,888 23,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 15,888 21,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 16,888 22,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
23 ธันวาคม 2562 17,888 23,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 18,888 24,388 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มหวาน) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet (-/L/-)
Day 2 : วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights (B/L/-)
Day 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มหวาน) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ฮ่องกง,เกาะลันเตา,วัดโป่วหลิน,City gate Outlet,วิคตรอเรีย พีค,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย,A Symphony of Lights,มาเก๊า,วัดอาม่า,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วิหารเซนต์ปอล,เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน,เวเนเชี่ยน
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 18,999 22,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 21,999 26,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (ENJOY SKI & WINTER SNOW) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/-)
Day 2 : อินชอน – เกาหลีใต้ – พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70% เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ – พาท่านสนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน (-/L/D)
Day 3 : ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (B/L/D)
Day 4 : น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี) (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (ENJOY SKI & WINTER SNOW) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR,เกาหลีใต้,พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70% เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้,พาท่านสนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท,พักซูวอน 1 คืน,ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่,ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ),ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet,ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น,น้ำมันสน,พระราชวังเคียงบกกุง,ฮ็อกเกตนามู,โรงงานสาหร่าย,ใส่ชุดฮันบก,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง (สยามสแควร์เกาหลี),ศูนย์โสมเกาหลี,พลอยอเมทีส,ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก,ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
15,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
29 พฤศจิกายน 2562 15,999 20,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
3 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
9 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
17 ธันวาคม 2562 16,999 21,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 17,999 22,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
23 ธันวาคม 2562 18,999 23,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 21,999 27,999 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 23,999 29,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 25,999 31,999 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 24,999 30,999 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 22,999 28,999 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 20,999 26,999 20,999 20,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI PREMIUM) [DEC] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู(รวมค่าล่องเรือ) – เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา – ถนนเหอฝาเจีย (-/L/D)
Day 3 : เมืองหางโจว – ร้านยางพารา – ซูโจว – วัดฉางหยวน – เซี่ยงไฮ้ (B/L/D)
Day 4 : ร้านสมุนไพร – หมู่บ้านน้ำโบราณซีเป่า – ร้านผ้าไหม – หาดไวทาน – ถนนนานกิง (B/L/D)
Day 5 : ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – เฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SHANGHAI PREMIUM) [DEC] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN,ล่องเรือทะเลสาบซีหู(รวมค่าล่องเรือ),เจดีย์นางพญางูขาว,หมู่บ้านใบชา,ถนนเหอฝาเจีย,ร้านยางพารา,ซูโจว,วัดฉางหยวน,ร้านสมุนไพร,หมู่บ้านน้ำโบราณซีเป่า,ร้านผ้าไหม,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,ร้านหยก,ตลาดเถาเป่า,เฉินหวังเมี่ยว
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
16,889
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 ธันวาคม 2562 17,889 22,389 20,889 20,889 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 17,889 22,389 20,889 20,889 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 17,889 22,389 20,889 20,889 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 16,889 21,389 19,889 19,889 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 18,889 23,389 21,889 21,889 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน