ทัวร์จีน เฉิงตู พระราชวังโปตาลา ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 6วัน 5คืน บิน SICHUAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
35,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มิถุนายน 2562