ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ SNOW) [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
12,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว) [JAN-MAR] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
12,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะ SNOW WORLD) [JAN-FEB] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะ ช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮะเก๋า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAR] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ง (KIKKY KAKEENUNG IN BEIJING) [JAN-MAR] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้นที่
13,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUN] 5วัน 3คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
14,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง สกีหิมะ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง เป็ดอบไวน์ SNOW WORLD) [JAN-FEB] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
15,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง เป็ดน้ำแดง กำแพงเมืองจีน) [MAR] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
15,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม