ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม) [JAN-MAR] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
20,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม