Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์นิวซีแลนด์ วันวิสาขบูชา 2562 / 2019


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว แฮมิลตัน บ้านฮอบบิท ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 16 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน (-/L/D)
Day 3 : หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น้ำตกฮูก้า (B/L/D)
Day 5 : ถ้ำหนอนเรืองแสง – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – เขาอีเดน (B/L/D)
Day 6 : อ๊อคแลนด์ – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 7 : สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว แฮมิลตัน บ้านฮอบบิท ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี(TE PUIA),การแสดงโชว์เมารี,ทะเลสาบโรโตรัว,เรนโบว์สปริง,ชมโชว์ตัดขนแกะอโกโดม,ทะเลสาบเตาโป,น้ำตกฮูก้า,ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่,เขาอีเดน,สกายทาวเวอร์,ช้อปปิ้ง,พิเศษ ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
79,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 79,900 94,800 68,900 60,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน (-/-/D)
Day 3 : แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรือกลไฟโบราณ,ชมการตัดขนแกะวอเตอร์พีค,นั่งกระเช้ากอนโดลา,แอร์โร่ว์ทาวน์,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,อิสระช้อปปิ้ง,ครอมเวลล์,แซลม่อนฟาร์ม,เมืองทไวเซิล,แอชเบอร์ตัน,พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่,ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท,พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์,เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
91,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 91,900 109,800 85,900 79,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ นั่งกระเช้ากอนโดล่า ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 17 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ (-/-/D)
Day 3 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ นั่งกระเช้ากอนโดล่า ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์,แอร์โร่ว์ทาวน์,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,นั่งกระเช้ากอนโดล่า,เมืองผลไม้ครอมเวลล์,แซลม่อนฟาร์ม
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
95,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง (-/-/D)
Day 3 : ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 6 : โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ทะเลสาบพูคากิ,ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์,ชมทะเลสาปวานากา,โลกปริศนา PUZZLING WORLD,ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์,ชมเมืองโฮกิติกะเมืองแห่งหยก,นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก,เมนูพิเศษ!กุ้งล็อปสเตอร์,เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
95,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ๊อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ (-/-/D)
Day 3 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์,แอร์โร่ว์ทาวน์,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,นั่งกระเช้ากอนโดล่า,ครอมเวลล์,แซลม่อนฟาร์ม,เมืองทไวเซิล,แอชเบอร์ตัน,พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่,ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท,เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
95,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
20 พฤษภาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
3 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
17 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
24 มิถุนายน 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 ทัวร์เต็ม
6 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 95,900 113,800 89,900 83,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ช้อปปิ้ง (BW AMAZING NEW ZEALAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช (-/-/-)
Day 2 : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง–แอชเบอร์ตั้น -ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ทไวเซิล (-/L/D)
Day 3 : ทไวเซิล–ครอมเวลล์–ควีนส์ทาวน์- กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค+เล่นลูจ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 6 : ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ช้อปปิ้ง (BW AMAZING NEW ZEALAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป,อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ,ทไวเซิล,กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ,ทะเลสาบวานาก้า,ฟ๊อกซ์กลาเซียร์,รถไฟทรานซ์อัลไพน์,ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
96,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 พฤษภาคม 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 83,900 93,800 70,900 65,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 96,900 112,800 88,900 83,900 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 83,900 93,800 70,900 65,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ช้อปปิ้ง (BW ROMANTIC SOUTH ISLAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช (-/-/-)
Day 2 : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป -ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล (-/L/D)
Day 3 : ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาพร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมวิวของเมืองควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 5 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า ช้อปปิ้ง (BW ROMANTIC SOUTH ISLAND) [MAY-SEP] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES,ทะเลสาบเทคาโป,อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ,นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบ พีคส์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ,ทะเลสาบวานาก้า,รถไฟทรานซ์อัลไพน์,ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
97,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
15 พฤษภาคม 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 ทัวร์เต็ม
7 สิงหาคม 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 97,900 113,800 89,900 74,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ โรโตรัว ล่องเรือกลไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 19 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : ควีนส์ทาวน์ (-/-/D)
Day 3 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 5 : ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 6 : โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ (B/-/D)
Day 8 : โรโตรัว – อโกรโดม – อ๊อคแลนด์ –ช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 9 : อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ โรโตรัว ล่องเรือกลไฟโบราณ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,ชมการตัดขนแกะ,ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์,ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว,อิสระช้อปปิ้ง,ชมทะเลสาปวานากา,โลกปริศนา PUZZLING WORLD,ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์,ชมเมืองโฮกิติกะเมืองแห่งหยก,นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก ,ศูนย์วัฒนธรรมเมารี,เรนโบว์ สปริงซ์,ชมโชว์อโกรโดม สะพานฮาร์เบอร์,หมู่บ้านเศรษฐี
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
110,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 พฤษภาคม 2562 110,900 133,800 104,900 98,900 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 110,900 133,800 104,900 98,900 ทัวร์เต็ม
10 สิงหาคม 2562 110,900 133,800 104,900 98,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NZ) [MAY-SEP] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 21 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช้อปปิ้ง (-/L/D)
Day 3 : อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ (B/L/D)
Day 4 : โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 5 : ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์ (B/L/D)
Day 6 : ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – การกระโดดบันจี้ – เจ้ทโบ๊ท-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค (B/L/D)
Day 7 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ (B/L/D)
Day 8 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 9 : ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (BW GRAND TOUR NZ) [MAY-SEP] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS,Sky Tower,หมู่บ้านฮอบบิต,โรโตรัว,อะโกรโดม,ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี,ไคร้สท์เชิร์ช,เทคาโป,ควีนส์ทาวน์ ชมกระโดดบันจึ้,ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw,ทะเลสาบวานาคา,ฟ๊อกซ์ กราเซียร์,นั่งรถไฟสายทรานซ์
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
118,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 พฤษภาคม 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม
10 สิงหาคม 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 118,900 137,800 98,900 92,900 ทัวร์เต็ม

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ไครสต์เชิร์ช โรโตรัว ล่องเรือชมปลาวาฬ ชมยอดเขาวิคตอเรีย ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 10วัน 8คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 23 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – โรโตรัว (-/-/D)
Day 3 : Te Puia – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - อโกรโดม (B/L/D)
Day 4 : เทาโป - น้ำตกฮูก้า – เวลลิงตัน – ชมเมือง (B/L/D)
Day 5 : เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน – เบลนแฮม (B/L/D)
Day 6 : เบลมแฮม – ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
Day 7 : ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์ (B/L/D)
Day 8 : เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท (B/L/D)
Day 9 : ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - โอมาราม่า – เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สเชิร์ท (B/L/D)
Day 10 : ไคร้สท์เชิร์ช – อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ไครสต์เชิร์ช โรโตรัว ล่องเรือชมปลาวาฬ ชมยอดเขาวิคตอเรีย ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 10วัน 8คืน บิน THAI AIRWAYS,สะพานฮาร์เบอร์,หมู่บ้านเศรษฐี,หมู่บ้านวัฒธรรมเมารี(TE PUIA),ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี,เรนโบว์ สปริงซ์,อโกรโดม,ทะเลสาปเตาโป,น้ำตกฮูก้าร์,เมืองเวลลิงตัน,ชมยอดเขาวิคตอเรีย,เมืองเวลลิงตัน,เรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบ,เมืองพิตตัน,เบลนแฮม,เมืองไคคูร่า,ทะเลสาบเทคาโป,ทะเลสาบปูคากิ,ล่องเรือกลไฟโบราณ,วอเตอร์พีค ฟาร์ม,ชมการตัดขนแกะ,นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท,โอมาราม่า,เม้าท์คุ๊ก
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
119,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 พฤษภาคม 2562 119,900 142,800 113,900 107,900 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 119,900 142,800 113,900 107,900 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 119,900 142,800 113,900 107,900 ทัวร์เต็ม
3 สิงหาคม 2562 119,900 142,800 113,900 107,900 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 119,900 142,800 113,900 107,900 เช็คที่นั่ง