ทัวร์นิวซีแลนด์ โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 59,500 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์ยุโรป นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว ชมหมู่บ้านฮอบบิท ช้อปปิ้ง (KIWI NEW YEAR NORTH) [DEC] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
78,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว ช้อปปิ้ง (NEW YEAR NORTH) [DEC] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAY

ราคาเริ่มต้นที่
78,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (BEAUTIFUL NEW ZEALAND) [JAN-MAR] 6วัน 4คืน บิน QANTAS

ราคาเริ่มต้นที่
83,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (BEAUTIFUL NEW ZEALAND) [DEC] 6วัน 4คืน บิน QANTAS

ราคาเริ่มต้นที่
85,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Special Tour
  1 : กรุงเทพ – ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ (-/-/-)
  2 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิ่ง เวิลด์ (-/-/D)
  3 : วานาก้า – ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม – ครอมเวลล์ช้อปร้านผลไม้ – โอมาราม่า (B/L/D)
  4 : โอมาราม่า –ชิมปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ต้น – ไคร้สท์เชิร์ช (B/L/D)
  5 : ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง (B/L/D)
  6 : ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ (-/-/-)

  XBWH10

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ช้อปปิ้ง (HOLIDAY SOUTH ISLAND) [APR] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
92,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (AMAZING NEW ZEALAND) [APR] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
96,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ ช้อปปิ้ง (ROMANTIC SOUTH ISLAND) [APR] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
97,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR) [DEC] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
99,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (AMAZING NEW ZEALAND) [JAN-MAR] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
99,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือ ช้อปปิ้ง (HIGHTLIGHT NEW ZEALAND) [JAN-MAR] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
108,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562