ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท สะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY) [MAY-JUN] 6วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
47,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิท สะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้ง (PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY) [JUL-SEP] 6วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
47,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว ล่องเรือ (PROMOTION NORTH ISLAND) [APR-JUN] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว หมู่บ้านฮอบบิตัน ล่องเรือ LAKELAND QUEEN ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 6วัน 4คืน บิน THAI AWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
59,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว มาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท ชมสาธิตการตัดขนแกะ ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
64,800บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟ ชมปลาวาฬ ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะใต้) [MAR-MAY] 6วัน 4คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
77,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • พฤษภาคม 2562

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว แฮมิลตัน บ้านฮอบบิท ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
79,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งสกายไลน์กอนโดล่า ช้อปปิ้ง (นิวซีแลนด์ เกาะใต้) [MAR-MAY] 7วัน 5คืน บิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
90,500บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมปลาโลมา ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
91,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไครสต์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
95,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม