ทัวร์ต้าลี่

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD RADIANCE OF KUNMINGN) [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
17,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (คุนหมิง สุกี้แซลมอน) [JAN-MAR] 5วัน 4คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES

ราคาเริ่มต้นที่
19,899บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มีนาคม 2562

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
22,888บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD THE BEST OF KUNMING) [FEB-JUN] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
22,999บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกีร่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
29,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม