Thaifly Travel
   02-713-8992

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์เดือนเมษายน 2563 / 2020 ราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจจองทัวร์เดือนเมษายน 2563 / 2020 กับบริษัททัวร์ชั้นนำ อันดับ 1

ทัวร์เดือนเมษายน

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ต่างประเทศ ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์เดือนเมษายน 2563 / 2020
ทัวร์โปรโมชั่นที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนเมษายน เดือนที่สี่ เดือนแห่งเทศกาลความสุข ของปี 2563 / 2020 เดือนนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบอากาศร้อน ที่สามารถแต่งกายด้วยสีสันสดใส ได้สุดๆ เรียกว่าเป็น SUN Season เที่ยวทะเล ชายหาด หรือล่องเรือสำราญ ท่องมหาสมุทร ก็น่าสน สัมผัสกับบรรยากาศสายลม และแสงแดด ให้ความโรแมนติก และ สนุกสนานไม่น้อยเลย ถ้าชอบอากาศแบบนี้ก็เลือกเดินทางได้ช่วงเดือนนี้ค่ะ เทศกาลที่อยู่ในช่วงเดือนนี้ เช่น เทศกาลโฮลี Holi Festival of Colour, ในเดือนเมษายน นี้ อากาศอุ่นขึ้นและเย็นสบายในหลายๆประเทศ ถึงขั้นหนาวสุดขั้วบางประเทศยังมีหิมะ และบางประเทศอบอุ่นขึ้นแล้ว ก็น่าเที่ยวไปอีกแบบ เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้เริ่มเบ่งบานอวดโฉมกันแลัว เช่น ซากุระบานที่ญี่ปุ่น เล่นสกีหิมะที่เกาหลี หรือ ชมทุ่งดอกไม้ที่ยุโรป Keukenhof ได้ถ่ายรูปสวยๆ หากชอบเที่ยวแบบนี้อย่าพลาด โปรโมชั่นทัวร์ดีๆที่ เดินทางได้ตลอดช่วงเดือนมีนาคมนี้ หากคุณอยากจัดกรุ๊ปส่วนตัว,กรุ๊ปนักศึกษา,ดูงาน,ท่องเที่ยวประจำปี,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ หากคุณอยากจัดกรุ๊ปส่วนตัว,กรุ๊ปนักศึกษา,ดูงาน,ท่องเที่ยวประจำปี,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (-/-/-)
Day 2 : ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับไทเป (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,เมืองไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,งรถไฟไปฮวาเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,ขนมพายสัปปะรด,GERMANUIM,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,GLORIA OUTLET
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
20,988
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 เมษายน 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 ทัวร์เต็ม
4 พฤษภาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 ทัวร์เต็ม
11 พฤษภาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 22,988 26,488 22,988 21,988 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 21,988 25,488 21,988 20,988 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 22,988 26,488 22,988 21,988 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 20,988 24,488 20,988 19,988 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 22,988 26,488 22,988 21,988 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง (-/L/D)
Day 2 : เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ไทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINE,ตลาดกลางคืนพื้นเมือง,ป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,ไทเป,ร้านขนมพายสัปปะรด,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,GERMANUIM,ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก),อุทยานเหยหลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
21,998
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 เมษายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
3 พฤษภาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
31 พฤษภาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 21,998 25,898 21,998 20,998 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 22,998 26,898 22,998 21,998 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-DEC] 4วัน 3คืน บิน JET STAR 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
Day 2 : สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (B/-/-)
Day 3 : สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) – เกาะเซ็นโตซ่า – 4D – ชมโชว์ “Wings of Time” (B/L/D)
Day 4 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว - อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-DEC] 4วัน 3คืน บิน JET STAR,เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome),สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า),ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า),ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า,ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์,พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI
  เมษายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
22,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 เมษายน 2562 22,888 29,888 22,888 21,888 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 22,888 29,888 22,888 21,888 ทัวร์เต็ม
28 ธันวาคม 2562 27,900 34,900 27,900 26,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (MIRACLE TAIWAN) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (B/L/D)
Day 4 : DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (MIRACLE TAIWAN) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS ,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่ วัดหลงซานซื่อ Taipei Fish Market,ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM,ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง DUTY FREE MIDSUI OUTLET,มื้อพิเศษกับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
  เมษายน / มิถุนายน
ราคาเริ่มต้น
22,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 เมษายน 2562 24,999 31,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
6 เมษายน 2562 24,999 31,899 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
25 มิถุนายน 2562 22,999 29,899 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FINALE BALI BOROBUDUR) [JAN-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน (-/L/D)
Day 2 : เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - พระตำหนักปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต (B/L/D)
Day 3 : ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท (B/L/D)
Day 4 : ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน (B/L/D)
Day 5 : เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวอินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FINALE BALI BOROBUDUR) [JAN-AUG] 5วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,เกาะบาหลี,สวนพระวิษณุ,วิหารอูลูวาตู,ชายหาดจิมบารัน,ย็อกยาการ์ตา,พระตำหนักปรัมบานัน,พระราชวังสุลต่าน,ปราสาทสวนน้ำ,บุโรพุทโธ,วัดปะวน,วัดเมนดุต,วัดอุลันดานู,ทะเลสาบบราตัน,วิหารทานาล็อท,ชมระบำบารอง แดนซ์,หมู่บ้านคินตามานี,ภูเขาไฟบาตูร์,ทะเลสาบบาตูร์,วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์,ตลาดปราบเซียน
  มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
22,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
17 มกราคม 2562 22,999 26,499 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
24 มกราคม 2562 22,999 26,499 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
21 กุมภาพันธ์ 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
28 กุมภาพันธ์ 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
14 มีนาคม 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
21 มีนาคม 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
28 มีนาคม 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
10 เมษายน 2562 30,999 34,999 30,999 30,999 ทัวร์เต็ม
11 เมษายน 2562 31,999 35,999 31,999 31,999 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 31,999 35,999 31,999 31,999 ทัวร์เต็ม
18 เมษายน 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
9 พฤษภาคม 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
23 พฤษภาคม 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
30 พฤษภาคม 2562 23,999 27,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 24,999 28,499 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 24,999 28,499 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 24,999 28,499 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 24,999 28,499 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 24,999 28,499 24,999 24,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 24,999 28,499 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 22,999 26,499 22,999 22,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมดอกซากุระ ช้อปปิ้ง (เกาหลี อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน) [APR-AUG] 5วัน 3คืน บิน KOREAN AIR 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน (-/-/-)
Day 2 : อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา (-/L/D)
Day 3 : วัดนักซานซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -โซล (B/L/D)
Day 4 : พระราชชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop –Duty free - ตลาดเมียงดง (B/L/-)
Day 5 : ถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ–ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี กรุงโซล ชมดอกซากุระ ช้อปปิ้ง (เกาหลี อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน) [APR-AUG] 5วัน 3คืน บิน KOREAN AIR,อินชอน,อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน,วัดชินฮันซา,วัดนักซานซา,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,โซล,พระราชชางด๊อกคุง,หมู่บ้านบุกชอนฮันนก,ศูนย์โสม,ศูนย์สมุนไพรเกาหลี,Cosmetic Shop,Duty free,ตลาดเมียงดง,ถนนยออิโด,โซลทาวเวอร์,ศูนย์นำมันสนเข็มแดง,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย,สวมชุดฮันบก,ทำคิมบับ,ช้อปปิ้งถนนฮงแด,ซุปเปอร์มาเก๊ต
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
23,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 เมษายน 2562 24,888 31,788 23,888 22,888 ทัวร์เต็ม
3 พฤษภาคม 2562 23,888 30,788 22,888 21,888 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 23,888 30,788 22,888 21,888 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 23,888 30,788 22,888 21,888 ทัวร์เต็ม
2 สิงหาคม 2562 23,888 30,788 22,888 21,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก วัดหยวนทง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า (B/L/D)
Day 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 5 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 6 : ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก วัดหยวนทง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR-JUL] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง,พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต,เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน,ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG,ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง,นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
23,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 เมษายน 2562 24,900 30,400 24,900 23,900 ทัวร์เต็ม
26 เมษายน 2562 25,900 31,400 25,900 25,900 ทัวร์เต็ม
17 พฤษภาคม 2562 25,900 31,400 25,900 25,900 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 24,900 30,400 24,900 23,900 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 23,900 29,400 23,900 22,900 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 23,900 29,400 23,900 22,900 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 23,900 29,400 23,900 22,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 26,900 32,400 26,900 25,900 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 25,900 31,400 25,900 24,900 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 25,900 31,400 25,900 24,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ กินปู ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์ ) [JAN-APR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ป้อมโกเรียวคาคุ-ฮาโกดาเตะ (-/-/-)
Day 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ-คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (B/L/-)
Day 4 : เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-DUTY FREEE (B/-/D)
Day 5 : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด–ตลาดโจไก อิจิบะ-สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพ(B/-/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ กินปู ช้อปปิ้ง (HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเว่อร์ ) [JAP-APR] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ป้อมโกเรียวคาคุม,ฮาโกดาเตะ,ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ,ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ,คิโรโระ สโนว์ เวิลด์, เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,นาฬิกาไอน้ำ,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-DUTY FREEE, ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,ตลาดโจไก อิจิบะ,สนามบินชิโตเซะ
  มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / เมษายน
ราคาเริ่มต้น
24,876
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มกราคม 2563 30,876 39,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
8 มกราคม 2563 30,876 39,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
15 มกราคม 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
22 มกราคม 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
29 มกราคม 2563 30,876 39,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
5 กุมภาพันธ์ 2563 35,876 44,776 35,876 35,876 เช็คที่นั่ง
12 กุมภาพันธ์ 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
19 กุมภาพันธ์ 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
26 กุมภาพันธ์ 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
4 มีนาคม 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
11 มีนาคม 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
18 มีนาคม 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
25 มีนาคม 2563 28,876 37,776 28,876 28,876 เช็คที่นั่ง
1 เมษายน 2563 30,876 39,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
8 เมษายน 2563 30,876 39,776 30,876 30,876 เช็คที่นั่ง
15 เมษายน 2563 41,999 50,899 41,999 41,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แชงกรีลา ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ รถไฟ) [APR-OCT] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ (-/-/D)
Day 2 : ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – หุบเขาเสือกระโจน – แชงกรีล่า – เจดีย์จ้วนจิง (B/L/D)
Day 3 : แชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดซงจ้านหลิน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก– สระมังกรดำ (B/L/D)
Day 5 : ลี่เจียง – รถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – วัดหยวนทง**กระเป๋าสัมภาระของทุกท่าน รถโค้ชจะนำกลับไปส่งที่โรงแรมที่พักในคุนหมิง** (B/L/D)
Day 6 : คุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แชงกรีลา ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ รถไฟ) [APR-OCT] 6วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS,แชงกรีล่า ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส,ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,วัดลามะซงจ้านหลิง,เจดีย์จ้วนจิง,ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park,เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้,ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์,ชมการแสดง Impression Lijiang,นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง,คุนหมิง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
25,399
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 เมษายน 2562 25,999 29,999 25,999 24,999 ทัวร์เต็ม
4 พฤษภาคม 2562 25,999 29,999 25,999 24,999 ทัวร์เต็ม
15 พฤษภาคม 2562 25,999 29,999 25,999 24,999 ทัวร์เต็ม
4 มิถุนายน 2562 25,399 29,399 25,399 24,399 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 25,399 29,399 25,399 24,399 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 26,399 30,399 26,399 25,399 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 26,399 30,399 26,399 25,399 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 26,399 30,399 26,399 25,399 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 25,999 29,999 25,999 24,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 25,999 29,999 25,999 24,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 25,999 29,999 25,999 24,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 26,399 30,399 26,399 25,399 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 26,999 30,999 26,999 25,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 26,999 30,999 26,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 63_2267
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง (-/L/D)
Day 2 : ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย (B/L/D)
Day 3 : อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว (B/L/D)
Day 4 : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
ทัวร์เมษายน 2563 / 2020 เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE,จางเจียเจี้ย,ฟ่งหวง,เมืองโบราณฟ่งหวง,ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง,สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว,จางจียเจี้ย,ภาพวาดทราย,อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง,เขาอวตาร,สวนจอมพลเฮ่อหลง,ลำธารแส้ม้าทอง,โชว์นางจิ้งจอกขาว,สะพานแก้วที่ยาวที่สุด,เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน),ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า),ประตสวรรค์,ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
  เมษายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
25,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 เมษายน 2562 29,999 34,499 29,999 29,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ เมษายน ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ เมษายน ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ เมษายน กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เลือกทัวร์ได้ง่าย สะดวก ราคาดีที่สุด
เช็คโปรโมชั่นทัวร์เด็ดๆ ไปเที่ยว สุดคุ้มกันได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม