Thaifly Travel
   02-713-8992

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์เดือนมิถุนายน 2562 / 2019 ราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจจองทัวร์เดือนมิถุนายน 2562 / 2019 กับบริษัททัวร์ชั้นนำ อันดับ 1

ทัวร์เดือนพฤษภาคม

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ต่างประเทศ ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์เดือนมิถุนายน 2562 / 2019
ทัวร์โปรโมชั่นที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนมิถุนายน เดือนหกเป็นช่วงกลางปี 2562 / 2019 เดือนแห่งการช้อปปิ้ง เพราะเป็นช่วง ลดทั้งเกาะฮ่องกง Hong Kong Summer Sale และ Great Singapore Sale และ London Summer Sale ทัวร์ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน และฤดูฝน ของซีกโลกเหนือ เย็นชุ่มฉ่ำของเมือง เลือกเดินทางสู่ต่างประเทศในย่านเอเซีย หรือยุโรป ก็จะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ต่อเนื่องด้วยใบไม้ร่วง หรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หากชอบความสวยงามของต้นไม้ ธรรมชาติทิวทัศน์สวยๆ แนะนำเลย ส่วนซีกโลกใต้ทวีปออสเตรเลีย อากาศหนาวเย็นครับ ถ้าชอบอากาศแบบนี้ก็เลือกเดินทางได้ช่วงเดือนมิถุนายน นี้ค่ะ ถ้าชอบอากาศแบบนี้ คุณไม่ควรพลาดโปรโมชั่นทัวร์ดีๆที่ เดินทางได้ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้ หากคุณอยากจัดกรุ๊ปส่วนตัว,กรุ๊ปนักศึกษา,ดูงาน,ท่องเที่ยวประจำปี,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ หากคุณอยากจัดกรุ๊ปส่วนตัว,กรุ๊ปนักศึกษา,ดูงาน,ท่องเที่ยวประจำปี,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR,หงสาวดี,วัดไจ้คะวาย,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์,พระราชวังบุเรงนอง,พระธาตุอินทร์แขวน,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ไจ๊ปุ่น,พระนอนตาหวาน,เจดีย์ชเวดากอง,เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ),เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ),ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,วัดพระหินอ่อน,ช้างเผือก
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3 D mangrove show (B/L/D)
Day 3 : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน (B/L/D)
Day 4 : ฮ่องกง - กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES,วัดเทพเจ้ากวนอู,ร้านบัวหิมะ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ร้านหยก,ช้อปปิ้งหลอหวู่,โชว์ม่านน้ำ,เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์,จิวเวลรี่,วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งถนน นาทาน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
16 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
21 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง) [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM-Duty Free-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง) [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก โชว์น้ำพุ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โป๊ะเชะ) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน EGYPT AIR 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (-/-/-)
Day 2 : เซินเจิ้น-ร้านหยก-ร้านชา-ตงก่วน-สะพานแก้ว 3 มิติ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน (B/L/D)
Day 3 : วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ (B/L/D)
Day 4 : ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานกระจก โชว์น้ำพุ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (โป๊ะเชะ) [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน EGYPT AIR,ร้านหยก,ร้านชา,ตงก่วน,สะพานแก้ว 3 มิติ,ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน,วัดกวนอู,ช้อปปิ้งหลอหวู่,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,ร้านบัวหิมะ,ร้านผ้าไหม,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ซิตี้ทัวร์,Repulse Bay,อ่าววิคตอเรีย,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
29 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน วัดเทียนซิงหย่งเล่อ ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน SICHUAN AIRLINES 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (-/-/-)
Day 2 : อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา (B/L/D)
Day 3 : แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก (B/L/D)
Day 4 : ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน วัดเทียนซิงหย่งเล่อ ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน SICHUAN AIRLINES,อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน,เขาเทียนโหยวฟง,ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี,ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง,ผ่านชมวังอู่อี่,ร้านยาจีนถงเหยินถัง,ร้านยางพารา,แปลงไร่ชาต้าหงเผา,วัดเทียนซิงหย่งเล่อ,เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า),ร้านหยก
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 พฤษภาคม 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 10,999 13,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (SUPERB SO SHIOK 3D OPTION A) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
Day 2 : Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Day 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (SUPERB SO SHIOK 3D OPTION A) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า,พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน,FREE WIFI,ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ,เข้าชม GARDEN BY THE BAY,ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ,ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว,ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,พิเศษ ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋,รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
2 มิถุนายน 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
6 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
9 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
16 มิถุนายน 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
23 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
30 มิถุนายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
7 กรกฎาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
15 กรกฎาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 มิถุนายน 2562 9,999 13,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 11,999 15,999 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,999 20,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 15,999 21,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM 3D) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village (-/L/D)
Day 2 : เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (SWITZERLAND VIETNAM 3D) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย,พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
10,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,500 12,400 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก SUN WORLD ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง - สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง (-/L/D)
Day 2 : ฮาลอง – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ (B/-/-)
Day 3 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก SUN WORLD ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC VIETNAM) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก,นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง,สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์,คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม,คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก,พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
  มิถุนายน / กรกฎาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
10,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มิถุนายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,555 12,455 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR 63_2267
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์มิถุนายน 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 พฤษภาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 ทัวร์เต็ม
8 สิงหาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,333 14,333 11,333 11,333 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มิถุนายน ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ มิถุนายน ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ มิถุนายน กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เลือกทัวร์ได้ง่าย สะดวก ราคาดีที่สุด
เช็คโปรโมชั่นทัวร์เด็ดๆ ไปเที่ยว สุดคุ้มกันได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม