Thaifly Travel
   02-713-8992

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์เดือนกันยายน 2562 / 2019 ราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจจองทัวร์เดือนกันยายน 2562 / 2019 กับบริษัททัวร์ชั้นนำ อันดับ 1

ทัวร์เดือนกันยายน

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ต่างประเทศ ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์เดือนกันยายน 2562 / 2019
ทัวร์โปรโมชั่นที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนกันยายน 2562 / 2019 เป็นเดือนแห่งฤดูการใบไม้ผลัดใบ หรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสี มีเทศกาลน่าสนใจคือ Oktoberfest ก่อนที่จะล่วงโรยเข้าสู่ฤดูหนาว จึงเป็นช่วงที่มีต้นไม้ที่เปล่งสีสันต่างๆ หลากสีให้เห็นเป็นธรรมชาติ ที่สวยงามมากในฤดูการนี้ ผู้ที่หลงใหล่ธรรมชาติ รักการถ่ายภาพ เดือนนี้เหมาะมากๆ สำหรับประเทศในโซนแถบหนาวในเอเซีย ในยุโรป อเมริกา แคนาดา ซึ่งจะได้สัมผัสกับความโรแมนติก ไปพร้อมกับเพื่อนเดินทางที่ถูกใจ เลือกเดินทางกับ แพคเกจทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี กับเราได้เลย ถ้าชอบอากาศแบบนี้ก็เลือกเดินทางได้ช่วงเดือนกันยายน นี้ค่ะ ถ้าชอบอากาศแบบนี้ คุณไม่ควรพลาดโปรโมชั่นทัวร์ดีๆที่ เดินทางได้ตลอดช่วงเดือนมิกันยายนนี้ หากคุณอยากจัดกรุ๊ปส่วนตัว,กรุ๊ปนักศึกษา,ดูงาน,ท่องเที่ยวประจำปี,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ หากคุณอยากจัดกรุ๊ปส่วนตัว,กรุ๊ปนักศึกษา,ดูงาน,ท่องเที่ยวประจำปี,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง (TAIPEI TAICHUNG) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ไทจง–ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 2 : ไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น–หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น–ศูนย์เครื่องสำอาง–ตึกไทเป101–ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป–Duty Free–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดกวนอู–ร้านชา–ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง (TAIPEI TAICHUNG) [JUN-OCT] 4วัน3คืน บิน VIETJET AIR,ไทจง,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตึกไทเป101,ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต,Duty Free,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดกวนอู,ร้านชา,ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
17 มิถุนายน 2562 9,999 13,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 12,990 16,990 12,990 12,990 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 13,990 17,990 13,990 13,990 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,990 17,990 13,990 13,990 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FUN FUN) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน CATHAY PACIFIC 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ (B/L/D)
Day 3 : ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FUN FUN) [JUL-OCT] 3วัน 2คืน บิน CATHAY PACIFIC,ช้อปปิ้งหลอหวู่,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ซิตี้ทัวร์,Repulse Bay,อ่าววิคตอเรีย,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 9,999 13,999 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 18,999 22,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,999 17,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 18,999 22,999 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 17,999 21,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (SUPERB SO SHIOK 3D OPTION A) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
Day 2 : Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Day 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (SUPERB SO SHIOK 3D OPTION A) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า,พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน,FREE WIFI,ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ,เข้าชม GARDEN BY THE BAY,ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ,ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว,ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,พิเศษ ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋,รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 10,999 15,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)
Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)
Day 3 : เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) [JUN-SEP] 3วัน 2คืน บิน NOK AIR,หงสาวดี,วัดไจ้คะวาย,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์,พระราชวังบุเรงนอง,พระธาตุอินทร์แขวน,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ไจ๊ปุ่น,พระนอนตาหวาน,เจดีย์ชเวดากอง,เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ),เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ),ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต,วัดพระหินอ่อน,ช้างเผือก
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
5 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 11,999 15,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,999 16,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจดีย์นางพญางูขาว ช้อปปิ้ง (SHANGHAI นางพญางูขาว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) (-/-/-)
Day 2 : เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว (B/L/D)
Day 3 : ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง (B/L/D)
Day 5 : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว เจดีย์นางพญางูขาว ช้อปปิ้ง (SHANGHAI นางพญางูขาว) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ร้านผ้าไหม,เมืองหางโจว,เจดีย์นางพญางูขาว,หมู่บ้านใบชา,ถนนคน,เดินเหอฝั่งเจีย,สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว,ร้านยางพารา,เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ),ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,ร้านบัวหิมะ,หาดไวทาน,ถนนนานกิง,อุโมงค์เลเซอร์,ร้านหยก,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 13,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 12,999 16,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 10,999 14,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน วัดเทียนซิงหย่งเล่อ ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน SICHUAN AIRLINES 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (-/-/-)
Day 2 : อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา (B/L/D)
Day 3 : แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก (B/L/D)
Day 4 : ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวจีน ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน วัดเทียนซิงหย่งเล่อ ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน บินตรง อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน SICHUAN AIRLINES,อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน,เขาเทียนโหยวฟง,ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี,ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง,ผ่านชมวังอู่อี่,ร้านยาจีนถงเหยินถัง,ร้านยางพารา,แปลงไร่ชาต้าหงเผา,วัดเทียนซิงหย่งเล่อ,เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า),ร้านหยก
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
31 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 10,999 13,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา (-/L/D)
Day 2 : นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา ช้อปปิ้ง [SEP] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก,ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม,ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี,ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ,นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม,อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม,แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กันยายน 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 9,999 11,999 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น (-/-/D)
Day 2 : วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3 D mangrove show (B/L/D)
Day 3 : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน (B/L/D)
Day 4 : ฮ่องกง - กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน HONGKONG AIRLINES,วัดเทพเจ้ากวนอู,ร้านบัวหิมะ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ร้านหยก,ช้อปปิ้งหลอหวู่,โชว์ม่านน้ำ,เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์,จิวเวลรี่,วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกงหมิว,ช้อปปิ้งถนน นาทาน
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 11,999 15,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 9,999 13,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 10,999 14,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63_2267
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง (-/L/-)
Day 3 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์กันยายน 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ,ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว,ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101,สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง,สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

  สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
8 สิงหาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 10,999 13,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ กันยายน ยอดนิยม กว่า 30 เส้นทางทั่วโลก
Package Tour Online Booking

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ กันยายน ตามปลายทางยอดนิยม โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางรอคุณอยู่ที่นี่ มั่นใจได้เราคือ บริษัททัวร์ชั้นนำ รับ จัด ทัวร์ต่างประเทศ กันยายน กรุ๊ปทัวร์ ราคาเป็นกันเอง มีทัวร์ยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ หลากหลายเส้นทาง "เลือกเที่ยวประเทศที่ชอบ ในราคาที่ใช่" คลิ๊กเลย...!!! มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 


เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เลือกทัวร์ได้ง่าย สะดวก ราคาดีที่สุด
เช็คโปรโมชั่นทัวร์เด็ดๆ ไปเที่ยว สุดคุ้มกันได้ทุกเดือน

เลือกจอง ทัวร์ต่างประเทศ ตามเดือน เที่ยวสุดคุ้มได้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน , ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม , จองไว ได้ที่นั่งก่อนใคร ราคาถูก สบายกระเป๋า เหลือช้อปปิ้งเพียบ มั่นใจ Thaifly มืออาชีพด้านนำเที่ยว ประสบการณ์กว่า 18 ปี ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมกราคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมีนาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนเมษายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤษภาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนมิถุนายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกรกฎาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนสิงหาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนกันยายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนตุลาคม
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนพฤศจิกายน
 
ทัวร์โปรโมชั่นที่เดินทางเดือนธันวาคม