Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน (TAIWAN TOUR)

 

รวมโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม
กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก ครบทุกเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
มั่นใจบริษัททัวร์ไต้หวันชั้นนำ อันดับ 1
 

 


Thaifly.com บริษัททัวร์ไต้หวัน ชั้นนำ รวบรวมทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น ปี 2562 / 2019 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกสุดคุ้ม ที่มีแพคเกจเที่ยวไต้หวันครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง เดินทางไปกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทัวร์ไต้หวันตัวจริง ประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจคุ้มที่สุดในตลาดทัวร์ โดยเสียงการันตีจากลูกค้าเดินทางจริงกว่า 5 แสนราย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ครบทุกเส้นทางฮิตในไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น ไทเป,ไทจง,ฮัวเหลียน,อารีซัน และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี
หากคุณต้องการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,Exclusive Group,จัดกรุ๊ปเหมา,VIP Group,จัดกรุ๊ปบริษัท ดูที่ รับจัดทัวร์ไต้หวัน

 

 


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [OCT] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด-ไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [OCT] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,ไนท์มาร์เก็ต,ไถจงMไทเปMเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,DUTY FEE GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 10,999 17,998 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน,ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง,พิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน,บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด,Wi-Fi on Bus
  มิถุนายน / กรกฎาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
30 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [JUL] 3วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง (-/L/-)
Day 2 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [JUL] 3วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ,ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว,ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101,สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง,สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
  กรกฎาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 กรกฎาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง [JUL] 3วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-วัดหลงซาน-ซีหมินติง (-/L/D)
Day 2 : ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม-DUTY FEE- เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง [JUL] 3วัน2คืน บิน NOK SCOOT,ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101,ร้านพายสับปะรด,ร้านเจอมาเนี่ยม,DUTY FEE,เย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ผิงซี,หมู่บ้านสือเฟิน,ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง),เมืองไทเป,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  กรกฎาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
8 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
15 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
29 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 15 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/D)
Day 2 : หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า (B/L/D)
Day 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
Day 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ (B/L/D)
Day 5 : ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D)
Day 6 : ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง ( PROMOTION FUNFUN) [JUN-AUG] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,หนานโถวร้านชาอู่หลง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ไถจง ,ตลาดไนท์มาร์เก็ต,ไถจง,ไทเป,ร้านพายสับปะรด,เย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,GERMANIUM SHOP,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  มิถุนายน / กรกฎาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
30 มิถุนายน 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
2 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
9 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
16 กรกฎาคม 2562 11,900 15,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
30 กรกฎาคม 2562 10,900 14,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง (TAIPEI TAICHUNG) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR 63
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ไทจง–ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 2 : ไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น–หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น–ศูนย์เครื่องสำอาง–ตึกไทเป101–ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป–Duty Free–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดกวนอู–ร้านชา–ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง (TAIPEI TAICHUNG) [JUN-OCT] 4วัน3คืน บิน VIETJET AIR,ไทจง,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตึกไทเป101,ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต,Duty Free,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดกวนอู,ร้านชา,ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 12,990 16,990 12,990 12,990 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 13,990 17,990 13,990 13,990 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,990 17,990 13,990 13,990 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด-ไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,ไนท์มาร์เก็ต,ไถจงMไทเปMเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,DUTY FEE GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  กันยายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT 63
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง (-/L/-)
Day 3 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ,ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว,ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101,สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง,สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
  สิงหาคม / กันยายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง) [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR 63
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM-Duty Free-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง) [JUN-JUL] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
  มิถุนายน / กรกฎาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 11,999 14,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (WOW TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR 63
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (WOW TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
10,455บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,455 13,455 10,455 10,455 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
เลือกเที่ยวไต้หวัน ตามความชอบ
เลือกเที่ยวไต้หวัน ตามวันสำคัญ/เทศกาล