ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ (KOREA SNOW SEASON) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET

ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ (KOREA SNOW SEASON) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET
ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ (KOREA SNOW SEASON) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ (KOREA SNOW SEASON) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET

มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 10 มื้อ
Special Tour
DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (-/-/-)
DAY 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศสเจ้าชายน้อยPETITE FRANCE - PAJU OUTLET - เกาะนามิ (-/L/D)
DAY 3 : เล่นสกีสุดมันส์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW OR DRUMCAT SHOW (B/L/D)
DAY 4 : ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM – NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแ
DAY 5 : ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส –SUPERMARKET (B/-/-)
Highlight
เที่ยวเกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ (KOREA SNOW SEASON) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน JIN AIR /T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET,ช็อปปิ้งของแบรนด์เนมที่ PAJU OUTLET,ชิมสตรอว์เบอร์รี่ลูกใหญ่สดๆจากฟาร์ม,เดินสัมผัสธรรมชาติทิวสนที่เกาะนามิ,ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW หรือ DRUMCAT SHOW,ช้อปปิ้งย่านดัง ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ทงแดมุน,คลายหนาวอิ่มอร่อยกับBUFFET BBQห้ามพลาด!!!
ราคาเริ่มต้น : 14,900บาทดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) Request ทัวร์
2017-02-13 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-14 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-16 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-17 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-22 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-23 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-26 16,900 21,800 16,900 16,900 Request
2017-02-27 16,900 21,800 16,900 16,900 Request
2017-03-03 15,900 20,800 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-04 14,900 19,800 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-08 15,900 20,800 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-10 15,900 20,800 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-11 14,900 19,800 14,900 14,900 Request
2017-03-13 14,900 19,800 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-14 14,900 19,800 14,900 14,900 Request

รายละเอียดการเดินทาง | ITINERARY
คลิกที่นี่เพื่อ ดูโปรแกรม ทัวร์เกาหลี-แพคเกจทัวร์เกาหลี-Korea-Tour นี้ ฉบับเต็ม
  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (-/-/-)

  • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศสเจ้าชายน้อยPETITE FRANCE - PAJU OUTLET - เกาะนามิ (-/L/D)

  • เล่นสกีสุดมันส์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW OR DRUMCAT SHOW (B/L/D)

  • ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM – NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - D (B/L/D)

  • ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส –SUPERMARKET (B/-/-)

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม | Tour Exclusions ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน)ต่อทริป ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20 กก.) ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว **กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ค่าเช่าชุด ,อุปกรณ์และครูฝึกที่ลานสกี ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
เงื่อนไขการจองทัวร์ | Terms & Conditions

* กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
* กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี ไม่มีวีซ่า (Non Visa)ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี วีซ่า (Visa) กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามจริง ส่วนที่เหลือชำระทันทีที่ผลพิจารณาวีซ่าออก หรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* การจองทัวร์ / บริการใดๆ จะมีสถานะสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับ เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ ครบ พร้อม เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ | Document

(สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ก่อนส่งมาเพื่อยืนยันการทำจอง ว่าหมดอายุหรือไม่ เนื่องจากพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางได้ ต้องมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง ไป-กลับของรายการทัวร์ที่ลูกค้าจอง )


* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางไทย (Thai's Passport) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด
* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางต่างด้าว (Foreigner's Passport)ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด ( บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ตามระบุในรายการทัวร์ (ถ้ามี) )
* เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง | Cancellation Conditions

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกทุกกรณี,การเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขการคืนเงินใดๆ ให้เป็นไปตามระบุในรายการทัวร์ที่ลูกค้าจองเท่านั้น

หมายเหตุทัวร์ | Remark

* บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
* กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (Delay) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
* หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการซื้อบริการแพคเกจทัวร์ กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
* ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
* คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
* ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
* เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
2. กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคา ตั๋วเครื่องบิน ประเภทใดตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
3. สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณวันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ความผิดพลาดในข้อ 1อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออก ตั๋วเครื่องบินแล้วการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองส่วนในกรณีอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง ( Passport ) ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ แทนท่านทุกกรณี กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯเป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆกรุณาสอบถามพนักงาน Sale Tour Operation และ สามารถสำรองที่นั่งที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 และโทรสาร 02 745 7322
4. สำคัญมาก : ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
5. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใ อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,การผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก ความประพฤติ/พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
6. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเดินทาง ตามความเหมาะสม และ เงื่อนไขการออกเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ **

เงื่อนไขแพคเกจทัวร์

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว


อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) Requestทัวร์
2017-02-13 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-14 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-16 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-17 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-22 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-23 16,900 21,800 16,900 16,900 ทัวร์เต็ม
2017-02-26 16,900 21,800 16,900 16,900 Request
2017-02-27 16,900 21,800 16,900 16,900 Request
2017-03-03 15,900 20,800 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-04 14,900 19,800 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-08 15,900 20,800 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-10 15,900 20,800 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-11 14,900 19,800 14,900 14,900 Request
2017-03-13 14,900 19,800 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
2017-03-14 14,900 19,800 14,900 14,900 Request

คำค้น: ทัวร์เกาหลี, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, โปรแกรมทัวร์เกาหลี, เที่ยวเกาหลี, บริษัททัวร์เกาหลี


ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพจเกจทัวร์ใกล้เคียง ที่คุณอาจสนใจ

ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS HAPPY WINTER [FEB-MAR] 5 วัน (OZ)

ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS HAPPY WINTER [FEB-MAR] 5 วัน (OZ)


เริ่มต้นที่ 16,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (HAPPY TOGETHER SPECIAL SPRING IN KOREA) [MAR] 5วัน 3คืน บิน เกาหลี จินแอร์

ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอรี่ ช้อปปิ้ง (HAPPY TOGETHER SPECIAL SPRING IN KOREA) [MAR] 5วัน 3คืน บิน เกาหลี จินแอร์


เริ่มต้นที่ 15,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เกาหลี กินปู ชมซากุระ ปั่นRAIL BIKE EVERLAND UNLIMIT TICKET (CHERRY BLOSSOM IN KOREA) [APR] 5วัน 3คืน บิน แอร์เอเชีย

ทัวร์เกาหลี กินปู ชมซากุระ ปั่นRAIL BIKE EVERLAND UNLIMIT TICKET (CHERRY BLOSSOM IN KOREA) [APR] 5วัน 3คืน บิน แอร์เอเชีย


เริ่มต้นที่ 18,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เกาหลี ตะลุยเกาหลี ช้อปปิ้ง ชมความงามดอกซากุระ (CHERRY BLOSSOM FESTIVAL) [APR] 5วัน 3คืน บิน เกาหลีจินแอร์

ทัวร์เกาหลี ตะลุยเกาหลี ช้อปปิ้ง ชมความงามดอกซากุระ (CHERRY BLOSSOM FESTIVAL) [APR] 5วัน 3คืน บิน เกาหลีจินแอร์


เริ่มต้นที่ 18,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ช็อปปิ้ง ไร่สตอเบอรี่ (KOREA BEST WINTER) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน  EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY

ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ช็อปปิ้ง ไร่สตอเบอรี่ (KOREA BEST WINTER) [FEB-MAR] 5วัน 3คืน บิน  EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY


เริ่มต้นที่ 15,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ ช็อปปิ้ง (KOREA GRAND SPRING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS/ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES

ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ ช็อปปิ้ง (KOREA GRAND SPRING) [MAR-MAY] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS/ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES


เริ่มต้นที่ 23,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมมั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2015 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้