ทัวร์พม่า โปรโมชั่น ราคาถูกที่สุดเพียง 3,678 ด่วน! จำนวนจำกัด อัพเดททุกวัน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สากายน์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน  BANGKOK AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สากายน์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2562

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สากายน์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [APR] 4วัน 3คืน บิน  BANGKOK AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี ไหว้พระ ล่องเรือทะเลสาบอินเล (อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล) [JAN-FEB] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
17,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-FEB] 4วัน 3คืน บิน Thai Air Asia

ราคาเริ่มต้นที่
18,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สากายน์ มิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [FEB-MAR] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
18,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 3วัน 2คืน บิน MYANMAR AIRWAYS

ราคาเริ่มต้นที่
19,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พระมหามัยมุณี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (หลงรักพุกาม) [JAN-APR] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
21,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สักการะ 5 มหาบูชาสถาน) [JAN] 5วัน 4คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
22,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง (จองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • มกราคม 2562

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (แกรนด์พม่า) [JAN-APR] 6วัน 5คืน บิน THAI AIR ASIA

ราคาเริ่มต้นที่
28,900บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม